Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Obec finančně pomohla stonavským farnostem

  • Stonava,

Obec Stonava v letošním roce finančně pomohla místním církvím. Evangelické farnosti zastupitelé schválili dar na rekonstrukci elektroinstalace v kostele, římskokatolické farnosti pak dar na obnovu systému pohonu zvonů.

Je neděle dopoledne. Tomáš Hejda ručně rozeznívá jeden ze čtyř zvonů v kostele Povýšení svatého kříže v Karviné. Je jedním z dvanácti karvinských zvoníků, kteří dávají zvonům opravdový život. Ve většině kostelů jsou totiž v současnosti zvony poháněny elektrickým motorem. Tomáš je navíc diecézním kampanologem.

Tomáš Hejda, kampanolog ostravsko-opavské diecéze: „Starám se o zvony, tzn. vedu jejich evidenci a nadále potom napomáhám farnostem, když dělají nějakou opravu na zvonech, jak bude oprava probíhat a během té opravy dělám i ten dozor.“

Podle diecézního kampanologa je důležité, aby zvony v kostelích byly pravidelně kontrolovány.

Tomáš Hejda, kampanolog ostravsko-opavské diecéze: „Chyba se pozná tak, že ten zvon přestane zvonit a to je špatné. Ono je dobré jednou za rok vylézt nahoru, zkontrolovat ten stav a předcházet těmto chybám.“

Ve stonavském římskokatolickém kostele v současné době potřebuje nutnou opravu systém pohonu zvonů a konstrukce, na níž jsou zvony zavěšeny. Farnost proto zažádala obec o finanční pomoc.

Ondřej Feber (ANO), starosta Stonavy: „Dostali jsme žádost od pana faráře, kde zdůvodňuje potřebu toho daru a to v intencích toho, že jsou ve špatném stavu zvony a celé to logistické zařízení, které slouží nejen věřícím, ale celé Stonavě.“

Zastupitelé proto požadovanou částku ve výši 60 tis. korun jednohlasně schválili podobně jak tomu bylo v lednu, kdy byl schválen padesáti tisícový dar evangelický církvi na potřebnou dokumentaci k rekonstrukci elektroinstalace kostela.

Lucjan Klimsza, pastor a administrátor stonavské farnosti SCEAV: „Potřebujeme zjistit, které elektrické rozvodné sítě tady jsou ve zdech udělány, v jakém stavu jsou a pak následně bude vypracován architektonický návrh rekonstrukce.“

Elektroinstalace v chrámové lodi pochází z roku 1938. V pozdějších letech pak byly dostavěny další části kostela s rozvodnými sítěmi podle jiných norem. Farnost nyní chce celý systém elektroinstalace sjednotit.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy