Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Školní rok 2021/2022 z pohledu ředitelky školy

  • Stonava,

168 žákům v české škole a 14 ti žákům v polské škole začal ve Stonavě po dvouměsíčních prázdninách nový školní rok. Ten loňský byl velmi zvláštní. Školáci se učili doma přes internet a mnoho naplánovaných akcí se kvůli koronavirové pandemii neuskutečnilo. Všichni ale pevně věří, že se situace nebude opakovat. Platí ale rčení: Kdo je připraven, není překvapen.

Milada Heimerová, ředitelka ZŠ a MŠ Stonava: „Máme v pohotovosti aplikaci Teams, nicméně doufám, že většina toho vyučování proběhne ve škole. Nový školní rok jsme začali netradičně – testováním. 1. září proběhlo testování ve druhé až deváté třídě. Prvňáčci se testovali 2.září. Testování ještě budou absolvat 6. a 9. září. Jedná se o screaningové testování a výsledkem by mělo být zjištění situace jaká je na školách. Pak se ukáže, jaký bude další postup. V tomto ohledu budou mít velké slovo Krajské hygienické stanice.“

Ve škole stále platí povinnost nosit roušky ve společných prostorách a to jak pro žáky, tak i zaměstnance. Během vyučování je rouška povinná pouze ve výjimečném případě.

Milada Heimerová, ředitelka ZŠ a MŠ Stonava: „V případě, že by se některý žák odmítl testovat, tak ten musí být v roušce po celý den. Kvituji ovšem s velikým povděkem, že takové žáky nemáme.“

Kromě klasické výuky se v letošním školním roce mohou školáci těšit i na zajímavé kulturní akce.

Milada Heimerová, ředitelka ZŠ a MŠ Stonava: „Už jsme dostali pozvání od Regionální knihovny v Karviné, aby se děti zúčastnili divadélka. Máme naplánovány akce se školou v Marklowicích, ale určitě budeme pokračovat v projektech, které jsou rozjety. Jedním z nich jsou šablony. Pro nás je důležitým bodem doučování žáků. Budou pokračovat aktivity projektu Místního akčního plánu do kterého jsme také zapojeni. Nově přišla podpora z Ministerstva školství ČR na tzv. podzimní doučování. Doufám, že se budeme co nejvíce učit. Všem bych popřála hlavně pevné zdraví, protože to je nejdůležitější v této době. Pedagogům bych popřála, aby trávili co nejvíce času s dětmi, aby ta výuka probíhala ve škole. Žákům bych popřála, aby se jim ve škole líbilo, aby se jim dařilo, aby nosili domů co nejvíce pochval a jedniček. Samozřejmě, že k tomu patří někdy i ta horší známka. Zkrátka, aby ten školní rok byl takový, abychom na něj rádi vzpomínali.
Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy



OPTIMIA facility s.r.o. - železnice Dolní Lutyně
Dolní Lutyně
od 4 325 do 8 650 Kč/měsíc

Detail

OPTIMIA facility s.r.o. žel. stanice Havířov, Horní Suchá, Závada
Havířov
od 4 325 do 8 650 Kč/měsíc

Detail

OPTIMIA facility s.r.o. - železnice Petrovice u Karviné
Petrovice u Karviné
od 4 325 do 8 650 Kč/měsíc

Detail

Dnešní premiéry