Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Přes Loučku a Hřbitovní jezdí více příměstských autobusů, doplňují ty městské

Městské autobusy jezdí podle upraveného jízdního řádu. Zvýšil se počet spojů a přibyly zastávky. Lidé mohou za jednu cenu využít městské i příměstské autobusy. Některé detaily bude město ještě po uvedení do praktického provozu korigovat

První výraznější změna jízdního řádu městské hromadné dopravy platí od loňského prosince. Pro cestující je podstatnou informaci, že v rámci Nového Jičína a jeho místních částí mohou za jedno jízdné využít městské autobusy i ty příměstské v rámci zóny 70. Lze mezi nimi i přestupovat.

Ondřej Syrovátka (Zelení), 2. místostarosta Nového Jičína: “Protože jízdní řády pro nás připravoval KODIS, což je koordinátor krajského systému integrované dopravy, tak jsme se domluvili, že více příměstských linek převedli přes Loučku a Hřbitovní tak, aby se celkově zvýšil počet spojů.”

V těchto dotčených částech se tak nově objevily jízdní řády s barevným značením - červená je městská linka, modrá příměstská.

Ondřej Syrovátka (Zelení), 2. místostarosta Nového Jičína: “Tady vidíme, že nově přes Loučku jezdí linka 988, která následně pokračuje směrem k nemocnici a ke Kauflandu. Když se na to zběžně podívám, tak vidím, že občas jede za hodinu i pět spojů, třeba ráno mezi sedmou a osmou. Samozřejmě mimo špičku jsou to třeba dva spoje za hodinu, ale obvykle tak tři, čtyři spoje za hodinu tam jsou. Takže spojů z Loučky je poměrně hodně. A tím jsem trošičku kompenzovali to, že nově linky 601 a 602 jezdí nikoli přes Loučku, ale přes Bohuslava Martinů a Dlouhou, čímž zajišťují lepší obslužnost těchto částí.”

Podobně je řešena i Hřbitovní ulice, kterou nově projíždí příměstská linka 698. Změnilo se tak i spojení této lokality s poštou a nemocnicí. Přímá linka 601 je omezena na 4 ranní spoje, ale je nahrazena linkou 602.

Ondřej Syrovátka (Zelení), 2. místostarosta Nového Jičína: “Ta přímá návaznost je zajištěna tak, že autobus přijíždí v celou hodinu a 49 minut na autobusové nádraží, a ten černý trojúhelníček v jízdním řádu znamená, že na něj následně navazuje další linka, a to linka 601, která pokračuje právě k poště a k nemocnici. Není ale potřeba přestupovat, jízdenka, i kdyby neměl cestující ODISKu, tak platí i na tuto linku.”

To znamená, že cestující ze směru Hřbitovní na autobusovém nádraží z autobusu nevystupuje, ten se plynule překlopí v linku 601.

Podnětem veřejnosti, který bude město dále řešit a měl by se promítnout ve změnách jízdních řádů od 6. března, je chybějící přímé ranní spojení mezi Loučkou a Suvorovovou ulicí, kde lidé dojíždí za prací. Doladí také jednodušší víkendové propojení mezi Loučkou a hřbitovem.

Pozitivně je dle ohlasů vnímáno to, že linka 603 nyní zajíždět do Šenova k obchodnímu centru, využívaný je také nový víkendový spoj na Kojetín, tedy kolem Čerťáku a Svince. Všechny autobusy teď na znamení zastavují na zastávce Sokolovská.

Ondřej Syrovátka (Zelení), 2. místostarosta Nového Jičína: “Jako pozitivní aspekt nových jízdních řádů lidé zmiňují fakt, že spoje často odjíždí v každou konkrétní minutu. Stačí vědět, že linka 601 odjíždí každou padesátou minutu ve směru k nemocnici a na Dlouhou, linka 602 naopak každou desátou minutu, obdobné je to i u dalších linek. Samozřejmě jsou i spoje, kde to tak není, třeba ve špičce, kde je potřeba se přizpůsobit jiným faktorům.”

Odkaz na jízdní řády je na titulní straně webu města. V tištěné podobě je k dispozici v Návštěvnickém centru. Další připomínky mohou lidé psát na e-mail mhd@novyjicin.cz.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy