Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Vánoční přání

  • Stonava,

Opět po roce jsou tady nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Letos jsou trochu jiné, než jsme zvyklí. Pandemie koronaviru neumožnila uspořádat tradiční předvánoční akce, zrušeny byly vánoční besídky a dokonce i stromeček před stonavskou radnicí byl rozvícen bez přítomnosti veřejnosti. Přesto jsme se pokusili zachytit alespoň trošičku té vánoční stonavské atmosféry prostřednictvím naší kamery. Navštívili jsme děti v mateřinkách a na základní škole. Některé jsme dokonce zastihli, jak rozdávají radost stonavským seniorům.

Ondřej Feber (ANO) starosta Stonavy: „Co může popřát starosta v tomto složitém roce, aby ty svátky vánoční byly hezké, aby se lidem otevřela srdce více než každý den, aby měli k sobě blízko v rodinách v sousedství a považovali si toho, že máme mír. Přeji vše nejlepší a hodně, hodně zdraví.“
Tomáš Wawrzyk (ANO) místostarosta Stonavy: „Vážení spoluobčané, v této zvláštní a nelehké době vám přeji hlavně zdraví, štěstí, rodinnou pohodu. Věřím, že letošní svátky strávíte v rodinném kruhu a do příštího roku vám přeji hodně pracovních úspěchů a věřím, že se vrátí vše k normálu a užijeme si kulturní život v naší obci.“
Lucjan Klimsza, administrátor stonavské farnosti SCEAV: „Přeji všem obyvatelům obce Stonava v těchto dnech, kdy prožíváme společně památku narození Pána Ježíše Krista, především zdraví, ale také víru a naději. Víru, že bude lépe a naději, že tato situace, ve které se právě teď nacházíme pomine a znovu budeme žít náš běžný všední normální život. Přeji vše dobré.“
Mons. Martin David, apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze: „Jsou to nejkrásnější svátky v roce, ale zdá se, že budou omezené mnoha pandemickými opatřeními, ale ve své podstatě ty svátky v tom, co obsahují, co slavíme, omezené nejsou. Jsou to svátky neomezené velké Boží lásky a tak bych chtěl všem popřát, abychom se právě z té velké a neomezené Boží lásky o Vánocích dokázali radovat.“
Vladislav Volný, emeritní biskup SCEAV: „Chtěl bych vám popřát, abychom při těch Vánocích nezapomněli na to světlo, které přišlo, které je mocnější a silnější než soumrak a tma. Proto vám přeji hodně světla, naděje, pokoje a radosti do vašeho života, vašim rodinám a vašim blízkým. Ať to světlo je silné a mocné ve vašich životech.“
Milada Heimerová, ředitelka ZŠ a MŠ Stonava: „Já bych chtěla popřát všem žákům, všem učitelům a vlastně všem občanům Stonavy šťastné, spokojené a klidné Vánoce. Samozřejmě, že všem přeji pevné zdraví a co si přeji úplně nejvíc, abychom už překonali covid, abychom se mohli vrátit k normálnímu životu, aby všechny děti mohly chodit do školy, učitelé aby mohli učit a všichni abychom mohli navštěvovat sportovní, kulturní a společenské akce tak, jak jsme byli zvyklí.“
Urszula Byrtusová, vedoucí pečovatelské služby ELIM Stonava: „Dovolte mi, abych vám za Pečovatelskou službu ELIM Stonava popřála překrásné prožití vánočních svátků plné radosti a Božího požehnání. Chceme vám touto cestou poděkovat za spolupráci, podpůrné myšlenky a mnohé, co jste pro naši službu v tomto roce udělali, jak už v oblasti roušek a jiné podpory. Velice si vás vážíme a děkujeme vám za to, že jste s námi a prožijte, prosím, v rodinném kruhu ty nejkrásnější svátky v roce.“
Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy