Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Shrnutí projektu pro podporu pečujících osob ve Frýdlantu nad Ostravicí a jeho okolí

Městu Frýdlant nad Ostravicí byla v červnu roku 2020 poskytnuta dotace z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu „Doprovázení pečujících osob na cestě zpět do pracovního procesu – Půjčovna kompenzačních pomůcek ve Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí“. K ukončení projektu došlo letos v listopadu.

Renata Volná, vedoucí odboru sociálních věcí: "Díky projektu bylo podpořeno mnoho občanů Frýdlantu nad Ostravicí, nejčastěji těch, kteří pečují o osobu blízkou, ale také osoby ohrožené sociálním vyloučením."

Podpora probíhala jak jednorázově, tak s dlouhodobou pomocí. Celkově bylo podpořeno 120 lidí. U 45 z nich se jednalo o dlouhodobou podporu, u zbylých 75 o jednorázovou, anonymní nebo krátkodobou.

Renata Volná, vedoucí odboru sociálních věcí: "Projekt byl zaměřen především na sociální práci v terénu. Klientům bylo poskytováno poradenství, byly jim zprostředkovány vhodné sociální služby, podpora při péči o osobu blízkou, doprovod, ale také vzdělávací aktivity a kariérové poradenství."

Další částí projektu byla půjčovna kompenzačních pomůcek.

Karolína Svobodová, sociální pracovnice: "Půjčovna kompenzačních pomůcek byla dovybavena invalidními vozíky, polohovacími lůžky s antidekubitními matracemi, stolky k lůžku, toaletními křesly, nástavci na WC a čtyřkolovými chodítky. Po dobu projektu bylo uzavřeno 117 nájemních smluv, a to i přes ztížené podmínky, které byly způsobeny pandemií."

Půjčovna kompenzačních pomůcek funguje ve Středisku sociálních služeb od roku 2012 a i po ukončení tohoto projektu bude nadále sloužit široké veřejnosti.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy