Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ředitel Slezské nemocnice v Opavě končí, vést bude dál jen SZZ Krnov

  • Krnov,

Ředitel Slezské nemocnice v Opavě MUDr. Ladislav Václavec, MBA se rozhodl ke konci roku odejít ze své funkce. Nadále zůstane ředitelem Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, v jehož čele stojí od roku 2008.

O svém záměru již informoval členy vedení Moravskoslezského kraje včetně hejtmana prof.
Ing. Ivo Vondráka CSc. „Do Slezské nemocnice v Opavě jsem nastoupil v roce 2011 jako krizový manažer. Nemocnice byla zadlužená a některým oddělením hrozilo zastavení dodávek materiálu kvůli více než rok nesplaceným fakturám. S týmem kolegů se nám podařilo během jednoho roku stabilizovat hospodaření,“ řekl Ladislav Václavec. Dnes se nemocnici daří velmi dobře. Její oddělení a ambulance jsou vybaveny nejmodernějšími přístroji, v nemocnici pracuje dostatek erudovaného personálu. Právě nyní probíhá oprava Domova sester a začalo se s rekonstrukcí několika památkově chráněných pavilonů nemocnice. „Za osm let se do přístrojového vybavení a celkového rozvoje nemocnice investovaly stovky milionů korun. Nejvíce prostředků nemocnici poskytl zřizovatel, kterým je Moravskoslezský kraj, a další desítky milionů korun se podařilo získat z dotací EU,“ konstatoval ředitel Václavec. K opuštění jednoho z ředitelských křesel má několik důvodů. „Vždy jsem tvrdil, že je jedno, zda člověk s kvalitním týmem řídí jednu či dvě nemocnice. Na tomto trvám, ale po zkušenosti mohu dodat, že to stojí hodně úsilí a zejména času. Od podzimu 2016, kdy jsem se stal senátorem pro region Krnovska a Bruntálska, má můj pracovní den běžně dvanáct a někdy i šestnáct hodin. Kvůli pracovním povinnostem jsem neměl čas na svou rodinu a nemohl jsem se věnovat chirurgii. Dalším důvodem mého odchodu je, že chci jako senátor ještě aktivněji pomáhat s rozvojem regionu Krnovska a Bruntálska. Tímto bych rád poděkoval všem
kolegům, lékařům, zdravotním sestrám za spolupráci a popřál jim do života jen to nejlepší,“ dodal Ladislav Václavec.
Slezská nemocnice v Opavě bude i nadále provázána se Sdruženým zdravotnickým zařízením
Krnov. Některé pracovní pozice budou i nadále sdílené. Řízením Slezské nemocnice bude od
začátku roku 2020 dočasně pověřen ekonomicko-personální náměstek SN v Opavě a SZZ
Krnov Ing. Karel Siebert, MBA. 

Hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák CSc. poděkoval řediteli Václavcovi za odvedenou práci: „Ladislav Václavec je nejen zkušený lékař, ale také mimořádně schopný manažer. Jako ředitel Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov dokázal stabilizovat a následně osm let řídit také Slezskou nemocnici v Opavě. Obě nemocnice, v jejichž čele dosud stojí, patří mezi nejrychleji se rozvíjející a nejlépe hospodařící v našem kraji, a to je obdivuhodné. Jeho rozhodnutí opustit Slezskou nemocnici v Opavě nás nepotěšilo, ale plně ho respektujeme. Panu řediteli patří velké díky za odvedenou práci. Jsme rádi, že se i nadále jako ředitel Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov bude podílet na rozvoji zdravotní péče v našem kraji.“

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy