Na řece Mohelnici pokračujeme v protipovodňových a revitalizačních opatřeních

  • 16. srpna 2019,
  • 11:22,

Na řece Mohelnici v obci Raškovice (v říčním km 1,166 až 1,416) vodohospodáři státního podniku Povodí Odry ukončili další etapu protipovodňových a revitalizačních opatření, aby tak ochránili místní zástavbu před velkou vodou a vodní erozí. Jednalo se o tři spádové objekty v km 1,166, km 1,267 a km 1,416 s celkovými stavebními náklady ve výši 16,5 mil. Kč, z toho třímilionovou dotaci poskytl Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu.

Rekonstrukce spádových objektů spočívala ve vybourání celé poškozené části a vybudování nové železobetonové konstrukce, která byla obložena lomovým kamenem. Kameny v přelivné části spádového objektu byly k betonové konstrukci kotveny pomocí sklolaminátových tyčí. Dno vývaru tvoří zához z lomového kamene s prolitím betonem tak, aby od vrchní plochy kamene zůstalo 20 cm bez prolití jako možný úkryt pro ryby a vodní živočichy. Vývar je ukončen závěrným prahem, který je tvořen železobetonovou konstrukcí, a stejně jako samotný spádový objekt je obložen lomovým kamenem. Ve střední části prahu je vytvořena kyneta (prohloubená část ve dně koryta řeky) umožňující soustředěný odtok z vývaru stupně. U spádových objektů byla u břehu vybudována migrační rampa. Rampa je tvořena betonovou deskou, nad kterou je proveden podklad z betonu, do kterého byly zapuštěny kameny na tvořící dno rampy.

Vodní tok Mohelnice je levostranným přítokem řeky Morávky, do níž ústí na území obce Raškovice.  V minulosti bylo na řece vybudováno 20 spádových objektů, které stabilizují koryto řeky a tím chrání okolní zástavbu proti účinkům velkých vod a vodní erozi. Po letech provozu bylo nutné spádové objekty na Mohelnici obnovit. Soustavná rekonstrukce stupňů započala směrem od ústí proti proudu v roce 2015 a 2016, kdy byly obnoveny 4 stupně s nákladem přes 12,6 mil. Kč. Další stavební práce probíhaly na pěti spádových objektech v km 0,648, km 0,753, km 0,858, km 0,962 a km 1,067, což představuje stavební náklad 19,1 mil. Kč. Rekonstrukce druhé poloviny stupňů bude probíhat v letech 2018 až 2020 s nákladem dalších přibližně 35 mil. Kč a hrazení bystřiny Mohelnice tak bude obnoveno.

Shrnutí všech již realizovaných etap na řece Mohelnici:

I. etapa: stupeň č.1 - km 0,211, stupeň č.2 - km 0,331

termín realizace: 02/2015 - 03/2016

finanční náklady: cca 5, 5 mil. Kč bez DPH

financování: vlastní zdroje POD, dotace Moravskoslezského kraje (3 mil. Kč)

II. etapa: stupeň č.3 – km 0,438, stupeň č.4 – km 0,544 

termín realizace: 02/2016 - 01/2017

finanční náklady: cca 7,1 mil. Kč bez DPH

financování: vlastní zdroje POD

III.etapa: stupeň č.5 - km 0,648 - stupeň č.9 - km 1,067

termín realizace: 01/2017 - 03/2018

finanční náklady: cca 19,1 mil. Kč bez DPH

financování: vlastní zdroje POD, dotace Moravskoslezského kraje (3 mil. Kč)

IV.etapa: stupeň č.10 - km 1,166 - stupeň č.12 - km 1,416

termín realizace: 01/2018 - 06/2019

finanční náklady: cca 16,5 mil. bez DPH

financování: vlastní zdroje POD, dotace Moravskoslezského kraje (3 mil. Kč)Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r. o.
Opava
od 110 do 120 Kč/hod.

Detail

SLEZSKOMORAVSKÉ KOMINICTVÍ s.r.o.,
Ostrava
od 14 600 Kč/měsíc

Detail

BM servis a.s.
Bohumín
od 22 000 do 26 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků