V Bohumíně dnes byla nanotechnologií na principu fotokatalýzy ošetřena ​souprava CityElefant

  • 20. března 2020,
  • 12:10,
  • PR

Novou hygienickou nanotechnologii TiZonic aplikovala dnes v první vlakové soupravě CityElefant - 471 ostravská společnost NanoZone s.r.o. Tato aplikace byla provedena v rámci společného projektu MSK, ČD, a.s., ZÚ Ostrava a společnosti NanoZone. Jeho cílem je uplatnit nové prvky pasivní ochrany v hromadných dopravních prostředcích a efektivně tak napomáhat při eliminaci rizik přenosu infekčních nákaz a zvýšení komfortu čistoty a hygieny pro cestující a personál. Jedná se o inovativní japonskou technologii s obsahem nanočástic TiO2.

Technologie funguje na principu fotokatalýzy, která dokáže s okamžitou účinností – po mnoho let – eliminovat rizika přenosu infekčních nákaz. Technologie je bezpečná a bez vedlejších účinků. Na površích ošetřených touto technologií dochází DLOUHODOBĚ a takřka nepřetržitě k likvidaci všech mikroorganismů, jako jsou bakterie a viry. Jedná se o nejmodernější dostupnou technologii v rámci EU. 

Aplikace přípravku TiZonic byla provedena plošně ve všech interiérech vlakové soupravy CityElefant - 471, na všech plochách, včetně WC a dalšího zázemí.  Dopravní prostředky patří mezi nejrizikovější prostředí, kde dochází k největší kumulaci a pohybu osob a tím i případné kontaminaci povrchů nebezpečnými viry a bakteriemi. Technologie se na plochy aplikuje jednorázovým nástřikem přípravku s nanočásticemi TiO2. Samotná aplikace probíhá v řádech desítek minut. Technologie byla vybrána pro své unikátní vlastnosti a to zejména proto, že nefunguje krátkodobě jako běžné dezinfekce, kdy mezi jednotlivými sanitacemi neexistuje žádný dezinfekční účinek. Účinky této technologie trvají dlouhodobě, takřka bez přerušení. Jedinou podmínkou pro její fungování  je přítomnost světla. Koloidní roztok s obsahem nanočásticTiO2, který se pro aplikaci využil, je přírodní, ekologický a bez vedlejších účinků. Žádné mikroorganismy si na tento materiál nedokážou vytvořit rezistenci. Technologie byla vyvinuta v Japonsku, kde byla léta testována a její účinnost v praxi ověřena. Touto technologií byla v souvislosti s masovým rozšířením koronaviru ošetřena v Japonsku například mezinárodní letiště, hotely, vlakové soupravy státní flotily a další prostory. Její aplikaci lze doporučit zejména všude tam, kde dochází k větší kumulaci lidí – např. v prostředcích hromadné dopravy, na nádražích, ve vlacích, autobusech, v hotelích, veřejných bazénech, saunách, ve zdravotnických zařízeních, ve školách a školkách, na úřadech, ale také v domovech pro seniory, kteří patří k nejohroženější věkové skupině, pokud jde o přenos infekčních nákaz, ale také ve zdravotnických zařízeních.

Jak technologie funguje?

Nanočástice oxidu titaničitého ihned při aplikaci pevně přilnou k povrchům, na které jsou aplikovány, okamžitě se spojují a vytvářejí tzv. aglomeráty. Díky obrovské adhezi se tyto částice nemohou uvolňovat do prostředí. Na ošetřeném povrchu pak částice fungují jako fotokatalyzátor, kdy vlivem působení světla vyvolávají nepřetržitý jev zvaný fotokatalýza. V praxi to znamená účinný rozklad a eliminaci bakterií, virů a spor plísní. Zcela zásadní je cílené využívání antivirových účinků fotokatalýzy při epidemiích nebo pandemiích v prostorách se zvýšenou kumulací lidí. Dnes je zřejmé, že v současné době kromě fotokatalýzy neexistuje žádná jiná dlouhodobá ochrana před nebezpečnými mikroorganismy. Účinky inovativní japonské nanotechnologie založené na fotokatalýze jsou v praxi dlouhodobě ověřeny nejen v zahraničí, ale dnes i v mnoha zařízeních Moravskoslezského kraje a po celé ČR – např. v šesti nemocnicích MSK, v sanitních vozech, ve vozech městské policie a Policie ČR a v desítkách mateřských škol. „Na základě výsledků stovek měření hygienické čistoty ošetřených povrchů byla prokázána až 80% účinnost technologie. Jedná se o nový unikátní prvek pasivní ochrany proti infekcím a virům, který je vysoce účinný,“ říká Jaromír Hanačík, jednatel společnosti NanoZone, která je výhradním importérem této technologie do zemí EU, Ruska a dalších zemí, a doplňuje: „Tento unikátní přípravek s nanočásticemi oxidu titaničitého jsme čerstvě aplikovali například také na Letišti Leoše Janáčka Ostrava. Aplikaci v prvním z deseti určených vlaků v rámci tohoto projektu považujeme za velmi zodpovědný krok ze strany představitelů Moravskoslezského kraje nejen vůči občanům, kteří využívají služeb ČD, ale také vůči všem zaměstnancům. Jedná se o dlouhodobé preventivní opatření, které dokáže ochránit občany nejen nyní, ale třeba i za několik let. Takže určitě dobrá investice do budoucna.“  

NanoZone, s.r.o. – je ostravská společnost, která získala licenci na inovativní hygienickou nanotechnologii s obsahem částic TiO2 pro celou EU a další země. Tato unikátní technologie byla vyvinuta v Japonsku před více než 10 lety. Cílem je ochrana lidského zdraví a preventivní opatření před riziky přenosu infekčních nákaz. Společnost NanoZone, s.r.o., splňuje všechna legislativní a bezpečnostní nařízení pro uvádění této technologie na trh EU. NanoZone, s.r.o., poskytuje on-line služby v oblasti poradenství a odborných konzultací k možnostem využití nanotechnologie pro všechny zájemce.Lakostav družstvo, Ostrava
Ostrava
od 18 000 do 20 000 Kč/měsíc

Detail

NSN CS, s.r.o. - Ostrava
Ostrava
od 35 000 Kč/měsíc

Detail

KINĚVA s.r.o. - pracoviště
Bruntál
od 16 500 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků