Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

EKO MAGAZÍN: Bruntálsko odmítá stavbu plazmové spalovny

Závod na zpracování a využití odpadu, včetně nebezpečného, má vyrůst jen zhruba pět km od nádrže Slezská Harta. Starostové obcí na Bruntálsku, v jejichž blízkosti by zařízení mělo fungovat, jsou zásadně proti. Obávají se zhoršení životního prostředí, navýšení nákladní dopravy a v ohrožení je podle nich i turistika.

Zařízení na plazmové zplyňování odpadů v Horním Benešově na Bruntálsku chce postavit provozovatel tamní skládky - třinecká společnost SMOLO. Ročně by tento závod zpracoval 360 tisíc tun odpadu.

“Požadujeme realizovat kompenzační opatření, které by záměrem přispěly ke zhoršení kvality ovzduší v kraji. S tím souvisí i řešení dopravy, požadujeme, aby odvážený odpad byl odkloněný na železnici. Nesouhlasíme, aby v zařízení byly likvidovány odpady jiné, než z MS kraje. V neposlední řadě požadujeme, aby záměr byl v celém rozsahu posouzen EIA,” řekla náměstkyně Jarmila Uvírová (ANO).

Hlavní součástí spalovny bude jeden velký plazmový reaktor nebo 4 menší a také dva 50 metrové komíny. Závod na plazmové zplyňování odpadů bude denně produkovat přibližně 223 m3 ethanolu, 225 tun takzvaného vitrifikátu a 25 tun kovů. Denně by tam mělo jezdit okolo 96 aut. Pro život v regionu by to podle tamních starostů mělo drastické dopady. Lokalita, kde má být továrna postavena, se nachází v rekreační oblasti Nízkého Jeseníku, jen 5 km od Slezské Harty a 17 km od CHKO Jeseníky.

“Obce, které jsou na trase od Opavy nebo Bruntálu od Slezské Harty, by byly velmi dotčeny nárůstem dopravy,” řekl Petr Rys (STAN).

“Město Horní Benešov se záměrem nesouhlasí, obáváme se negativních vlivů na občany a celého regionu. Má to být moderní technologie, ale není nikde odzkoušená, a to jsou důvody k obavám, které máme,” komentuje stanovisko Horního Benešova Pavel König (Pro Benešov - Vize 2022), starosta.

“V první řadě dojde ke znehodnocení nemovitostí, dojde k navýšení dopravy, hluku, také zápachu, který by mohl být z tak velkého množství odpadu. Celý záměr je megalomanský a počítá s daleko větším množstvím odpadu, než v kraji vyprodukujeme. Odpad se bude tady vozit z Polska, ze Zlínska a Olomoucka, to ani pořádně nevíme, stejně jako to, kudy se bude jezdit a co to přesně bude. Máme strach ohledně vody, celé území je zasaženo kůrovcem, chybí spodní voda a oni chtějí odebírat obrovské množství vod,” vyjádřil stanovisko k záměru zařízení na zpracování odpadu Leopold Benda, předseda spolku Za zdravý život Hornobenešovska.

Obce se obávají, že ve srovnání se stávajícím provozem skládky by se zhruba desetkrát zvýšilo množství přiváženého odpadu a ostatních surovin a přibyl by odvoz vzniklých produktů. “V tuto chvíli zařízení funguje jako skládka, najíždí tam vozidla různé nosnosti v novém zařízení navrhujeme nový způsob logistiky. Dopravu plánujeme maximálně zefektivnit tím, že budeme používat velkokapacitní kontejnery a na cestu zpět se auta budou vytěžovat, tak si nemyslím, že by se jednalo o desetinásobek navýšení dopravy,” komentuje dopravu do plánovaného zařízení Ivana Kubacká,manažerka marketingu společnosti SMOLO.

V souvislosti s plánovaným množstvím zpracovávaného odpadu v Horním Benešově, se objevily informace, že se tam bude dovážet odpad i z Olomouckého kraje a zřejmě i z jiných oblastí Česka a možná i Polska. To ale společnost Smolo rezolutně odmítá.

“Starostové porovnávají jen směsný komunální odpad, ale my plánujeme zařízení, kde se bude likvidovat více druhů odpadu. Stačí nám náš kraj na to, aby zařízení jelo na plný výkon,” vysvětlila Ivana Kubacká.

Nesouhlasná stanoviska a připomínky podalo do procesu EIA celkem 15 subjektů. Kromě Horního Benešova a Bruntálu také další obce, MS kraj, státní instituce a odborné útvary Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo začátkem dubna rozhodlo, že společnost SMOLO musí v procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví doplnit další dokumenty a všechny připomínky vypořádat a zohlednit.

Nahlásit chybu
ISNA-MSE z.s., Ostrava
Ostrava
od 27 000 do 35 000 Kč/měsíc

Detail

BĚLA - služby s.r.o. - okres Karviná
Karviná
od 3 000 do 13 000 Kč/měsíc

Detail

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., Ostrava
Ostrava
od 44 000 do 50 000 Kč/měsíc

Detail