Národní ceny kariérového poradenství 2020 znají své vítěze

  • 26. listopadu 2020,
  • 14:25,
  • PR

Národní ceny kariérového poradenství uděluje již dvanáctým rokem Centrum Euroguidance při Domě zahraniční spolupráce v součinnosti s dalšími evropskými zeměmi. Porota složená z odborníků letos vybírala vítěze z 30 přihlášených projektů věnovaných kariérnímu poradenství a profesnímu rozvoji. Hodnotila především jejich inovativnost a přínos pro cílovou skupinu. Ocenění získalo pět nejlepších projektů kariérového poradenství a 6 projektů získala zvláštní ocenění poroty.

AVE ART Ostrava, vyšší odborná škola, střední umělecká škola a základní umělecká škola, s.r.o. se poprvé zapojila do soutěže Národní ceny kariérového poradenství 2020 a přihlášená aktivita "Studuj" získala zvláštní ocenění poroty. Hlavní náplní aktivity je on-line komunikace s úspěšnými absolventy školy, kteří pokračovali ve studiu na vysoké škole a vlastními slovy popisují výběr školy a přijímací zkoušky. Zaměřují se na samotnou přípravu, tvorbu uměleckého portfólia, průběh zkoušky, možnosti odvolání až po zjištění výsledků přijímajícího řízení. Jedná se o sdílení vlastních zkušeností z přijímacích zkoušek s žáky střední školy, kteří se teprve rozhodují, jestli budou pokračovat ve studiu, či nikoliv. A pokud ano, tak je záměrem aktivity ujasnění volby školy a včasná příprava na přijímací řízení.

Během školního roku jsou realizovány navazující aktivity představující individuální nebo skupinové setkávání s kariérovým poradcem, příspěvky kariérového poradce o veletrzích pomaturitního vzdělávání, či termínech přijímacích zkoušek jednotlivých vysokých škol, zajištění prezentace organizace Unilin, vysokých škol samotnými pedagogy nebo studenty. A v neposlední řadě jsou důležitou součástí kariérového poradenství každoroční mezinárodní odborné mobility žáků

V rámci Moravskoslezského kraje získal jednu z pěti hlavních cen Moravskoslezský pakt zaměstnanosti za webovou aplikaci "Můj život po škole" https://www.mujzivotposkole.cz/.

https://www.dzs.cz/clanek/narodni-ceny-karieroveho-poradenstvi-2020-maji-sve-vitezeSALEX-STAV s.r.o..
Ostrava
od 16 500 Kč/měsíc

Detail

BAUMASCHINEN s.r.o. - provozovna Bruntál
Bruntál
od 38 000 do 45 000 Kč/měsíc

Detail

Active Colour s.r.o.- Karviná
Karviná
od 3 600 Kč/měsíc

Detail

Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků