Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Povodí Odry připravuje velkou rekonstrukci jezu Riviéra ve Frýdku-Místku

Povodí Odry připravuje rozsáhlou rekonstrukci jezu Riviéra na řece Ostravici ve Frýdku-Místku. Současný jez bude zbourán a za ním bude vybudován úplně nový. Na březích pak vznikne odpočinková zóna. Začít stavět by se mohlo nejdříve za čtyři až pět let.

Jez Riviéra na řece Ostravici hned za soutokem s řekou Morávkou. Stojí tady už zhruba sto let. Má kamenitý přeliv prolitý betonem a už je na hranici životnosti. Proto se ho Povodí Odry rozhodlo kompletně přestavět.

Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry: "Po úspěšné rekonstrukci Staroměstského stupně na řece Ostravici připravujeme další pro občany zajímavý projekt, který bude kromě stabilizace podélného profilu řeky Ostravice, omezení chodu splavenin, snížení rychlosti vody za povodní a zamezení významné eroze dna také sloužit ke krátkodobé rekreaci občanů Frýdku-Místku, Starého Města a dalších okolních obcí."

Proto byl při zpracování projektu kladen velký důraz na estetiku, vznikne zde totiž také odpočinková zóna.

Petr Korč, primátor Frýdku-Místku/NMFM/: "My vítáme každou investici, která zatraktivní prostředí kolem řeky Ostravice. Pro město je to jedno z nejcennějších území a my ho vnímáme jako oblast, která má velký potenciál, ale zároveň chceme zachovat klidový a rekreační charakter toho místa."
Jakub Míček, náměstek primátora Frýdku-Místku/ANO/: "Tyto opravy jezu vítáme. Jednání mezi Povodí Odry a městem Frýdkem-Místkem neustále probíhají. Jak zpřístupnit břehy Ostravice pro návštěvníky, zpříjemnit to prostředí, jsou stále projednávány. Zároveň plánujeme i další participativní procesy, tak aby se občané mohli zapojit do vzhledu města nejen v okolí a pobřeží Ostravice."
Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry: "Nový stupeň je navržen bezprostředně pod stávajícím objektem, který zanikne. Jeho výška bude 2,8 m, délka 44,1 m včetně nového rybochodu s největší hloubkou ve vývaru 1,3 m. Při vodácké plavbě bude spádový stupeň překonáván přenesením lodi. Pro tento případ bude upraven pravý břeh nad stupněm a pod stupněm jako nástupní a výstupní místo."

Výsledkem bude ještě lepší protipovodňová ochrana, více záchranných prvků pro případ nutnosti zásahu členů integrovaného záchranného systému a celkově lepší a odpočinkové prostředí.

Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry: "Součástí navrženého spádového stupně bude také nový rybochod, který významným způsobem pomůže k migrační prostupnosti řeky Ostravice a umocní celkový efekt s již zprůchodněným Staroměstským stupněm v ichtyologicky zajímavém území soutoku dvou velkých řek Ostravice a Morávky."

Stavět by se mohlo začít kolem roku 2025 až 2026 s předpokládanými náklady kolem osmdesáti milionů korun.

Petr Korč, primátor Frýdku-Místku/NMFM/: "A my na to budeme navazovat dalšími projekty, které právě formou spoluúčasti občanů, participací, chceme formovat, co vlastně u té řeky by pro ně bylo nejpřínosnější. Tak jako vznikl nápad slunících lavic, které se potkaly s velkou odezvou. Nějaké další slunící plochy, odpočinkové zóny, možnosti trávení volného času. Čili spíš takové lehké věci. Nechceme tam dělat žádné velké investice, které z toho udělají městskou betonovou zónu. Chceme zachovat přírodní charakter, aby se tam lidé mohli okoupat, projít, vyvětrat. Načerpat novou energii."

Řeka Ostravice byla přes Frýdek-Místek postupně upravena mezi první a druhou světovou válkou. Ochranné říční hráze byly vystavěny až v 60. letech minulého století. Proto je na místě uvažovat o dalších úpravách ku prospěchu řeky i obyvatel v okolí.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávyTOZOS spol. s r.o. - pracoviště Dolní Tošanovice (areál výkrmny prasat a kuřat)
Dolní Tošanovice
od 24 000 do 28 000 Kč/měsíc

Detail

Armáda spásy v České republice, z.s. - pracoviště Armáda spásy v ČR, Prevence bezdomovectví Frýdek-Místek
Frýdek-Místek
od 29 200 Kč/měsíc

Detail

Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace - pracoviště Frýdek-Místek
Frýdek-Místek
od 32 820 do 42 780 Kč/měsíc

Detail

Dnešní premiéry