Jarmila Gaubová ze Škoda Group zdůvodňuje přínosy spolupráce s MS paktem zaměstnanosti v praxi

 • 1. prosince 2022,
 • 9:34,
 • PR

Jarmila Gaubová pracuje 5 let ve Škoda Group – výrobní areál Ostrava – Martinov zaměřující se na výrobu tramvají. Jako HR Business Partner má na starosti mimo jiné i nábor nových zaměstnanců, kteří splňují kvalifikační předpoklady. S vyhledáváním vhodných uchazečů jí pomohla také spolupráce s MS paktem zaměstnanosti, využívání aplikací Moje místo v MSK, Volba kariéry v MSK, školní exkurze a praxe studentů ve firmě.

Spolupráce s MS paktem zaměstnanosti a Škoda Group byla zahájena v prosinci roku 2020. Nejprve jsem začala využívat aplikaci Moje místo v MSK, která umožňovala uchazečům o zaměstnání plynulý přechod z jednoho zaměstnání do druhého. Díky této aplikaci jsem jako náborový pracovník podle vlastností osob, které byly propuštěny nebo byly ve výpovědní lhůtě, měla možnost vybrat toho správného uchazeče o zaměstnání,“ uvedla Jarmila Gaubová s tím, že díky aplikaci rozpoznala zájem uchazečů o obor, jejich vlastnosti a zkušenosti, což bylo přínosem pro firmu a její zaměstnance.

Když navíc v únoru roku 2021 začala rekonstrukce výrobní haly v Martinově, bylo třeba oslovit i firmy v regionu na výpomoc a zapůjčení zaměstnanců. „Z mých rozhovorů s firmami vyplynulo, že MS pakt znají, včetně webu Moje místo v MSK, který jsem tehdy začala také intenzivně využívat,“ dodala Jarmila Gaubová.

Personalistka absolvovala i webinář pro veřejnost, který ji upozornil na další výhody a služby MS paktu zaměstnanosti jako je profesní poradenství, které pomáhá se sepsáním životopisu, motivačního dopisu, poradí, na jakých webech hledat, jaká klíčová slova použít, atd. Dalším krokem vzájemné spolupráce bylo navázání partnerství se Střední školou technickou a dopravní z Ostravy-Vítkovic. „Postupně jsme naplánovali kroky nezbytné ke vzniku smlouvy, setkali jsme se s ředitelem školy, zástupcem odborného výcviku, vytvořili plán aktivit, zorganizovali exkurzi pro žáky, našli vhodné mentory a vytvořili jsme plán spolupráce pro obor Autoelektrikář,“ doplnila Šárka Plačková, expertka pro spolupráci škol a firem z MS paktu.

Žáci do ostravského výrobního areálu Škoda Group postupně nastupovali od února 2022. Nejprve šlo o autoelektrikáře, zaměstnance pro dílnu a lakovnu a nechyběl ani zámečník. Na začátku letošního roku personalistku oslovil i web https://volbakariery.cz/, který je prioritně určený pro žáky ZŠ, pomáhá s výběrem střední školy a s následným uplatněním na trhu práce. „Na jaře jsme si užili i několik školních exkurzí, které jsme ozvláštnili projížďkou historickými tramvajemi. Na exkurzích jsme prezentovali žákům historii naší firmy, studijní obory, možnost pracovního uplatnění, měli jsme možnost doporučit školy, poukázat na důležitost vzdělávání atd.,“ zakončila Jarmila Gaubová a doplnila, že mezi pracovní pozice, které většinou poptávají, patří autoelektrikář, autolakýrník, autotronik, elektrotechnik, karosář, strojní mechanik nebo mechanik-elektrotechnik. Firma vnímá spolupráci se školami jako klíčovou, protože jim pomáhá při náboru a zaškolení nových zaměstnanců a kromě Střední školy technické a dopravní navázala spolupráci i s Obchodní akademií a VOŠS v Ostravě - Mariánských Horách.

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.

 • MS pakt poskytuje poradenství středoškolákům i zájemcům o změnu zaměstnání v Moravskoslezském kraji a eviduje informace o vývoji na trhu práce
 • MS pakt podporuje a vzdělává pedagogy v oblasti kariérového poradenství
 • Působí na více než 120 základních školách v celém kraji
 • Moravskoslezský pakt zaměstnanosti přispívá k naplnění cílů Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje pro období 2019-2027 v oblasti „Vzdělanější a zaměstnanější kraj“
 • Konkrétně se jedná o: zlepšení připravenosti absolventů, kteří vstupují na trh práce; zvyšování podílu obyvatel kraje s vysokoškolským vzděláním; lepší využití osobního potenciálu
  a odpovídající pracovní uplatnění obyvatel; růst produktivity, průměrné mzdy a nabídky dobře placených pracovních míst; snížení podílu dlouhodobě nezaměstnaných.
 • Moravskoslezský pakt zaměstnanosti přispívá ke slaďování nabídky a poptávky na regionálním trhu práce, analyzuje jeho klíčové problémy a připravuje pro ně řešení. Ve všech svých činnostech propojuje data a analýzy se zkušenostmi z praxe a reálnými potřebami
  v regionu.
 • Signatáři Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, který byl založený jako samostatný zapsaný spolek 1. února 2019, jsou Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava, Sdružení pro rozvoj MSK, Krajská hospodářská komora MSK a Svaz průmyslu a dopravy ČR.


Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková - pracoviště Opava
Opava
od 23 390 do 34 370 Kč/měsíc

Detail

AHOL - Vyšší odborná škola o.p.s. - Ostrava
Ostrava
od 350 Kč/hod.

Detail

LEFOX, s.r.o. - pracoviště Rýmařov
Rýmařov
od 9 000 do 14 000 Kč/měsíc

Detail

Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků