Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Šetření má zjistit, kolik je ve městě parkovacích míst a zda potřebuje parkovací dům

Nový Jičín zpracovává koncepci parkování. Zmapuje počet odstavnách ploch, jejich kapacitu a vytíženost. Dokument má ukázat, kde jsou rezervy a zda město potřebuje i parkovací dům.

Kolik je ve městě míst k odstavení vozidel, jak jsou během dne vytížena, kde je možné ještě parkoviště rozšířit?  Na tyto a další otázky má odpovědět koncepce parkování, kterou radnice zadala zpracovat odborné firmě.  

“Nový Jičín, tak jako většina měst v současnosti, řeší problémy s parkováním, a  v podstatě jsou dvě cesty, jak tomu čelit. Jedna cesta je omezování individuální automobilové dopravy, o které se město snaží podporou cyklistické dopravy a modernizací městské hromadné dopravy, a druhá cesta je zvyšování počtu parkovacích míst,” uvedl Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína. 

Zpracovaný dokument by měl navrhnout nové parkovací plochy, rozšíření těch stávajících, případně změnu režimu parkování v některých lokalitách. 

“Jedním z výstupů bude zvážení potřebnosti parkovacího domu. Protože je to také věc, o které Nový Jičín uvažuje. Ale ta koncepce by měla říct, jestli to bude potřeba nebo zda existuje levnější vhodnější řešení, které by ho mohlo nahradit,” sdělil dále místostarosta. 

Podstatnou částí koncepce bude i komunikace s veřejností, výsledkem má být průzkum dopravního chování. 

“Do něho by mělo být vybráno 300 domácností, u kterých se dodavatelská firma zaměří na to, jak často jezdí po městě autem, kde parkují, kolik vozidel rodina používá, jaké má potřeby a kde pociťuje nedostatky,” doplnila Lucie Hrdličková, koordinátorka Zdravého města Nový Jičín

Lidé obecně vnímají největší problémy s parkováním v centru města a v sídlištích. 

“No, nic moc. Ještě že mám parkovací místo zaplacené, takže alespoň jedno mám jisté,” podotkl jeden z novojičínských řidičů. “V mezích normy, někdy to bývá horší, záleží na tom, který je den,” přidala se další řidička na centrálním parkovišti.. 

Koncepce parkování má být hotova počátkem roku 2020. Dokument bude kromě analytické a návrhové části obsahovat také tzv. akční plán. 

“Což bude už soubor jednotlivých opatření, finanční náročnosti a ekonomické výhodnosti. Zpracován bude v podrobnější verzi na dobu dvou až pěti let a potom také s výhledem až do roku 2039. Součástí návrhu bude i možnost zavedení chytrého parkování, což může být propojení aplikací mobilních telefonů s parkovacími automaty, které řidičům řeknou, kolik je v daném místě volných parkovacích míst,” uzavřel Ondřej Syrovátka.

Důležitým požadavkem města je, aby zpracované pojetí parkování  zohledňovalo také chodce, ctilo životní prostředí a co nejméně zasáhlo do stávající zeleně. 


Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy