Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

STUDUJ U NÁS: School Friendly oceňuje spolupráci firem a škol

Spolupráce firem se středními školami a zavádění prvků duálního vzdělávání je trendem, který je výhodný jak pro studenty, tak pro zaměstnavatele. Je také důležitý pro zvyšování kvality vzdělávání na odborných školách. Soutěž School Friendly toto propojování oceňuje.

Radúz Mácha, ředitel Sdružení pro rozvoj MS kraje: „School Friendly je o spolupráci škol a firem, tudíž propojování světa vzdělávání se světem komerční praxe. My jako sdružení pro rozvoj MS kraje jsme přišli s myšlenkou této soutěže před čtyřmi lety. V prvním ročníku jsme získali spolupracovníky, jimiž se stali kromě MS kraje také Svaz průmyslu a dopravy ČR , Krajská Hospodářská Komora a rovněž Klub personalistů Moravy a Slezska. Dnes vyhodnocujeme čtvrtý ročník této soutěže. V té soutěži byly letos zapojeny firmy na straně jedné a střední školy na straně druhé. My jsme letos vyhlásili v podstatě tři kategorie. Jedna kategorie je o nejlepší firmu v této spolupráci. Ta druhá o nejlepší školu a třetí je nové ocenění za pozitvní počin pro rozvoj spolupráce firem a škol v Moravskoslezském kraji. Je to zvláštní cena, kterou věnuje magazín Positiv Business and Style.“
Jak musí ty firmy a školy fungovat, aby si to ocenění zasloužily?
Radúz Mácha, ředitel Sdružení pro rozvoj MS kraje: „Musí dlouhobdobě spolupracovat a vycházet z myšlenky, že dnes je vzdělání skutečně celoživotní proces. Pro ty firmy i pro ty školy je to nutnost, je to zcela nedílná součást jejich práce, jejich výuky, jejich fungování."
Co je hlavním cílem tady toho oceňování?
Radúz Mácha, ředitel Sdružení pro rozvoj MS kraje: „My chceme, aby vítězové a ti, kteří to dělají dobře, se stali inspirací pro ostatní, protože o tom to je. Zastávám názor, že ti ostatní by se měli učit a opisovat od těch, kteří jsou nejlepší a kteří to umí, takže je to o inspiraci.“
Je ta spolupráce mezi školami a firmami podle Vašeho názoru v našem kraji dostatečná, nebo je potřeba to ještě vylepšit?
Radúz Mácha, ředitel Sdružení pro rozvoj MS kraje: „Nikdy to není dostatečné, určitě to chce posunout žádoucím směrem. Já jsem hrozně rád, že právě ti vítězové z těch předchozích tří ročníků, které jsme vyhodnocovali, se stali inspirací pro ostatní, a že dneska téměř není školy či firmy, které společně nespolupracují. Myslím si, že hlavní poslání té soutěže, kterou jsme vyhlásili, tkví právě v tom, aby ta spolupráce nabývala nových kvalit a aby se rozšiřovala.“

Oceňení School Friendly 2021 bylo součástí HR konference v Ostravském hotelu Imperiál. To, že je vzdělávání mladých lidí a spolupráce firem se školami klíčová pro rozvoj celého regionu, potvrdila i účast náměstka hejtmana MS kraje Stanislava Folwarczneho.

Stanislav Folwarczny (ODS), náměstek hejtmana MS kraje:íklad dobré praxe je třeba šířít a oceňovat a právě ta soutěž vznikla za tímto účelem. Oceňovat a podporovat ty firmy, které skutečně vzorně spolupracují se středními školami, je dobrá věc. Myslím si, že je to prospěch pro obě strany, jednak pro školu - pro žáky té školy, tak i pro firmu. Víme, jaká je dneska situace na trhu práce, že chybí kvalitní zaměstnanci, takže firmy se snaží získat kvalitní zaměstnance už v době jejich studia na SŠ, takže i toto je možnost pro ty firmy. My slyšíme jenom sáme dobré zprávy ohledně této spolupráce, ať už z firem nebo ze škol. Za mě obrovské poděkování firmám, které takto podporují střední školy a tímto podporují žáky a do budoucna své zaměstnance.“

Forem spolupráce mezi firmami a školami může být více, kterou pokládáte vy za příkladnou?

Stanislav Folwarczny (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: „Příkladná forma spolupráce je poskytování odborné praxe v konkrétní firmě. To není úplně jednoduché a ani finančně nenáročné. Vybrat v té firmě zaměstnance, který by uměl pracovat s dětmi ve věku šestnáct, semdnáct let. Někdo, kdo s nimi umí komunikovat, to není snadné. Pokud se takového člověka podaří najít a ti žáci se ve firmě cití dobře, tak je to skutečně příklad hodný následování.“

Slavnostní vyhlášení výsledku letošního kola soutěže se uskutečnilo v rámci konference personalistů, kterou v Ostravě ve spolupráci se sdružením pro rozvoj MS kraje pořádal svaz personalistů ČR.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy