Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Rok 2020 z pohledu starosty obce Stonava

  • Stonava,

Je tomu rok, kdy si lidé během silvestrovských oslav přáli do nového roku vše nejlepší. Doufali, že rok 2020 bude lepší než ten předchozí. Bohužel, nikdo netušil, že virus COVID-19 změní dění na celém světě. Pandemie koronaviru hluboce zasáhla i kulturní a společenský života ve Stonavě. Vedení obce se muselo rychle nově vzniklé situaci přizpůsobit.

Ondřej Feber (ANO), starosta Stonavy: „Když si to uvědomím a vzpomínám, od začátku roku do toho února to bylo všechno normální, ale březen začal být pro nás velmi nepříjemný. Jednalo se o první vlnu toho koronaviru, kdy jsme byli všichni semknutí, promiňte mi to slovo „vyvalení“ a i tedy byli jsme ukáznění. Dbali jsme všech těch instrukcí, které nám šly od vlády a státních institucí. My jsme ve Stonavě byli vlastně připraveni s nějakou finanční a programovou rezervou jít do toho. Tzn. my jsme dokonce zvýšili investice tak, aby lidé měli pracovní příležitosti, všichni víme, jak to bylo, že se zavíraly některé provozy, tak my jsme naopak přidávali. Pak přišlo léto, to bylo celkem v pohodě, dokonce už byla nálada, že už to máme za sebou, bohužel přišla ta druhá vlna, která nám to všechno pokazila a naše „akumulátory“ se začaly vybíjet. Do toho ještě přišla otázka redukce těžby ve Stonavě, ale jsme optimisté, máme nějakou vizi, máme nějaké dotace před sebou, takže věřím, že do toho nového roku vkročíme rovnou nohou.“

Jednou z nejpodstatnějších a finančně největších investicí roku 2020 jsou bezesporu nové inženýrské sítě na Novém Světě pro individuální bytovou výstavbu.

Ondřej Feber (ANO), starosta Stonavy: „V příštím roce, hned zkraje podle počasí bychom rádi dělali přípojky, rádi bychom už nabídli parcely k výstavbě. To je ta nejdůležitější akce. Teď jsme kopli do parku u Domu PZKO, tím že rekonstruujeme ten park, bude úplně nový, bude to něco pěkného a já se těším na uvolnění z té koronavirové situace, a že například radovánky tam budou mohly být. Máme tady i havarijní stavby, jednak jsme museli dokončit v havarijním režimu rekonstrukci polské základní a mateřské školy, no a v současné době velká nepříjemnost, bych řekl, velké překvapení, dostali jsme se náhodou k tomu, že je havarijní stav také na základní škole Hořany. To nám způsobilo velké organizační problémy, protože jsme museli přerušit provoz v této škole, tady se patří velký dík vedení naší školy včele s paní ředitelkou, že to organizačně zvládají a my se zase na druhé straně snažíme, co nejdříve i přes finanční problémy školu modernizovat tak, aby děti co nejdříve mohly nastoupit.“

Obec už několik let využívá pro své investiční akce různé dotační tituly. Nejinak tomu bylo i letos.

Ondřej Feber (ANO), starosta Stonavy: „My jsme například na polské základní škole využili dotační tituly na zateplení, na vzduchotechniku, na kuchyň. Samozřejmě jsme do toho museli jít s vlastním rozpočtem, protože jsme stavebně modernizovali a vyměňovali například střechu, na což dotační titul není, takže jsme se tam dosti vyčerpali a v současné době bojujeme o dotaci na rekonstrukci základní školy na Hořanech. Doufám, že to dobře dopadne, protože ten náš rozpočet je skutečně po dlouhé době je v určitém napětí. Těžba uhlí se ve Stonavě velmi zužuje, což je podle mě pozitivní, protože vždy jsme si přáli, aby Stonava nebyla postihována důlní činností. Ty důlní škody nám dělaly velkou paseku, přežili jsme to, v současné době se zužuje těžba na Dole ČSM, končí nám smlouva, závazky plynoucí ze smlouvy, která ještě pro letošní rok platí, jsou splněny ze strany OKD. OKD vyjednává s námi novou smlouvu pro příští období, je to věc otevřená, předpokládáme, že těch prostředků bude o něco méně, protože, jak jsem už řekl, těžba se znižuje, samozřejmě i výkonnost OKD je nižší.“

Přesto se obec snaží zachovat komfort stonavských občanů. Lidé mají k dispozici například bezplatný internet, platí paušální stočné a využívat mohou různých dotací z programů vyhlášených obcí. Finančně je podporována i kulturní, společenská a sportovní činnost v obci.

Ondřej Feber (ANO), starosta Stonavy: „My máme ve svém programu to, co děláme dosud a chceme to dělat do budoucna v tomto volebním období a jedná se o to, že přispíváme skutečně spolkovým organizacím na jejich činnost nemalými částkami, které v tomto roce z valné části nebyly využity z důvodu, které známe.“

Vedení stonavské radnice ale pevně věří, že v příštím roce se situace změní a kulturní, sportovní a společenský život se do obce vrátí a lidé se tak budou moci opět setkávat při tradičních akcích pořádaných nejen obcí, ale také místními spolky.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy