Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Síť sociálních služeb posílila terénní péče, potřeba je hlavně v okolních obcích

Nový Jičín má stabilizovanou síť sociálních služeb, prostřednictvím kterých pomáhá lidem v rámci své oblasti obce s rozšířenou působností. Nicméně poptávka si teď vynutila její rozšíření. Chyběla terénní péče, která by zajížděla i do sousedních vesnic.

Síť sociálních služeb má město vytvořenou osm let. Představuje zhruba 30 organizací a subjektů, které pomáhají nejen lidem v Novém Jičíně, ale i v dalších okolních obcích. V loňském roce vyvstala potřeba tuto síť rozšířit, konkrétně o pečovatelskou službu.

Daniela Susíková, vedoucí odboru sociálních věcí, MěÚ Nový Jičín: “V sítí jsme měli dva poskytovatele pečovatelské služby, kteří ale tuto službu poskytovali pouze v Novém Jičíně. To znamená občané z přilehlých obcí , kteří tu službu potřebovali, se neměli kam obrátit a sociální pracovníci jim neměli co nabídnout. Proto v souladu se zpracovanými postupy byla vypsána otevřená výzva k aktualizací sítě, do které se přihlásil jeden poskytovatel, který garantuje poskytování pečovatelské služby i v rámci okolních obcí.”

Tato nová registrovaná služba je určena převážně seniorům a osobám se zdravotním postižením, za kterými budou její pracovníci dojíždět přímo domů a pomáhat jim v jejich přirozeném prostředí. Schválit její zařazení do sítě sociálních služeb muselo zastupitelstvo.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Konkrétně se jedná o terénní službu, těchto služeb je na území města nedostatek. Tato služba by měla zajišťovat tu základní péči o klienty, jako je dopomoc sebeobsluhy, drobné zdravotnické úkony a zajištění základních potřeb.”

Registrace v systému poskytovatelů sociálních služeb znamená finanční podporu z rozpočtu města, dotčených obcí a státu.

Daniela Susíková, vedoucí odboru sociálních věcí, MěÚ Nový Jičín: “Jsou to služby hrazené, takže nějakým způsobem se člověk podílí na úhradě té služby, ale samozřejmě i tyto služby dotuje město a státní rozpočet prostřednictvím ministerstva práce a sociálních věcí.”

V loňském roce město registrované sociální služby podpořilo 5 a půl miliony korun. Okolní obce na ně přispěly částkou 1 milion 700 tisíc korun.

Seznam všech těchto služeb je na webu města ve formě přehledného elektronického katalogu. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, senioři, handicapovaní, osoby ohrožené sociálním vyloučením, zkrátka všichni, kdo se ocitli v obtížné životní situaci, kterou sami nezvládnou.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy