Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

ENERGIE A KRAJ: Němci řeší vytápění starších domů

Více než dvě třetiny rezidenčních budov dokončených v Německu v roce 2021 jsou vytápěny obnovitelnými zdroji energie, uvedl Německý statistický úřad. Německo však stále bojuje s obnovou vytápění ve stávajících budovách.

Podíl nově dokončených rezidenčních budov, které jsou zcela nebo částečně vytápěny obnovitelnými zdroji energie, v Německu v roce 2021 vzrostl na 70 %. V roce 2020 přitom tento podíl činil 69 %, o pět let předtím to bylo 61 %.

Kromě všech typů tepelných čerpadel patří mezi obnovitelné zdroje energie pro vytápění také solární kolektory, vytápění peletami nebo kamny na dřevo, bioplyn/biometan a další biomasa.

Polovina obytných budov dokončených v roce 2021 využívá tepelná čerpadla, což je významný nárůst oproti jednatřiceti procentům v roce 2015. Využívání vytápění zemním plynem v novostavbách klesá, a to z 51 % v roce 2015 na 34 % v roce 2021. Primárně vytápěno centrálním zásobováním teplem bylo 8 % v loňském roce dokončených obytných budov.

Vytápění využívající topné oleje bylo jako primární vytápění stále použito v 611 nových obytných budovách, což představuje 0,6 % nových budov. V roce 2015 to bylo 1 195 neboli 1,1 % nových obytných budov.

Finanční pobídky k využívání obnovitelných zdrojů energie k vytápění v nových budovách v Německu jsou hojně využívány. V dubnu otevřený program s celkovou podporou ve výši jedné miliardy eur byl rozebrán do několika hodin. Naproti tomu ve více než dvou třetinách stávajících budov, které jsou vytápěny plynem nebo topným olejem, dochází i přes finanční pobídky k obměně systémů vytápění pouze pomalu. Německo se stále potýká s velkým zpožděním v zavádění obnovitelných zdrojů energie pro vytápění. Právě sektor budov byl jedním ze sektorů, který v roce 2021 nesplnil stanovené klimatické cíle.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy