Připomínáme si 25 let od otevření nového moderního monobloku ve Fakultní nemocnici v Ostravě

  • 21. října 2019,
  • 8:59,
  • PR

Před čtvrtstoletím, 17. října 1994, Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) slavnostně otevřela novou moderní nemocnici v devítipodlažním monobloku. Tento významný mezník v její historii si dnes v prostorách FNO připomněli na slavnostním setkání představitelé Ministerstva zdravotnictví, Ostravské univerzity, kraje, města, zdravotních pojišťoven, nemocnic a zejména zaměstnanců a pamětníků této události.

„V roce 1990 jsem tady přebíral betonový skelet zakonzervované stavby. Za 4 roky jsme už na stejném místě otevírali novou moderní lůžkovou nemocnici, na kterou čekali ostravští zdravotníci bezmála 30 let“, vzpomíná MUDr. Jaroslav Lux, tehdejší ředitel FNO. „Byli jsme například dokonce první nemocnicí v republice, která měla v té době Urgentní příjem“, dodává.

Historie FNO sahá až do roku 1912, kdy byla otevřena Epidemická nemocnice v Ostravě – Zábřehu, která se poté stala základem dnešní FNO. V roce 1966 se začala stavět nová nemocnice v Ostravě-Porubě. Následně, v roce 1971, se otevřela Poliklinika. V roce 1992 získala nemocnice statut fakultní nemocnice a o dva roky později byla otevřena nová budova lůžkového monobloku v porubském areálu. V roce 2002 přibyl Pavilon péče o matku a dítě a po přistěhování Ústavu soudního lékařství v roce 2005 byla Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava se sídlem
v Porubě kompletní.

„Nesmírně oceňuji a vážím si úsilí všech lidí, kteří se od začátku na budování nemocnice podíleli. Odvedli obrovský kus práce. Díky nim máme na co navazovat. Chystáme výstavbu Psychiatrického pavilonu, rekonstrukci centrální kuchyně a chceme také modernizovat jednotlivá pracoviště“, říká MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel FNO.

Dnes patří FNO s kapacitou 1 200 lůžek a 45 000 hospitalizovaných pacientů ročně k největším zdravotnickým zařízením v ČR. Díky vynikajícím lékařům a zdravotnickému personálu poskytuje špičkovou péči v širokém spektru medicínských oborů prostřednictvím 40 klinik, oddělení, center, laboratoří, ústavů a nemocniční lékárny. FNO je výukovou základnou Lékařské fakulty Ostravské univerzity, kde se připravují na své budoucí zodpovědné povolání mladí lékaři a sestry. 

Fakultní nemocnice Ostrava v číslech:

§  40 klinik, oddělení a ústavů

§  více než 3 400 zaměstnanců

§  45 000 hospitalizovaných pacientů ročně

§  600 000 ambulantních vyšetření ročně

§  15 500 operačních zákroků ročně

§  1 200 lůžek

§  18 centrálních operačních sálů

Fakultní nemocnice Ostrava v datech:

§  1912 – zahájení provozu Epidemické nemocnice v Ostravě – Zábřehu

§  1929 – postupné rozšiřování nemocnice výstavbou dalších pavilonů

§  1942 – nemocnice sloužila jako vojenský lazaret

§  1945 – po náletech ke konci 2. světové války z velké části nemocnice zničena

§  1959 – vláda vydala usnesení o výstavbě nové nemocnice v Ostravě- Porubě

§  1966 – začátek výstavby areálu v Ostravě – Porubě

§  1971 – otevření nové Polikliniky

§  1973 – otevření pavilonů pro lůžková oddělení: infekční, respiračních nemocí, onkologie a 

            nukleární medicíny

§  1994 – otevření Hlavního lůžkového devítipodlažního monobloku

§  1999 – otevření Kliniky dětského lékařství

§  2002 – otevření Pavilonu péče o matku a dítě

§  2019 – otevření přístavby nového Pavilonu péče o matku a dítěKrzywoň s.r.o. - staveniště
Opava
od 120 Kč/hod.

Detail

Kamil Reichel - výrobna
Markvartovice
od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků