Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

V Karviné se chystají další opravy místních komunikací a parkovišť

  • Karviná,

Už na začátku jara čeká řidiče omezení týkající se parkování na ulici Studentská a také bude zastaven průjezd ulicí Zahradnická kvůli plánované opravě silnice. Opravy chystá v Karviné i Správa silnici Moravskoslezského kraje.

Ulice Studentská v Karviné-Mizerově patří mezi ulice, které se již brzy dočkají nového povrchu a to jak chodníků, tak silnice. První etapa je naplánovaná na jaro.

Jana Salamonová, Odbor majetkový MMK: “Jedná se o část ulice Studentská navazující na ulici Borovského po vjezd na parkoviště. Není možné v současné době dělat větší úsek ulice Studentská, protože by zde nebyla zajištěna žádná dopravní obslužnost."

Práce jsou naplánovány od poloviny dubna do konce června s tím, že opravy povrchu se dočká i přilehlé parkoviště.

Jana Salamonová, Odbor majetkový MMK: "Dojde k vyfrézování celé plochy, novému podloží, nový povrch bude, proto opravdu řidiči budou muset sledovat dopravní značení a po dobu nezbytně nutnou nebude možné na této ploše vůbec parkovat.” 

V tomto úseku bude také předlážděn páteřní chodník včetně přístupových chodníků. Opravy se dočká na jaře i ulice Zahradnická.

Jana Salamonová, Odbor majetkový MMK: "Od 6. března bude zahájena oprava komunikace na ulici Zahradnická. Jedná se o úsek od ulice Studentská až po dům č. 467. V loňském roce tady SMVaK provedl opravu svých kanalizačních přípojek a v letošním roce hned na jaře budeme pokračovat my a bude zde opravena nejen komunikace, ale i dešťové vpusti. Práce budou probíhat přibližně 6 týdnů, o konkrétním zahájení prací budou občané informováni dopravním značením."

Průjezd ulicí bude na dobu nezbytně nutnou zastaven, s majiteli nemovitosti bude dohodnuta možnost dojezdu. Po zimním období také probíhají další práce na ulici Polská, kde kvůli výstavbě chodníku je stále provoz v jednom úseku řízen semafory.

Jana Salamonová, Odbor majetkový MMK: "Doprava je zde opět řízena kyvadlově prostřednictvím semaforu a předpokládáme, že práce by měly být ukončeny nejpozději začátkem května."

Správa silnic Moravskoslezského kraje má v plánu ještě letos celou ulici Polskou opravit a to od kruhového objezdu až ke státním hranicím, přibudou tady také dva přechody pro chodce se semafory. A opravovat se letos bude například i povrch silnice Rudé Armády, o začátku opravy a omezení vás budeme včas informovat.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy