Na řece Mohelnici pokračujeme v protipovodňových a revitalizačních opatřeních

  • 16. srpna 2019,
  • 11:22

Na řece Mohelnici v obci Raškovice (v říčním km 1,166 až 1,416) vodohospodáři státního podniku Povodí Odry ukončili další etapu protipovodňových a revitalizačních opatření, aby tak ochránili místní zástavbu před velkou vodou a vodní erozí. Jednalo se o tři spádové objekty v km 1,166, km 1,267 a km 1,416 s celkovými stavebními náklady ve výši 16,5 mil. Kč, z toho třímilionovou dotaci poskytl Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu.

Rekonstrukce spádových objektů spočívala ve vybourání celé poškozené části a vybudování nové železobetonové konstrukce, která byla obložena lomovým kamenem. Kameny v přelivné části spádového objektu byly k betonové konstrukci kotveny pomocí sklolaminátových tyčí. Dno vývaru tvoří zához z lomového kamene s prolitím betonem tak, aby od vrchní plochy kamene zůstalo 20 cm bez prolití jako možný úkryt pro ryby a vodní živočichy. Vývar je ukončen závěrným prahem, který je tvořen železobetonovou konstrukcí, a stejně jako samotný spádový objekt je obložen lomovým kamenem. Ve střední části prahu je vytvořena kyneta (prohloubená část ve dně koryta řeky) umožňující soustředěný odtok z vývaru stupně. U spádových objektů byla u břehu vybudována migrační rampa. Rampa je tvořena betonovou deskou, nad kterou je proveden podklad z betonu, do kterého byly zapuštěny kameny na tvořící dno rampy.

Vodní tok Mohelnice je levostranným přítokem řeky Morávky, do níž ústí na území obce Raškovice.  V minulosti bylo na řece vybudováno 20 spádových objektů, které stabilizují koryto řeky a tím chrání okolní zástavbu proti účinkům velkých vod a vodní erozi. Po letech provozu bylo nutné spádové objekty na Mohelnici obnovit. Soustavná rekonstrukce stupňů započala směrem od ústí proti proudu v roce 2015 a 2016, kdy byly obnoveny 4 stupně s nákladem přes 12,6 mil. Kč. Další stavební práce probíhaly na pěti spádových objektech v km 0,648, km 0,753, km 0,858, km 0,962 a km 1,067, což představuje stavební náklad 19,1 mil. Kč. Rekonstrukce druhé poloviny stupňů bude probíhat v letech 2018 až 2020 s nákladem dalších přibližně 35 mil. Kč a hrazení bystřiny Mohelnice tak bude obnoveno.

Shrnutí všech již realizovaných etap na řece Mohelnici:

I. etapa: stupeň č.1 - km 0,211, stupeň č.2 - km 0,331

termín realizace: 02/2015 - 03/2016

finanční náklady: cca 5, 5 mil. Kč bez DPH

financování: vlastní zdroje POD, dotace Moravskoslezského kraje (3 mil. Kč)

II. etapa: stupeň č.3 – km 0,438, stupeň č.4 – km 0,544 

termín realizace: 02/2016 - 01/2017

finanční náklady: cca 7,1 mil. Kč bez DPH

financování: vlastní zdroje POD

III.etapa: stupeň č.5 - km 0,648 - stupeň č.9 - km 1,067

termín realizace: 01/2017 - 03/2018

finanční náklady: cca 19,1 mil. Kč bez DPH

financování: vlastní zdroje POD, dotace Moravskoslezského kraje (3 mil. Kč)

IV.etapa: stupeň č.10 - km 1,166 - stupeň č.12 - km 1,416

termín realizace: 01/2018 - 06/2019

finanční náklady: cca 16,5 mil. bez DPH

financování: vlastní zdroje POD, dotace Moravskoslezského kraje (3 mil. Kč)Konference Invest More 2019

14.10. 9:00 - 19.09. 22:59
Ostrava, Brick House Klub, Dolní oblast Vítkovice

Kdo nepláče není Čech / one man show Lukáše Pavláska

07.10. 19:00 - 19.09. 22:59
Ostrava, Dům kultury města Ostravy

Deadtown / Divadlo bratří Formanů

29.09. 19:00 - 19.09. 22:59
Ostrava, Speciální divadelní stan, Výstaviště Černá louka, Ostrava

ŽDB DRÁTOVNA a.s.
Karviná
od 20 000 Kč

Detail

Martin Knappe
Opava
od 18 000 Kč do 22 000 Kč

Detail

Č.V.PROTOTYP s.r.o.
Ostrava-město
od 25 600 Kč do 32 200 Kč

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků