Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Rozpočet 2022 je schodkový, třetina výdajů jde na investice

Nový Jičín ví, s jakými financemi bude hospodařit v roce 2022. Rozpočet, který schválili zastupitelé, je schodkový a současně ve výdajích zahrnuje celou řadu investičních akcí.

Zastupitelé odsouhlasili rozpočet města na rok 2022. Na straně výdajů je 956 milionů korun a na straně příjmů 779 milionů. Rozdíl pokryjí vlastní zdroje na účtech města a 53,6 milionů získaných z investičního úvěru, které budou čerpány na pokračující rekonstrukci bytového domu K archivu. Diskuze k plánovanému hospodaření města trvala hodinu.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Rozpočet je každoročně sestavován stejným zákonným způsobem, vždy investice musí být kryty finančními prostředky. Ani letos město nevybočuje z běžného standardu, co se týče investic. Poměr investic je více než 31 procent.”
Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: „Pět velkých stavebních akcí pokračuje do příštího roku, je to jednak vybudování infrastruktury pro stavbu rodinných domů v lokalitě Za školou v Žilině, rekonstrukce krytého stání pro automobily v Loučce, zajištění statiky přístavby Beskydského divadla, vybudování multifunkčních učeben Střediska volného času Fokus a bytový dům K Archivu.”

Město se také v příštím roce pustí do stavby kruhového objezdu na ulici Generála Hlaďo nebo do revitalizace hřiště u Základní školy Dlouhá, a to za 26 milionů korun.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Je šance, že i na tuto investici získáme dotace, je šance, nicméně jsme domluveni, že ji budeme realizovat i bez tohoto, protože jsme hřiště v současné době využívali jako provizorní parkoviště po dobu rekonstrukce krytého stání v Loučce. Po dokončení bude hřiště k dispozici nejen škole, ale také veřejnosti, hlavně z blízkého sídliště Loučka.”

V oblasti sportu je v plánu vybudování skateparku u stadionu a nová palubovka v basketbalové hale.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Nezanedbáváme ani projekční přípravu, v příštím roce nás čeká zpracování projektových dokumentací na vybudování lávky na ulici Novosady, druhá etapa regenerace sídliště Nerudova a dále projektové dokumentace v oblasti sportu, takže tenisová hala, měly by proběhnout architektonická soutěž na novou multifunkční halu Jičínka a multifunkční hřiště.”

Zhruba 8 milionů korun je vyčleněno na generální opravy volných bytů, za 44 milionů korun budou revitalizovány dva domy na ulici Jičínská, dalších 14 milionů korun půjde do modernizace tepelného hospodářství. V těchto oblastech město počítá s čerpáním různých dotací. Z dalších větších investic obsahuje rozpočet rekonstrukci střediska zeleně technických služeb na ulici Palackého a také nákup nové techniky.

Pokračovat bude město i v ekologických projektech. Na separačním dvoře vznikne Re-use centrum, tedy místo, kde lze odložit nepotřebné, ale funkční věci, které ještě mohou sloužit někomu jinému.

V oblasti zavádění „chytrých“ technologií budou z dotace vybudovány dvě elektronické úřední desky.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Od začátku příštího roku budeme také spouštět novou službu, která se jmenuje Mobilní rozhlas, která umožní doručovat občanům zprávy a informace do jejich aplikace a také hlasovat v různých anketách, například k Veřejnému fóru nebo participativnímu rozpočtu. Takže věříme, že to zase zlepší komunikaci mezi úřadem a občany samotnými.”

Chystá se také realizace několika dalších opatření z koncepce parkování, například stání podél ulice Dlouhá. Rozpočet ale také počítá s navýšenou částkou na programové dotace na rok 2022.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Zde došlo k mírnému nárůstu podpory zapsaných spolků, neziskových organizací a sportovních oddílů, a to téměř o dva miliony korun. Celkově tedy město dává do programových dotací bezmála dvacet šest milionů korun.”

Nutno v závěru podotknout, že třetí rok za sebou získalo město Nový Jičín ocenění Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, a to hodnocení finanční kondice v letech 2016 až 2020 v kategorii A, tedy nejvyšší.

Nahlásit chybu


K tématu