Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Vánoční přání

  • Stonava,

Opět po roce jsou tady nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Stejně jako loni i v letošním roce pandemie koronaviru neumožnila uspořádat tradiční předvánoční akce. Stromeček před stonavskou radnicí byl rozvícen bez přítomnosti veřejnosti a zrušeny byly i tradiční vánoční besídky v mateřských školách. Děti se ale na svátky velmi důkladně připravovali. Svědčí o tom i videa, která nám do redakce zaslaly. My jsme tak mohli zachytit atmosféru stonavských Vánoc hned na několika místech.

Ondřej Feber (ANO), starosta Stonavy: „Již druhým rokem v takovém skromném prostředí slavíme tu předvánoční dobu s rozsvícením stonavského stromku. Vždycky tady bývalo 200 - 300 lidí a my jsme se toho museli momentálně vzdát. V letošním roce jsme ale alespoň udělali jedno pro ty děti, které se vždycky radovaly. Měly radost, že jsme si tady zazpívali. My jsme ty kapříky obnovili a děti z našich škol a mateřských školek si je zrovna teď vyzvedli. Přeji všem všechno nejlepší a pohodové Vánoce.“
Tomáš Wawrzyk (ANO), místostarosta Stonavy: „Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych z tohoto místa u rozsvíceného vánočního stromu Vám popřál spokojené, radostné a požehnané vánoční svátky, spoustu rodinné pohody, dětem spoustu dárečků pod stromečkem a hlavně to zdraví a rodinnou pohodu.“

Sněží, sněží, mráz kolem běží, zima je kočičce, hřbet se jí ježí. Fouká, fouká, bílá je louka, zima je pejskovi, ke kamnům kouká.

Lucjan Klimsza, administrátor stonavské farnosti SCEAV: „Vážení spoluobčané obce Stonava, vážení diváci televize Polar. Právě jsme rozsvítili zde ve Stonavě jeden ze symbolů a krásných symbolů Vánoc - vánoční stromek. Vánoce jsou ale především zvěstí evangelia o přicházejím Kristu, o tom, že se pro nás narodila naděje, narodil se Ježíš Kristus. Přeji Vám tedy nejenom krásné prožití Vánoc, ale především naději do nového roku, do dalších dnů v této velmi těžké době. Přeji Vám všechno dobré, Pán Bůh ať Vám žehná.“
Vladislav Volný, emeritní biskup SCEAV: „Vánoce jsou oslavou narození Spasitele Ježíše Krista. Proto Vám přeji, abychom na toho, který stojí v centru Vánoc nezapomněli. Přeji Vám mnoho pokoje, Božího požehnání a abychom na něho i také během toho příštího roku mysleli a vyprošovali si jeho požehnání.“

Hrejme si u stromečku všichni radostně, hrejme si u stromečku všichni společně.

Milada Heimerová, ředitelka ZŠ a MŠ Stonava: „Co popřát v této trochu zvláštní době? Přeji všem, žákům, rodičům i zaměstnancům školy, aby si užili kouzelnou vánoční atmosféru v klidu, v pohodě a hlavně ve zdraví se svými nejbližšími. Dětem přeji hodně dárků pod stromeček, aby se jim splnila jejich přání a do nového roku přeji všem pevné zdraví a veselou mysl.“
Martin Cyroň, předseda SK Stonava: „Hlavně zdraví, štěstí, lásku, abychom se s tím vším už vyrovnali, abychom fungovali tak jak dřív, nemuseli nosit roušky, abychom se bavili sportem a měli radost ze života. To přeji z celého srdce.“

Já mám z Vánoc nejraději, když se kolem všichni smějí.

Pásli ovce valaši při betlémské salaši. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.

Mons. Martin David, apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze: „Já zdravím srdečně všechny diváky Stonavského expresu a všechny, kteří se na tuto reportáž dívají. Chtěl bych popřát, abychom v těchto dnech, kdy všichni nějakým způsobem zamíříme k betlému, možná ho budeme mít postavený doma pod stromečkem, k betlému v kostele nebo na nějakém veřejném prostoru, abychom si všimli toho nápisu, který nad mnohými betlémy je, a který popisuje to, co zvěstovali andělé. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Myslím si, že to je ta zpráva, kterou si máme z Vánoc znovu odnášet do těch dalších dnů – pokoj lidem dobré vůle. Buďme tvůrci, budovateli pokoje. Těch rozdělení v naší společnosti je v této době mnoho, buďme těmi, kteří umí budovat mosty, kteří se umí zasadit o pokoj a jednotu mezi lidmi. Požehnané Vánoce.“

Krásné svátky přejeme všem.


Nahlásit chybu


K tématu
Správa železnic, státní organizace Bohumín
Bohumín
od 30 000 Kč/měsíc

Detail