Město opravuje své historické části, ale i paneláky. Komfortnější bydlení tak získali lidé v 72 bytech

Nový Jičín se snaží zvelebovat historický střed města i okrajové část. V červenci začala rekonstrukce tzv. Domu složek, který se nachází v ochranné památkové zóně, a před dokončením je revitalizace jednoho z panelových domů.

Výrazná budova u centra sice není památkově chráněná, ale protože se nachází v ochranném pásmu městské památkové zóny, přistoupila radnice k citlivě rekonstrukci rozdělené na několik etap. V první fázi začala výměna oken.   

“Tato investiční akce bude stát zhruba 1,8 milionu korun. Při přípravě jsme spolupracovali s komisí péči o památky města. V dalším roce hodláme do tohoto objektu dále investovat,” sdělil Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína.

Opravena bude dále střecha a fasáda budovy, která je známá také jako Dům složek, nebo v pojmenování historiků jako bývalá Preisenhammerova  továrna.  

Textilní továrny rodiny Preisenhammerů byly sanovány v padesátých až šedesátých letech 20. století a jednou z posledních památek se zachovala úřednická továrna, která dodnes stojí na okraji dnešního autobusového nádraží,” uvedl Radek Polách, historik Muzea Novojičínska.  

V současné době město budovu pronajímá, zejména jako kancelářské prostory. 

“Poměrně rozsáhlý prostor je pronajímán sociálním službám a v rámci revitalizace máme v plánu dále v plánu tento dům rozvíjet a pronajmout, pokud možno, celý objekt,” dodal místostarosta.  

Na realizací první etapy, zmíněné výměny oken, má zhotovitel čas do konce října. 

Další výraznou investicí města, i když v tomto případě do panelové stavby, je revitalizace domu na ulici Revoluční, kde se nachází 72 bytů. Předmětem stavebních prací, které začaly v dubnu a v tuto chvíli už finišují, je výměna lodžií, zateplení střechy, fasády a další úpravy. 

“Vysoutěžené cena je 13 a půl milionů korun, což znamená úsporu více než 4 miliony korunu oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Na projekt energetické úspor bytového domu Revoluční 36  byla získána dotace z regionálního operačního programu ve výši 4,3 miliony korun,” podotkl Václav Dobrozemský. 

Město také nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na zateplení a energetické úspory dalších čtyř bytových domů, které má ve svém majetku. Pokud vše půjde dobře, měly by se práce realizovat v příštím roce.
Eduard Michna
Nový Jičín
od 13 350 Kč

Detail

ESSAT CZ, s.r.o.
Nový Jičín
od 87 Kč

Detail

BOHEMIA MARTEN SECURITY s.r.o.
Nový Jičín
od 16 400 Kč do 17 500 Kč

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků