Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Některým průmyslovým podnikům v Ostravě se zvedne daň z nemovitosti

  • Ostrava,

Některé průmyslové podniky a podnikatelé působící v Ostravě budou od příštího roku platit vyšší daň z nemovitosti. Zastupitelé města rozhodli o vydání nové obecně závazné vyhlášky, která stanoví koeficienty pro výpočet daní z nemovitých věcí. Od 1. ledna 2024 bude stanoven místní koeficient ve výši 1,7 pro území Ostravy určené pro provoz těžkého průmyslu. Výnos z této daně ve výši téměř 100 milionů korun, poputuje přímo do pokladny města. Občanům město místní koeficient daně z nemovitosti zvedat nechce.

Ostrava patří mezi města s největší ekologickou zátěží způsobenou těžkým průmyslem v České republice. Finanční prostředky získané vyšším zdaněním průmyslových podniků pomohou zmírnit dopady jejich činnosti v rámci celého města. Měly by směřovat do nové výsadby zeleně, čištění ulic, revitalizace parků a dalších ekologických projektů.

Lucie Baránková Vilamová (ANO), náměstkyně primátora: "O případném navýšení místního koeficientu pro výpočet daní z nemovitých věcí se diskutovalo na úrovni města a jeho obvodů již delší dobu. Ostrava ho má stále na nejnižší úrovni 1. V souvislosti s aktuální ekonomickou situací, cenami energií a výši inflace bylo našim cílem nezvyšovat finanční zátěž až na výjimky u běžných vlastníků nemovitostí, i když situace městského rozpočtu je nesnadná."

Přestože město přistupuje k dani z nemovitých věcí velice konzervativně, dá se s velkou pravděpodobností očekávat, že se všem majitelům nemovitostí zvednou platby o 80 procent, a to v souvislosti s tzv. konsolidačním balíčkem veřejných financí, který je aktuálně v legislativním procesu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ten se Ostravy dotkne i prostřednictvím snížení podílů na celostátním výběru sdílených daní, kdy bude od příštího roku snížen podíl města o částku zhruba 400 milionů korun. Jedná se o rozpočtový zásah, který je nutné řešit.

Jan Dohnal (ODS), primátor Ostravy: "Situaci bude město řešit i úsporami na straně provozu města ve výši dvou procent z rozpočtu, nicméně za zachování kvality služeb, které město svým občanům poskytuje. Úsporná opatření nebudou mít dopad na mzdy zaměstnanců města, městských společností a příspěvkových organizací, stejně tak to nebude mít vliv na plánované investice."

Schválené navýšení daně určené pro provoz těžkého průmyslu kritizovali opoziční zastupitelé, protože některých významných znečišťovatelů se podle nich vůbec nedotkne. Výnos daně z nemovitých věcí na území města je od roku 2013 do současnosti pořád zhruba na stejné úrovni a činní cca 241 milionů korun. Po zavedení podnikatelského koeficientu ve výši 1,7, spolu se státní 1,8krát navýšenou sazbou daní, pak bude celkový výnos představovat asi 533 milionů korun. Participací nově zůstane v městské pokladně zhruba 97 milionů korun a městským obvodům bude náležet cca 436 milionů korun.

Nahlásit chybu


K tématu
WC Servis s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 40 000 do 50 000 Kč/měsíc

Detail

Araik Company s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 120 do 130 Kč/hod.

Detail

PATRIOT SECURITY s.r.o., Ostrava - Hrušov
Ostrava
od 107 Kč/hod.

Detail