Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

CHYTRÝ REGION: Slezská univerzita Opava se zapojila do významného evropského projektu

Slezská univerzita Opava se zapojila do významného evropského projektu. Díky tomu úspěšně akreditovala nové profesně orientované studijní programy ekonomického zaměření, například Finance a účetnictví, Manažerská informatika, Marketing a podobně.

Tomáš Gongol, prorektor SlU Opava: „Ten projekt byl celouniverzitní a pomohl nám nastartovat nové akreditace. Jádrem byly totiž akreditace nových studijních programů na celé univerzitě, kterých bylo celkem osmnáct. Na Obchodně podnikatelské fakultě to bylo šest nových studijních programů a z toho většina profesně orientovaných, což je z hlediska OPF jeden z těch silných proudů, na které se chceme soustředit. Chceme se propojit s praxí tak, aby byli studenti brzy připraveni zapojit se do pracovního procesu.“

Proč jste se rozhodli jít tímto směrem?

Tomáš Gongol, prorektor SlU Opava: „My jsme spíše menší, regionálně orientovaná vysoká škola, která se snaží něčím MS kraji přispět. Zejména v těch profesích, které nám chybí, tedy v oblasti lékařských oborů, v oblasti podnikání. Proto profesní orientace.“

Jak bude vypadat to propojení s praxí?

Tomáš Gongol, prorektor SlU Opava: „Navýšil se nám objem praxí na 480 hodin v průběhu celého studia. Klademe důraz na to, aby praxe byla propojena s teorií, aby studenti uměli aplikovat teoretické znalosti do praktických dovedností. Považujeme to za správnou cestu, máme na to už dobrou odezvu od studentů. Počítáme s tím, že na OPF budeme ještě další profesně orientované programy akreditovat, například v oblasti udržitelného rozvoje.“

Tyto programy v sobě zahrnují více praktických ukázek a zapojení odborníků z praxe, více praktické výuky a také větší časovou náročnost odborné praxe pro studenty.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy