Kniha o dřevěných stavbách v regionu Slezská brána

  • 22. listopadu 2020,
  • 15:20,
  • PR

V polovině listopadu vydal dobrovolný svazek obcí knihu Dřevěné stavitelství v regionu Slezská brána od autorů Jany Koudelové, Tomáše Nitry a Romany Rosové. Vyčerpávajícím způsobem jsou v ní popsány všechny duchovní i občanské stavby tohoto druhu na území Vratimova, Šenova, Paskova, Kaňovic, Řepišť, Sedlišť a Václavovic. O knihu projevily zájem také místní základní školy, které podle ní připravují pro své žáky pracovní listy.

Vydání knihy proběhlo jako součást řady aktivit v regionu Slezská brána zaměřených v posledních letech na dřevěnou architekturu. Vedle starostlivosti o vlastní objekty (např. renovace několika dřevěných mlýnků, rekonstrukce dřevěných kostelů v Sedlištích a v Řepištích) ze strany obcí, církve i samotných občanů šlo také o publikační činnost a instalaci stálé výstavy modelů dřevěných kostelů, kaplí a zvoniček na zámku v Paskově.

Miroslav Lysek, koordinátor přípravy knihy: „Kniha je výsledkem pečlivého dvouletého terénního průzkumu i práce s archivními dokumenty. Autoři při přípravě zdokumentovali přes 100 objektů, které systémově rozdělili podle obcí. Pro každou obec nebo její část (Horní Datyně a Oprechtice) uvedli zároveň stručný nástin historie. Nejzajímavější objekty pak popsali, jak po stránce jejich historického vývoje, tak i z hlediska technických parametrů. Čtenář v knize nalezne informace o dřevěných kostelích, křížích, obytných domech, hospodářských budovách, nebo pro tento kraj typických a zároveň svébytných technických památkách – větrných mlýncích."

Text doplněný o přehledy objektů, četné fotografie i mapy obcí se zaznačením dřevěných staveb byl ověřen dvěma recenzními posudky. Oba knihu hodnotily na jedné straně jako odborně fundovanou, na druhé straně však formou sdělení také jako přístupnou laické veřejnosti.

Svazek obci Region Slezská brána, jmenovitě jeho předsedu Petra Baďuru potěšil zájem všech základních škol z obcí, kterých se kniha týká. 

Petr Baďura, předseda Svazku obcí Region Slezská brána: "Učitelky ani nečekaly na fyzické vydání, ale už na základě sazby začaly pro děti 1. i 2. stupně podle knihy zpracovávat pracovní listy. Ty jim budou sloužit, jak k výuce ve škole, tak pro poznávací výlety po nejbližším okolí."

Pro zájemce je kniha k dostání v otevírací nebo úřední dobu v pokladně paskovského zámku, na podatelně městského úřadu v Šenově, v knihovně a muzeu Lašská Jizba v Sedlištích, na obecním úřadu v Řepištích nebo v Kulturním středisku ve Vratimově.Pozemní stavby Moravia s.r.o, Ostrava
Ostrava
od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc

Detail

Kamil Reichel - výrobna
Markvartovice
od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc

Detail

UXA VKP s.r.o.
Havířov
od 15 000 do 30 000 Kč/měsíc

Detail

Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků