Žermanický přivaděč je po opravě opět v provozu

  • 20. listopadu 2019,
  • 14:54,
  • PR

Oprava části Žermanického přivaděče byla ukončena vyhodnocením zatěžkávací zkoušky, která proběhla ve dnech 6. a 7. 11. 2019 a prokázala úspěšnost opravy úseku v délce 1880m a to od rozdělovacího objektu ve Vyšních Lhotách až po most na obec Dobratice. Práce byly zahájeny začátkem roku 2019 úpravou terénu a stály 115 mil. Kč, které byly hrazeny z rozpočtu státního podniku Povodí Odry.

Přivaděč tvoří umělé koryto vybudované v letech 1953-1958. Slouží ke gravitačnímu převodu vody z povodí řeky Morávky od jezu ve Vyšních Lhotách v  ř. km 11,334 do povodí řeky Lučiny, která je přítokem do údolní nádrže Žermanice. Technický stav přivaděče se vlivem postupujících let zhoršil, kdy byly zaznamenávány až 40% ztráty vody při převodu. 

„Během opravy části přivaděče jsme museli zajistit plynulou dodávku vody bez omezení pro průmyslové odběratele z přehrady Žermanice, což se nám také díky mimořádné manipulaci na vodních dílech Morávka, Olešná a Žermanice podařilo. Začátkem listopadu jsme opraveným přivaděčem převedli zkušebně 1mil. m3 a před zimním obdobím je v Žermanické přehradě dostatek vody“, informoval generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

Zhotovitelem díla byla, na základě výběrového řízení, akciová společnost OHL ŽS. 

„Oprava Žermanického přivaděče vyžadovala vzhledem k omezené době výstavby a předpokladu proměnlivosti geologických poměrů důkladnou přípravu. Důsledná časová koordinace všech prací, zajištění dostatečných mechanizačních kapacit a v neposlední řadě také užití na míru navrženého zařízení pro betonáž dna kanálu znamenaly, že dílo bylo dokončeno včas a v parametrech požadovaných objednatelem“, doplnil Roman Kocúrek, generální ředitel OHL ŽS, a.s.

„Žermanický přivaděč kromě gravitačního převodu vody s celkovým převýšením 94m a dvaceti spádovými stupni na trase dlouhé 7,5 km má také protipovodňovou funkci. V době povodňových průtoků je možné umělým kanálem převést až 40m3/s, pod soutokem s řekou Lučinou je to až 90m3/s a odlehčit tak řece Morávce s jejím významným příznivým dopadem na povodňovou zabezpečenost Frýdku-Místku,“ doplnil technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček.

Za rok proteče přivaděčem průměrně 15 mil. m3 vody. Koryto je lichoběžníkového tvaru, s šířkou ve dně 10m, podélný sklon koryta je průměrně 0,3%.

V průběhu opravy bylo přemístěno k recyklaci cca 11,5 tisíce tun betonu a 29 tisíc tun výkopku. 

Následovala pokládka 3,6km drenáže s filtračním obsypem chráněným geotextilií v patě opevnění, 

návoz a úprava nového podloží se zhutněním, postupné uložené cca 28 tisíc m2 separační fólie a 10,9km dilatačních pásů. Poté samostatná ruční betonáž břehového opevnění a betonáž opevnění dna za pomocí rotačního válce, zavěšeného v rámové konstrukci.

„Komplikací opravy byly složité základové podmínky ve spojení s trvale odčerpávanou drenážní vodou v poslední části opravovaného úseku přivaděče. Zde muselo být vyměněno dvojnásobné množství podloží s aplikací geomříže ve dvou vrstvách,“ uzavřel investiční ředitel státního podniku povodí Odry Miroslav Janoviak.
Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků