Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

STUDUJ U NÁS: Kraj pořádal konferenci Škola v síti informací

Konference škola v síti informací k novým trendům ve výuce informatiky byla realizována organizací Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum v rámci projektu OKAP dvě.

Blanka Kozáková, hlavní organizátorka konference: „Pro nás to byla obrovská výzva, že konečně po dvouleté přestávce opět můžeme školy svolat na naši tradiční konferenci, kterou věnujeme digitálním technologiím ve výuce. Tentokrát se to propojilo s tématy, která jsou hodně aktuální, což je třeba nová informatika, která v této chvíli zajímá zejména základní školy, a poté národní plán obnovy. Z mého pohledu má akce dobrý dopad, protože máme přes sto účastníků. Je vidět, že je po setkávání "hlad" a tím, že jsme dlouhou dobu fungovali jenom online, tak jsme si říkali, že je to z naší strany pěkné poděkování učitelům, za to, jak museli v tom online prostoru vzdělávat, a že se teď můžeme zase normálně setkat.“
Učilo se distančně. Vyžaduje to nové technologie? Posunuli jste se díky tomu někam dále?
Blanka Kozáková, hlavní organizátorka konference: „Já si myslím, že tady došlo k obrovskému posunu. To, co dokázal v této oblasti covid, to by České školství dokazovalo nějakých deset let možná. Byla to změna ze dne na den a já jsem moc ráda, že tady máme partnery, kteří nám pomáhali k tomu přechodu do online prostředí. Byli to kolegové ze školského týmu z Microsoftu a kolegové ze školského týmu z Googlu. Byla to velká opora, a když jsme potřebovali učitelům doplnit nějaké nástroje do online prostředí, byli nám vždycky nápomocní.“
Jaká další témata jsou dnes na programu?
Blanka Kozáková, hlavní organizátorka konference: „Probírali jsme témata jako algoritmizace, programování, robotika. Zrovna teď má kolega příspěvek na téma virtuální reality. Jsou to všechno už konkréní věci, které se dějí ve školách v našem kraji. Pojali jsme to jako sdílení dobrých zkušeností, takže kolegové mohou vidět, co už jinde funguje, a následně to přenést do svého prostředí."

Pozvání na konferenci přijala i zástupkyně ministerstva školství České Republiky.

Anna Stočesová Martínková, ministerský rada MŠ ČR: „Za ministerstvo školství se snažíme jezdit po celé České republice a vysvětlovat náš záměr a cíl. Tím je proměna obsahu vzdělávání v kontextu digitalizace. Jde nám především o to vyrovnat se s tou situací, která nastala velice zajímavým způsobem v době zavření škol, kdy se školy musely vypořádat s tím, jakým způsobem budou ty digitální technologie využívat. Ukázalo se, že je za potřebí oživit každou školu a podpořit ji finančními prostředky, aby se mohly vybavit těmi digitálními technologiemi. Ministerstvo školství se podařilo získat finanční prostředky z Evropské Unie. Je to přímo na komponentu 3.1, inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. Ty finanční prostředky jsou určeny školám na dva účely. Jeden ten účel je vybavení žáka digitálními učebními pomůckami. Druhým docela zásadní účelem je zabezpečit, aby nedocházelo k digitální propasti. Hovoříme o takzvané prevenci digitální propasti, aby se každý žák mohl zapojit. Chceme zařídit, aby nedocházelo k vyloučení, jenom proto, že digitální zařízení někdo nevlastní. Když jezdím po těchto konferencích nebo různých setkáváních se školami, s řediteli škol, tak ukazujeme nejen na to, jak účelně využit ty finanční prostředky, ale snažíme se hlavně metodicky podporovat školy ve spolupráci s národním pedagogickým institutem. Ukazovat příklady dobré praxe. Jak to dělat, aby si ta škola poradila i s novými rámcovými vzdělávacími programy, které se zaměřily na proměnu celého vzdělávacího programu v oblasti digitalizace. Není tam jenom nová informatika, ale především nová klíčová digitání kompetence. A právě ta kompetence najednou zasáhla úplně všechny učitele. Od mateřských škol až po střední školy. V podstatě se týká úplně jakéhokoliv vyučovacího předmětu, protože všude tam by se měla ta digitalizace využívat a měl by se žák naučit informaticky myslet, rozvíjet své digitální kompetence."
Do našeho kraje za tímto účelem dorazí téměř osmdesát milionů korun. Je to dostatečný rozpočet, nebo bude třeba ještě v budoucnu navýšen?

Anna Stočesová Martínková, ministerský rada MŠ ČR: „Finanční prostředky, které rozdělujeme v tomto roce, jsou určeny nejen pro školy zřizované krajem, obcí, nebo svazkem obcí, ale i pro školy soukromé a církevní - formou výzvy. V letošním roce je určitý balík peněz, který je na digitální učební pomůcky jednorázový, ale na prevenci digitální propasti se bude opakovat jak v tomto roce, tak ta finanční intervence bude i v příštím roce, i v roce 2024.“

Účastníci konference Škola v síti informací sdíleli i své příklady dobré praxe.

Libor Klubal, učitel ZŠ Štítina: „Já jsem dneska mluvil o tom, jak jsme se u nás ve škole vypořádali s digitální kompetencí, což je vlastně něco, co vpadlo do života všem učitelům. Ukazoval jsem příklady dobré praxe. Jak jsme postupovali při tvorbě našeho ŠVP, jak jsme vytipovávali ty činnosti, které učitelé musí dělat, v čem se musí vzdělat."
Co hlavně jste kladl na srdce svým kolegům?
Libor Klubal, učitel ZŠ Štítina: „Aby se toho nebáli. Aby se nebáli, že se na ně valí něco nového, co musí dělat, ale že to vlastně děláme pro naše děti. Že se snažíme ty děti uvést do života, který je hodně ditgitální, a že je musíme naučit se v tom světě orientovat, že je učíme věci pro jejich život. To znamená ne musíte, ale vy vlastně chcete.“

Konference k novým trendům ve výuce informatiky je v plánu i pro příští školní rok.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy