Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Dětská pohotovost v Ostravě bude od ledna jen ve FNO, pro dospělé v MNO

  • Ostrava,

Dejte si velký pozor, pokud budete v novém roce 2023 potřebovat na pohotovost. Mění se totiž jejich poskytování v ostravských nemocnicích. Fakultní nemocnice Ostrava bude zajišťovat pohotovost pouze pro děti a Městská nemocnice Ostrava jen pro dospělé. Vítkovická nemocnice se bude na provozu podílet pouze personálně.

Lékařskou pohotovostní službu (LPS) pro děti i dospělé dosud poskytovala Městská nemocnice Ostrava. Ke změně v jejím provozování dojde od 1. ledna 2023, platit bude do konce roku 2025. Lékařskou pohotovostní službu pro dospělé bude i nadále zajišťovat Městská nemocnice Ostrava. O dětské pacienty se bude nově starat Fakultní nemocnice Ostrava. Nemocnice AGEL v Ostravě- Vítkovicích bude pomáhat personálně. Po ukončení ordinačních hodin LPS poskytne pacientům nutnou a neodkladnou zdravotní péči nejbližší z uvedených nemocnic podle bydliště pacienta. Podobu poskytování LPS pro následující tříleté období schválila rada Moravskoslezského kraje 12. prosince.

Zbyněk Pražák, resortní náměstek ostravského primátora: "Jednání všech tří ostravských nemocnice jsem svolal ve snaze o eliminaci stávajících vážných a dlouhodobých personálních problémů se zajištěním lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost a pro dospělé a v situaci, kdy bylo zřejmé, že v Ostravě reálně neexistuje žádný jiný subjekt, který by měl zájem tuto službu poskytovat. A to tak, aby byla plně funkční a vyhovovala podmínkám, které jsou vyžadovány pro její kvalitní zabezpečení. V memorandu, které je podepsáno všemi třemi řediteli, deklarují za své nemocnice vytvoření předpokladů pro zajištění plynulého poskytování pohotovostí i se závazky jednotlivých stran. Jsem rád, že díky této vzájemné dohodě tak bude pro obyvatele Ostravy a blízkého okolí zajištěna, nejméně po dobu dalších tří let, kvalitní lékařská pohotovostní služba."

LPS pro dospělé bude i nadále zajišťovat Městská nemocnice Ostrava, ve stávajících prostorách na Varenské ulici, a to v pracovní dny od 17 do 22 hodin a o víkendech a svátcích od 8 do 20 hodin.

Petr Uhlig, ředitel MNO: "Jsme rádi, že se naplňování této služby rozdělí mezi všechny tři ostravské nemocnice. Každoročně jsme se postarali o tisíce dětských i dospělých pacientů, a často jsme se potýkali s nedostatkem lékařů, kteří na pohotovostech byli ochotni sloužit. To, že budeme poskytovat tento typ péče jen dospělým pacientům, odlehčí nejen panu primáři Kozlovi, který LPS dlouhodobě vede, ale také dětskému oddělení, které se staralo v posledních měsících navíc o pacienty z Frýdeckomístecka, kde provoz LPS zcela omezili. Toto ostravským rodinám i těm z blízkého okolí nehrozí, jen se v případě dětských pacientů změní cíl jejich cesty. O všechny pacienty, ať už malé nebo velké, bude v Ostravě postaráno stejně jako dosud, jen ve dvou nemocnicích, a třetí pomůže personálně."

V roce 2021 se MNO v rámci Lékařské pohotovostní služby postaralo o 7425 dětských a 5891 dospělých pacientů. V prvních deseti měsících letošního roku to byl u dětí téměř stejně vysoký počet ošetřených jako za celý loňský rok (7179) a 4546 dospělých. Ještě vyšší zájem o služby LPS byl v době před covidem, kdy LPS v MNO prošlo více než devět tisíc dospělých a téměř 11,5 tisíce dětských pacientů. Nejvytíženější v případě dětí byla v pracovních dnech doba mezi 17. a 20. hodinou a víkendová dopoledne, stejně jako u dospělých, kteří pohotovost v pracovních dnech využívali nejčastěji mezi 17. a 18. hodinou.

Jiří Havrlant, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava: "Samozřejmě že velmi citlivě vnímám stávající problémy, které souvisí se zajištěním lékařské pohotovostní služby v Ostravě. Aby nedošlo v metropoli Moravskoslezského kraje k omezení dostupnosti a kvality zdravotní péče o děti a dorost, rozhodli jsme se pomoci. Na Nový rok otevřeme ve fakultní nemocnici ambulanci pohotovostní služby, kde se o nemocné do 18 let věku bezpečně postaráme. Fungovat bude v nově upravených prostorách naší Polikliniky v Ostravě-Porubě."

LPS pro děti a dorost bude provozována v nemocniční poliklinice na ul. 17. listopadu Ostrava- Poruba, a to v pracovní dny v době od 16 do 22 hodin a o víkendech a svátcích od 8 do 22 hodin.

Stanislav Jackanin, ředitel Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice: "Zajištění pokračování lékařské pohotovostní služby v Ostravě na období dalších tří let je velice důležité pro všechny tři ostravské nemocnice. Naše nemocnice bude personálně participovat na obsazení služeb dětské lékařské pohotovostní služby, pro pomoc na dospělé pohotovosti zatím nemáme personální kapacity. Do služeb se zapojí od nového roku čtyři pediatři, od léta jich bude šest."

Po ukončení ordinačních hodin LPS pro děti nebo dospělé poskytne nutnou a neodkladnou zdravotní péči kterákoliv z těchto tří nemocnic. 

Kompletní zajištění LPS spadá pod Moravskoslezský kraj, který dotuje ze svého rozpočtu její provoz a na její poskytování vypsal veřejnou zakázku. Týkala se všech tří služeb – LPS pro děti a dorost, pro dospělé a zubní pohotovosti, a to na 3 roky od 1. 1. 2023.

Zubní LPS bude i nadále poskytovat soukromý subjekt v areálu společnosti Ridera Sport, na Závodní ulici v Ostravě-Vítkovicích. V pracovní dny od 18 do 6 hodin ráno a o víkendech a svátcích v nepřetržitém 24hodinovém provozu.

Andrea Vojkovská, mluvčí MNO: "V současné době je LPS v MNO pro děti a dorost v provozu v pracovní dny od 15.30 do 6 hodin, o víkendech a svátcích nepřetržitě. Provozována je v objektu Dětského lékařství v pavilonu B na Janovského ulici. Pohotovost pro dospělé je k dispozici v pracovních dnech od 17 do 22 hodin, o víkendech a svátcích jsou její ordinační hodiny od 8 do 21 hodin. Její ambulance je umístěna v objektu C1 na ulici Varenská. Městská nemocnice Ostrava Lékařskou pohotovostní službu pro děti a dospělé poskytuje od 1. července 2011."

Lékařská pohotovostní služba (LPS) poskytuje péči mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení, a to v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění. V případě výskytu infekčních onemocnění zajišťuje i základní protiepidemická opatření. Není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze podstoupit v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení. Na LPS jsou ošetřeni i pacienti, kteří nemají bydliště ve spádovém území nemocnice a nejsou schopni dostavit se ke svému praktickému lékaři, a to včetně cizích státních příslušníků.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy