Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Dotace “Dešťovka” podpoří zachycení vody v krajině, město ji vyhlásilo poprvé

Radnice rozšířila dotační tituly pro občany. Letos poprvé finančně podpoří ty, kteří si u svého domu vybudují nádrže na zachytávání dešťové vody. Žádosti o takzvanou dešťovkou mohou podávat do konce září.

Nový Jičín letos rozděluje v dotačních programech zhruba 24 milionů korun, týkají se například sociální oblasti, sportu, kultury nebo volnočasových aktivit. Poprvé se v tomto roce objevuje i nový dotační program v oblasti životního prostředí, tak zvaná dešťovka.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “V podstatě vyplývá trošičku i z adaptační strategie na změnu klimatu, kterou jsme schválili na jaře, kde jedním z hlavních prvků je snaha o zadržení vody v krajině a zároveň zabránit i povodním.”

Lidé tedy mohou žádat o dotaci na vybudování nádrže na zachytávání dešťové vody.

Do dotačního titulu budou zařazeny podzemní i nadzemní nádrže. Ty nadzemní musí mít objem minimálně 300 litrů, podzemní aspoň 2 tisíce litrů.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Maximální výše dotace je 50 procent celkové ceny, nicméně u té nadzemní platí horní limit 10 tisíc korun a u té podzemí potom limit 50 tisíc korun. Důležité je zmínit, že je to dotace ex post, tím pádem je možné žádat až po vybudování té samotné nádrže.”

Zpětným hraničním termínem je 18 měsíců od uvedení do provozu.

Kateřina Kuželová, Odbor životního prostředí, MěÚ Nový Jičín: “V letošním roce je alokováno 150 tisíc korun na tento program a na webových stránkách mohou žadatelé najít veškeré informace, které k tomu chtějí získat.”

Konkrétně jsou podklady a formuláře uloženy na novojičínském webu v záložce samospráva, v odkazu dotace - NFV - a dole v menu pod životním prostředím.

Kateřina Kuželová, Odbor životního prostředí, MěÚ Nový Jičín: “Může žádat pouze fyzická osoba, která je vlastníkem budovy určené k trvalému bydlení. To znamená, není to určeno pro chatové osady. A stejně tak ten pozemek, který k té budově náleží, musí být ve vlastnictví toho žadatele, tam, kde ta nádrž je umístěna.”

Všechny žádosti posuzuje komise životního prostředí, následně projdou radou města a jejich přidělení musí schválit zastupitelstvo.

Zájemci o finanční podporu ve všech vyhlášených programech se mohou o dotace hlásit od 1. srpna, uzávěrka je 30. září. Konkrétně v oblasti životního prostředí je další podporovanou aktivitou vybudování čističky odpadních vod v částech Bludovice a Straník.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy