Institut komunitního rozvoje, z.s.: Plánování s veřejností má význam

  • 26. ledna 2022,
  • 19:12,
  • PR

V uplynulých dvou letech jsme zpracovávali komunitní plány rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit pro města Studénka a Odry. Přestože plánování probíhalo v období, kdy jsme se nemohli naplno scházet a navrhovat, v jakých oblastech by se sociální služby nebo související aktivity měly rozvíjet, i tak máme z práce radost.

Ve městě Studénka navrhli kolegové z jednotlivých pracovních skupin 17 priorit, které byly zaměřeny na všechny cílové skupiny, tedy děti, mládež, seniory, zdravotně znevýhodněné nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením. Nedílnou součástí plánu jsou i neformální aktivity pro děti, mládež a seniory.

Ve městě Odry bylo navrženo 18 priorit s podobným zaměřením. V Odrách funguje i nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které bylo navrženo a realizováno v předchozím období komunitního plánování.

V obou městech byly plány schváleny zastupitelstvy měst včetně akčního plánu.

Kromě plánování jsme měli rovněž možnost se společně setkávat v rámci vzdělávání a workshopů, kde bylo možno si vyměňovat informace a zkušenosti z realizace jednotlivých služeb.

Oba Střednědobé plány rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit byly podpořeny v rámci projektu Rozvoj komunitního plánování, podpořeného z OPZ č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015240.

Institut komunitního rozvoje, z.s.Skarot CZ s.r.o. ČS Shell 8084, Novinářská 533
Ostrava
od 18 000 do 21 000 Kč/měsíc

Detail

Kamil Reichel - výrobna
Markvartovice
od 30 000 do 40 000 Kč/měsíc

Detail

Kamil Reichel - výrobna
Markvartovice
od 30 000 do 40 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků