Pivovar Radegast spustil jubilejní 20. ročník grantového programu Radegast lidem

  • 22. září 2021,
  • 17:31,
  • PR

Letos se opět zaměří na šetrné hospodaření s vodou, péči o krajinu nebo rozvoj komunitních aktivit v okolí pivovaru. Místní organizace se mohou nově zapojit také do celostátního grantového programu Plzeňského Prazdroje s názvem Na budoucnost, který otevírá možnost podpory pro rozsáhlejší, i víceleté, projekty. Žádosti o granty z obou programů je možné zasílat do 22. října 2021.

Grantový program Radegast lidem již 20 let přispívá k ochraně životního prostředí, k péči o krajinu a přírodní bohatství v severomoravském regionu. Také letos podpoří projekty usilující o šetrnější hospodaření s vodou v budovách, lepší zadržování vody v krajině, péči o mokřady nebo komunitní projekty rozvíjející volnočasové aktivity ve městech či obcích. „Záleží nám na lidech a komunitách v okolí našich pivovarů, a proto jim pomáháme realizovat nápady, jak pečovat lépe o přírodní zdroje a rozvíjet veřejný prostor. Chceme být i nadále dobrými sousedy v Moravskoslezském kraji,“ říká Pavlína Kalousová, ředitelka firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje.

Tradiční program Radegast lidem v letošním roce doplnil nový grantový program Plzeňského Prazdroje s názvem Na budoucnost. „Neziskovým organizacím se nyní otevírá nová možnost získat podporu pro rozsáhlejší, klidně i víceleté projekty. Do nového fondu se mohou hlásit nejen projekty z regionů, kde vaříme pivo, ale z celého Česka. Udržitelnost je pro naši firemní strategii velmi důležitá, chceme však investovat nejen do udržitelných projektů, které se uskutečňují v našich závodech, ale podpořit i další nápady mimo naše pivovary, které povedou k celkově šetrnějšímu přístupu k přírodě,“ vysvětluje Pavlína Kalousová.

Grantové programy Radegast lidem a Na budoucnost jsou součástí nového Firemního fondu Plzeňského Prazdroje na podporu prospěšných aktivit. Odborným garantem je Nadace Partnerství.

Žádosti o grantovou podporu z obou programů je možné podávat elektronicky až do 22. října 2021. V případě programu Radegast lidem prostřednictvím webu www.radegastlidem.cz, u nového grantového programu Na budoucnost na webu www.prazdrojnabudoucnost.cz. Odborná komise vybere vítězné projekty programu Radegast lidem ke konci listopadu 2021, úspěšní uchazeči o granty z programu Na budoucnost budou známi začátkem roku 2022. Podrobné informace o grantových programech jsou k dispozici na www.radegastlidem.cz nebo www.nadacepartnerstvi.cz.SHOBOD-STAV s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 15 200 Kč/měsíc

Detail

KRAKOWSKI SILESIA s.r.o. - pracoviště Opava
Opava
od 21 000 do 35 000 Kč/měsíc

Detail

Ing. Petr Bobek - pracov. Horní Tošanovice
Horní Tošanovice
od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků