Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Stavba přeložky I/57 Linhartovy má stavební povolení

Další stavba na silničním tahu mezi Ostravou, Opavou, Krnovem a Bartultovicemi má pravomocné stavební povolení. Jde o stavbu I/57 Linhartovy a jedná se o přeložku silnice I/57 u městské části Linhartovy, která je součástí Města Albrechtic a vyřeší nevhodný a nebezpečný směrový oblouk v původním úseku - silniční tepna tak bude bezpečnější a plynulejší.

Právní moci nabylo stavební povolení 8. července. Nově předložená silnice I. třídy bude dlouhá 1,89 km s plynulým směrovým a výškovým vedením a povede extravilánem mimo zastavěnou oblast. Odhadované náklady na stavbu činí cca 116 mil. Kč bez DPH (v cenové úrovni roku 2020), stavební práce by měly začít v roce 2023, popřípadě o rok později.

Michal Jedlička, předseda Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 a náměstek opavského primátora: "Přípravu této stavby jsme dlouhodobě prosazovali. Stát nakonec přistoupil na naše argumenty a začal ji připravovat. V roce 2015 byla hotová technická studie a v prosinci 2019 Ředitelství silnic a dálnic České republiky získalo pravomocné územní rozhodnutí. Jsem velmi rád, že povolovací řízení na tuto stavbu má stát konečně za sebou."

Stát souběžně se stavebním řízením zahájil jednání s vlastníky pozemků o výkupech.

Martin Dostál, tajemník Sdružení: "Majetkoprávní jednání byla zahájená letos začátkem dubna. Podle informací, které máme k dispozici z listu vlastnictví, je vykoupeno více než 63 procent potřebných pozemků a už zbývá jen dokončit odkup několika málo pozemků, které zatím jsou ve vlastnictví soukromých osob. Na ředitelství silnic a dálnic ještě musí přejít pozemky jiných státních institucí, což se týká jak státního podniku Lesy České republiky, tak i Státního pozemkového úřadu. Je zapotřebí poděkovat zejména privátním vlastníkům pozemků, kteří státu při výkupech vyšli vstříc."

Stavba „I/57 Linhartovy“ je součástí celkové modernizace silničního tahu I/11 a I/57 mezi Ostravou, Opavou, Krnovem a Bartultovicemi, kterou Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 od roku 2001 intenzivně prosazuje.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy