Vyšší odborná škola zdravotnická pořádá pro školky a školy DEN ZDRAVÍ

 • 24. února 2020,
 • 11:33,
 • PR

Edukační a preventivní akce je určena dětem mateřských škol a žákům prvních až pátých tříd základních škol. Školiteli jsou studenti a vyučující pěti jednotlivých oborů VOŠZ Ostrava. VOŠZ se promění v nemocniční zařízení plné improvizovaných odborných ambulancí.

Cílem projektu Den zdraví pod letošním názvem "Umíš chránit své zdraví?“ je využití odborného vybavení, učeben, prostor vyšší odborné školy zdravotnické.  Zúročit edukační znalosti odborných vyučujících a dovedností studentů v oblastech determinantů zdraví a prevence. 

Upevnit v dětech vztah ke správnému životnímu stylu, poukázat na nebezpečí obezity, ukázat možnosti správné výživy a vhodné aktivity a to především v dětském věku. Připomenout oblast prevence, ale také ošetření různých úrazů, popálenin, intoxikací, omrzlin, tonutí. Věnovat se správné hygieně zoubků. Ukázat způsoby zdravé relaxace. V letošním ročníku bude opět kladen významný důraz na poskytování první pomoci, ošetřování zraněných a jejich transport.  

Cílem je pomocí zajímavého i odborného edukačního dopoledne přiblížit dětem za pomoci plyšového kamaráda, jednotlivé problémové oblasti pochopit a zvládat je. Taktéž snížit v dětech pocit strachu z nemocničních prostor a zdravotnických pracovníků návštěvou improvizovaných odborných ambulancí. Využít výchovnou metodu formou edukačních pohádek pro děti mateřských a základních škol na daná témata. Edukaci provádí studenti oborů denní i kombinované formy studia pod odborným vedením vyučujících a ve zdravotnickém oblečení, tak, aby děti měly pocit, že vstupují do opravdové nemocnice. 

 • Diplomovaná všeobecná sestra, denní i kombinovaná forma studia
 • Diplomovaná dětská sestra
 • Diplomovaný nutriční terapeut
 • Diplomovaný zubní technik
 • Diplomovaný zubní hygienista
 • Diplomovaný farmaceutický asistent

Edukační technika:

Škola se promění v nemocnici. Každé z dětí si s sebou přinese svoji oblíbenou plyšovou hračku.  Při vstupu (v recepci naší školní nemocnice) dostane každé dítě edukační knížku a jeho „plyšáček“ stane se pacientem. 

Každé třídě MŠ nebo ZŠ jsou přiděleny 2 asistentky (student/ky) s harmonogramem jednotlivých stanovišť, tak, aby v půlhodinových intervalech během dopoledne obsáhly postupně programy všech oborů a tím získaly žádaný, a co největší rozsah informací. Děti budou vždy prostřednictvím svého plyšového kamaráda, edukovány o prevenci v dané problematice. Je známo, že děti své plyšové hračky berou jako své blízké přátele a forma, kterou jsme zvolili, je právě využití vztahu dítěte s plyšovou hračkou, kdy děti jsou schopny lepší komunikace, zvládání praktického nácviku i emočního a kognitivního myšlení.

PÁTÝ ročník DNE ZDRAVÍ

VOŠZ Ostrava, Jeremenkova 754/2, Ostrava – Vítkovice

15.5. 2020

8.00 – 12.00 hodin

"Umíš chránit své zdraví?“

Program tvoří:

PROGRAM 

Obor Diplomovaná všeobecná sestra

 • Edukační pohádky /témata se obměňují - prevence obezity, hygiena, úrazy, péče o oči, zoubky, relaxace, vhodná dětská aktivita, jóga/.
 • Odborné ambulance, kde hravou formou děti řeší prevenci úrazů, popálenin, krvácení a nejběžnějších nemocí/ .
 • oddělení akutní první pomoci – resuscitace /tři stanoviště, aby každá třída prošla první pomocí/
 • chirurgické, RTG, krvácení,
 • popáleninová,
 • PP ošetření ran, 
 • transport zraněných,
 • traumatologické ambulance, simulace autonehody s následným ošetřením zraněného „plyšáka“ pomocí použití autolékárničky.
 • Relaxace a muzikoterapie pro děti.
 • Jóga v pohádce…v rámci vhodných dětských aktivit
 • Prevence intoxikací, dopravních úrazů.
 • Hygiena rukou - využití laserové lampy ke kontrole hygieny rukou.

Diplomovaná dětská sestra

 • Pohádka – o začarovaném lese
 • Pohádka – zaměřena transport dětského pacienta

Obor: Diplomovaný nutriční terapeut

 • Projekt zdravého životního stylu - práce s potravinovou pyramidou, rozpoznávání potravin.
 • Zdravá jídelnička – příprava a ochutnávky zdravých potravin děti si samy z připravených surovin připraví zdravou svačinku. Co pít? - pitný režim a jak zdravě jíst.

Obor: Diplomovaný zubní technik a Diplomovaný dentální hygienista

 • Čistíme si správně zoubky? 
 • Jaké máme zoubky a co dělají.
 • Nemocný zoubek – naučíme se ho opravit?
 • Znáš své zoubky?

Obor: Diplomovaná farmaceutický asistent

 • Improvizované lékárny s vitamíny.
 • Poznáváme vůně.

Doprovodný program

 • Program venku /dvůr školy/ – sanitní vůz MNO Ostrava, sanitní vůz záchranné služby - improvizace zranění, přivolání záchranky, příjezd sanitního vozu, následné zajištění pacienta,
 • Program venku /dvůr školy nebo tělocvična/ – simulace úrazu, ošetření, základy resuscitace, PP - zajišťuje Ostravská univerzita,
 • Program venku /dvůr školy/ - ukázky výcviku policejních psů - zajišťuje policie ČR,
 • Program venku /dvůr školy/ - INTER META – ukázky a práce se zdravotnickou technikou. S možností vyzkoušet si pohyb handicapovaného dítěte na invalidním vozíku,
 • Canisterapie - tělocvična /ukázky práce psů s dětským handicapem/- zajišťují "Podané ruce",
 • Program natáčí a vysílá televize /TV Polar – studuj u nás/. Budou osloveny i ostatní televize.

Registrace bude probíhat 7.30– 7.55 hodin v učebně 004

Každá skupina obdrží časový harmonogram aktivit a jednu až dvě asistentky, které je budou doprovázet po celé dopoledne. První programy začnou v 8.00 a poslední programy budou zahájeny v 11.30 hodin a ukončeny ve 12.00. Celkem se připravuje cca 24 edukačních stanovišť. Brose CZ spol. s r.o.
Kopřivnice
od 18 390 do 23 000 Kč/měsíc

Detail

TECHNICO Opava s.r.o.
Opava
od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc

Detail

HAMOR - STAV s.r.o.
Karviná
od 17 800 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků