Chcete být manažerem klastru?

  • 2. prosince 2020,
  • 10:04,
  • PR

NEK je nezisková organizace, která vznikla v roce 2008 z iniciativy soukromých společností a nevládních institucí, které významným způsobem utvářejí stav a budoucnost energetiky nejen v Moravskoslezském kraji (Veolia Energie ČR, a.s., Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava a další).

NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, z.s. (NEK) hledá vhodného zájemce na pozici výkonný manažer klastru.

V současné době má klastr 21 členů. Je aktivní v oblastech výzkumu a vývoje, propagace sdružení a propagace energetické gramotnosti mezi širokou veřejnost, kde realizuje projekty podporované EU. Klastr je financován na principu PPP (financování je založeno na sloučení vlastních zdrojů klastru z příspěvků členů a dotace ze strukturálních fondů EU).

Nejvyšším orgánem NEK je valná hromada, která je tvořena z členů klastru. Mezi valnými hromadami řídí činnost organizace výkonná rada a kontrolu správného fungování vykonává dozorčí rada. Ze středu výkonné rady jsou voleni statutární zástupci organizace – prezident, víceprezident a výkonný ředitel. Právě výkonný ředitel hraje v organizaci významnou roli jako z pohledu tvorby strategie organizace, tak z pohledu stability organizace uvnitř. Role výkonného ředitele je v mnoha ohledech nezastupitelná. Z tohoto důvodu jsou na klastrového manažera kladeny poměrně vysoké nároky viz níže.

Popis pracovní pozice

Vykonný ředitel je statutárním zástupcem spolku. Odpovídá za jeho strategické vedení a řízení, včetně řízení a kontroly všech obchodních operací. Je přímo odpovědny výkonné radě spolku, primárně s ohledem na naplnění jeho poslání a dosažení dlouhodobých cílů.

Náplň práce

Výkonný ředitel je zodpovědný za celkové směřovaní a řízení spolku, tvorbu celkové strategie a politiky k naplňování stanovených cílů. Vyhodnocuje finanční a další analýzy a zprávy o činnosti spolku. Rozhoduje o obchodní a marketingové politice a strategicky

řídí podnikatelské procesy. Ovlivňuje interpersonální vztahy a interní komunikaci.

Povinnosti

- Exekutivně řídí veškeré činnosti spolku, zejména s ohledem na naplňování plánovaného rozpočtu a zajištění plnění cílů spolku

- Řídí vztahy se zaměstnanci, členy spolku, poskytovateli služeb a koncovými zákazníky

- Spravuje a řídí čerpáni veškerých zdrojů, včetně lidských

- Udržuje kvalitu produktů, služeb, zákaznické podpory a úrovně služeb v souladu se základním posláním spolku

- Připravuje program a podklady pro jednání výkonné rady a zajišťuje běžnou činnost spolku

v období mezi zasedáními výkonné rady

- Připravuje účetní závěrky a výroční zprávy spolku a podává zprávy o výsledcích činnosti a hospodaření členům výkonné a dozorčí rady

Požadované znalosti a dovednosti

- Ekonomické, technické nebo právní vzdělání

- Prokazatelná zkušenost s řízením neziskové organizace, včetně jejího finančního řízení a řízení finančních, materiálních a lidských zdrojů

- Znalost účetních pravidel neziskových organizací včetně související legislativy a dotační problematiky (národní dotační programy, Strukturální fondy EU, nadační fondy, apod.)

- Zkušenost s řízením vztahů s vedoucími pracovníky, zaměstnanci a klienty

- Zkušenost v oblasti řešení krizí a řízeni konfliktů

Předpokládané schopnosti

- Vynikající řídicí, komunikační a organizační dovednosti

- Schopnost týmové spolupráce

- Vynikající analytické dovednosti

- Vysoká úroveň obchodního povědomí a prozíravosti

- Odolnost vůči stresu

- Samostatnost, časová flexibilita, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení

- Ochota a schopnost učit se rychle novým věcem

- Znalost anglického, popřípadě německého jazyka

- Dobra znalost informačních technologií

- Řidičský průkaz skupiny B

- Trestní bezúhonnost

Benefity:

- Flexibilní pracovní doba, včetně možnosti občasné práce z domova

- Různorodá a smysluplná práce, umožňující uplatnění vlastní kreativity

- Profesní i osobni rozvoj, zapojením se do rozvoje excelentního klastru, kladoucího důraz na kvalitu poskytovaných služeb

Platové podmínky

- Variabilní mzda bez fixní složky, jejíž výše není omezena a závisí výhradně na objemu realizovaných obchodních aktivit spolku

Chcete vyzkoušet něco nového a kreativního? Lákají Vás nové výzvy? Přihlaste se nám na email: j.polednik@energy-cluster.cz. Rádi si s Vámi sjednáme osobní pohovor za účelem projednání možné spolupráce.

Tento článek vznikl za finančního přispění Evropské unie v rámci projektu „Rozvoj NÁRODNÍHO ENERGETICKÉHO KLASTRU“, číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_149/0011/812.Luboš Vilášek provozovna Vlčnov
Starý Jičín
od 16 100 do 30 000 Kč/měsíc

Detail

Luboš Vilášek provozovna Vlčnov
Starý Jičín
od 150 Kč/hod.

Detail

Sad-Fasad Sistem s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 15 200 Kč/měsíc

Detail

Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků