Ředitel FN Ostrava jmenoval členy hodnotící komise start-up grantů

  • 27. dubna 2021,
  • 13:51,
  • PR

Fakultní nemocnice Ostrava udělala další významný krok k podpoře rozvoje vědy na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

Ředitel FN Ostrava jmenoval do hodnotící komise pro posouzení žádostí o vědecké start-up granty zástupce za fakultní nemocnici. Jmenovací dekrety z jeho rukou převzali tři členové komise - přednostové klinik FN Ostrava - prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA, přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC, přednosta Interní a kardiologické kliniky a doc.et.doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D., přednosta Chirurgické kliniky a současně náměstek ředitele FN Ostrava pro vědu, výzkum a výuku.

Dalšími třemi členy komise budou zástupci Lékařské fakulty OU. Společně obě instituce vyberou vědce, kteří získají zázemí laboratoří v areálu LF OU a FN Ostrava. Do soutěže o start-up grant ve výši až 3 miliony korun se mohou přihlásit akademici, kterým ještě nebylo 40 let, mají titul Ph.D. a v době podání přihlášky nejsou zaměstnanci LF OU nebo FN Ostrava.

Řešitelé budou moci použít peníze na úhradu osobních i provozních nákladů, které s vědeckým projektem souvisí. „Naší snahou je podporovat mladé vědce a nasměrovat jejich energii a vědecký potenciál k pokroku v medicíně. Všichni jmenovaní členové komise jsou respektovaní a uznávaní odborníci nejen u nás, ale i za hranicemi České republiky. Jsou tak garancí správného výběru toho nejlepšího projektu,“ uvedl při předání jmenovacích dekretů ředitel FN Ostrava MUDr. Jiří Havrlant, MHA.

Grantová soutěž je vyhlášena v šesti vědních oblastech: Onkologie a hematoonkologie, Neurověda, Informační technologie, robotizace, umělá inteligence a virtuální realita v medicíně, Kardiovaskulární a cerebrovaskulární onemocnění, Chirurgické obory s preferencí miniinvazivní chirurgie a Epidemiologie.K2 stavební Moravia s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc

Detail

JANEX spol. s r.o. (areál Liberty Ostrava a.s. , OKK Koksovny a.s.)
Ostrava
od 25 000 do 32 000 Kč/měsíc

Detail

SALEX-STAV s.r.o..
Ostrava
od 16 800 Kč/měsíc

Detail

Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků