Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Byly rozdány Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost

V ostravských Dolních Vítkovicích byly na předány Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2020. Převzali ji podnikatelé, obce, organizace veřejného sektoru nebo spolky. Poprvé byl oceněn také dobrovolník. Titul Osobnost Moravskoslezského kraje získala spisovatelka Karin Lednická.

Hejtman Moravskoslezského kraje rozdal ceny za společenskou odpovědnost za rok 2020. 

Ivo Vondrák, hejtman MSK: "Téma společenské odpovědnosti získalo v posledním roce mnohem větší váhu. Náročné období pandemie vyžaduje od nás všech velkou dávku respektu, ochoty a zájmu o své okolí a o aktuální dění. Koronavirus upozornil na potřebu sounáležitosti a soudržnosti. Proto možná intenzivněji než kdy dřív, cítím potřebu těmto společensky odpovědným firmám, obcím, živnostníkům a dobrovolníkům poděkovat."

Cenu za společenskou odpovědnost opět vyhlásila Rada Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality České republiky. Ocenění má vyzdvihnout a poděkovat podnikatelským subjektům a organizacím za to, že dělají pro kraj a pro občany více, než jim ukládá legislativa.

Miroslava Chlebounová, mluvčí MSK: "Hodnotící komise u soutěžících posuzovala řadu sociálních, environmentálních i ekonomických ukazatelů. Zaměřila se mimo jiné na jejich vztah k okolí a jeho sociálním potřebám, podporu sociálně ohrožených skupin, handicapovaných i osob se změněnou pracovní schopností."

Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost byly v Moravskoslezském kraji uděleny podvanácté. Čtvrtým rokem předal hejtman titul Osobnost Moravskoslezského kraje.

Ivo Vondrák, hejtman MSK: "Rozhodně je na místě, abychom vyjádřili uznání a respekt významným osobnostem, které jsou pro náš region důležité. Nehledáme šampiony nebo slavné vynálezce, chceme upozornit i na výjimečné osobnosti, které se o rozvoj našeho kraje zasloužily pomocí druhým, dlouholetou prací nebo třeba statečností. Prvním oceněným byl politický vězeň Zdeněk Eliáš, pak Jiří Michálek, který stál u proměny Dolních Vítkovic. Vloni mi bylo ctí ocenění předat Evě Šeinerové - umělecké vedoucí sborového studia Permoník, kterým prošly stovky dětí. Letos jsem s velkou radostí cenu předal spisovatelce Karin Lednické, která svou románovou sérií Šikmý kostel významně proslavila území bývalého Těšínska, uchvátila čtenáře v celém Česku."

Stejně jako vloni byly uděleny ceny ve čtyřech kategoriích dále rozdělených podle velikosti. Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost získaly podnikatelské subjekty, obce, organizace veřejného sektoru, vyhodnocena byla i kategorie pro mikropodniky, živnostníky a spolky a poprvé byl oceněn také dobrovolník.

Výsledky

  • V kategorii obce zvítězily Staré Hamry, v kategorii obcí s rozšířenou působností v Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2020 získal Městský obvod Slezská Ostrava.
  • Z firem do padesáti zaměstnanců obsadil první místo Hotel Mercure Ostrava Center. V kategorii do 250 zaměstnanců zvítězili stavaři, ryze česká firma společnost HSF System. Absolutním vítězem v kategorii firem nad 250 zaměstnanců se stal největší poskytovatel nájemního bydlení v České republice HEIMSTADEN Czech s.r.o.
  • V kategorii organizace veřejného sektoru získaly 1. místo nezisková organizace Péče srdcem (podkategorie do 50 zaměstnanců) a Mendelovo gymnázium Opava (podkategorie nad 50 zaměstnanců).
  • Vyhodnocena byla i kategorie pro mikropodniky, živnostníky a spolky. Cenu obdržel Nadační fond Kousek po kousku.
  • Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák letos poprvé ocenil i dobrovolníka. Cenu získal Lukáš Guřan, který se zapojil do projektu BoSmePartyja.
  • Osobností Moravskoslezského kraje za rok 2020 se stala spisovatelka Karin Lednická.

Autorem plastiky „Stabilitate Mentis“, kterou získali vítězové Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost, je ostravský sochař Jan Šnéberger. Je vytvořena z barevného křišťálu a mosazi. Svým tvaroslovím odkazuje k symbolu vah, které jsou atributem spravedlnosti a neměnné hodnoty. Sérii tvoří ručně vyráběné artefakty. Každý kus se od druhého liší v drobných detailech, což podtrhává jejich jedinečnost.

Cena pro vítěze ankety Osobnost Moravskoslezského kraje vyobrazuje Strom. Jeho kmen je symbolem stability a historie regionu, koruna stromu symbolizuje jeho růst, košatost a pestrost. Cenu vytvořili studenti a pedagogové dvou ostravských škol. Výtvarný návrh ceny zpracoval Karel Ohera, student oboru Socha Design Prostor Střední odborné školy umělecké a gymnázia. Bronzový odlitek zhotovil Václav Merta, student doktorandského studia oboru Moderní metalurgické technologie VŠB-TUO. 

Ocenění pro Dobrovolníka je dílem designéra Radka Leskovjana, vyrobeno ze dřeva a kovu.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy