Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Občané Albrechtic vzorně třídí odpad

  • Albrechtice,

V loňském roce občané Albrechtic vyprodukovali 1500 tun komunálního odpadu. Roční poplatek ve výši 500,- Kč/osobu zůstává zachován i pro letošní rok.

Obec sice každoročně doplácí za uložení odpadu cca 2,3 mil. Kč, díky zodpovědnému třídění odpadu občany, ovšem pozitivně rostou příjmy obce od společnosti EKO-KOM. Zatímco v roce 2018 obec za třídění komunálního odpadu dostala 345 tis. Kč, v loňském roce to už bylo o více než sto tisíc korun více. Radnice dlouhodobě třídění odpadu podporuje a občané jsou ji v tom nápomocni.

Jindřich Feber (PROAL), starosta obce Albrechtice: „Vybudovali jsme několik stanovišť s velkokapacitními kontejnery na tříděný odpad. Jsou tam kontejnery na sklo, plasty, papír a směsný odpad.“

Navíc, hravou formou se v Albrechticích učí třídit odpad i malé děti.

Jindřich Feber (PROAL), starosta obce Albrechtice: „Na našem veřejném dětském hřišti Albrechtík máme vláček odpaďáček. Děti tak už od mateřské školy ví, že je třeba odpad třídit.“

Od dubna 2010 je denně, kromě státních svátků a Silvestra, občanům k dispozici také sběrný dvůr.

Jindřich Feber (PROAL), starosta obce Albrechtice: „Sběrný dvůr slouží pouze občanům Albrechtic a firmám, které jsou u nás v Albrechticích registrovány. Myslím si, že občané velice rádi tento sběrný dvůr využívají, neboť je to velmi pohodlné.“

Sběrný dvůr mohou využít k uložení odpadu také lidé, kteří vlastní na území obce nemovitost sloužící k individuální rekreaci. Správci sběrného dvora ale musí kromě občanského průkazu předložit také doklad o zaplacení místního poplatku za odpad na příslušný rok.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy