V Bílovci vysypali půl tuny směsného odpadu na dvůr a zkoumali ho

  • 26. dubna 2021,
  • 7:21,
  • PR

Vedení Bílovce se rozhodlo zjistit podrobnější informace o tom, do jaké míry bílovečtí občané třídí odpad a jaké druhy odpadů nejčastěji vyhazují do směsných popelnic. Prostřednictvím městské firmy Slumbi. byla proto v úterý 20.dubna, u příležitosti Dne Země, provedená analýza zhruba půl tuny zdejšího směsného odpadu. Z výsledků, které vedení města včera získalo, vyplynulo, že v nádobách směsného komunálního odpadu se nachází až 73 procent odpadu, který byl lidé mohli dál třídit. Největší zastoupení, 38 procent, přitom měl biologicky rozložitelný odpad, hojně zastoupen byl i textil 6,9 procent

„V den vzorkování byl na zpevněnou plochu v prostoru firmy Slumbi vysypán směsný komunální odpad o hmotnosti zhruba 500 kg, který byl svezen z vytipované lokality ve městě, ze smíšené zástavby,“ vysvětluje Jan Bartoš, dočasný vedoucí provozu SLUMBI a současně vedoucí odboru vnitřních věcí města Bílovec a pokračuje: „Vzorek byl následně čtyřmi pracovníky roztříděn na vybrané druhy odpadů, které byly uloženy do plastových pytlů a zváženy. Metodické vedení a sjednocení postupu bylo zajištěno proškoleným technickým pracovníkem společnosti INCIEN (Institut Cirkulární Ekonomiky). Veškerá data byla sepsána a analyzována.“ Akce se v areálu firmy Slumbi osobně zúčastnili Jakub Unucka, 1.náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, někteří zastupitelé města Bílovce, členové dozorčí rady společnosti Slumbi, pracovníci městského úřadu a starostové okolních obcí spolupracujících s firmou Slumbi.

„Rozbor směsného komunálního odpadu jsme nechali provést, abychom zjistili podrobné složení a hmotnostní poměry konkrétních složek v tomto odpadu. Věříme, že výsledky analýzy, které jsme v pátek dostali, nám usnadní rozhodování o možných směrech nakládání s odpady a odhalí další potenciál pro separaci odpadu. Z výsledků je patrné, že se určitě budeme muset zaměřit na třídění kuchyňského kompostovatelného, nekompostovatelného i zahradního odpadu a prověřit, co stojí za tím, že lidé netřídí více textil a další komodity,“ hlásí za vedení města Bílovce starostka Renata Mikolašová „Tyto výsledky umožní zastupitelům města mimo jiné zvolit také vhodný postup a opatření ve smyslu eliminace nebezpečných a kritických typů odpadů,“ doplňuje Jan Bartoš.

V současné době vyváží firma Slumbi v Bílovci a okolních obcích kontejnery na směsný odpad jedenkrát za 14 dnů a lidé zde platí ročně za odpady 600 korun za osobu, v loňském roce obec doplácela na každého občana z rozpočtu města necelých 400 Kč. Kromě toho jsou zde k dispozici kontejnery na tříděný odpad. Zelený odpad mohou lidé odkládat do velkoobjemových van o objemu 10 kubíků, vany hnědé barvy jsou pro větve a vany zelené barvy pro trávu, listí a ovoce. Jen v loňském roce vyvezla firma Slumbi v Bílovci a okolních obcích celkem 86 500 popelnic a 10 300 kontejnerů na směsný komunální odpad, což bylo 3020 tun odpadu. Lidé mohou odpad vozit také přímo do sběrného dvoru firmy Slumbi.1ASTRAFOOD s.r.o.
Ostrava
od 13 500 do 18 000 Kč/měsíc

Detail

K2 stavební Moravia s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc

Detail

Alzheimercentrum Ostrava z.ú.,
Ostrava
od 28 000 do 35 000 Kč/měsíc

Detail

Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků