Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Město opravuje své historické části, ale i paneláky. Komfortnější bydlení tak získali lidé v 72 bytech

Nový Jičín se snaží zvelebovat historický střed města i okrajové část. V červenci začala rekonstrukce tzv. Domu složek, který se nachází v ochranné památkové zóně, a před dokončením je revitalizace jednoho z panelových domů.

Výrazná budova u centra sice není památkově chráněná, ale protože se nachází v ochranném pásmu městské památkové zóny, přistoupila radnice k citlivě rekonstrukci rozdělené na několik etap. V první fázi začala výměna oken.   

“Tato investiční akce bude stát zhruba 1,8 milionu korun. Při přípravě jsme spolupracovali s komisí péči o památky města. V dalším roce hodláme do tohoto objektu dále investovat,” sdělil Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína.

Opravena bude dále střecha a fasáda budovy, která je známá také jako Dům složek, nebo v pojmenování historiků jako bývalá Preisenhammerova  továrna.  

Textilní továrny rodiny Preisenhammerů byly sanovány v padesátých až šedesátých letech 20. století a jednou z posledních památek se zachovala úřednická továrna, která dodnes stojí na okraji dnešního autobusového nádraží,” uvedl Radek Polách, historik Muzea Novojičínska.  

V současné době město budovu pronajímá, zejména jako kancelářské prostory. 

“Poměrně rozsáhlý prostor je pronajímán sociálním službám a v rámci revitalizace máme v plánu dále v plánu tento dům rozvíjet a pronajmout, pokud možno, celý objekt,” dodal místostarosta.  

Na realizací první etapy, zmíněné výměny oken, má zhotovitel čas do konce října. 

Další výraznou investicí města, i když v tomto případě do panelové stavby, je revitalizace domu na ulici Revoluční, kde se nachází 72 bytů. Předmětem stavebních prací, které začaly v dubnu a v tuto chvíli už finišují, je výměna lodžií, zateplení střechy, fasády a další úpravy. 

“Vysoutěžené cena je 13 a půl milionů korun, což znamená úsporu více než 4 miliony korunu oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Na projekt energetické úspor bytového domu Revoluční 36  byla získána dotace z regionálního operačního programu ve výši 4,3 miliony korun,” podotkl Václav Dobrozemský. 

Město také nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na zateplení a energetické úspory dalších čtyř bytových domů, které má ve svém majetku. Pokud vše půjde dobře, měly by se práce realizovat v příštím roce.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy