Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Na Projekty pro Nový Jičín je dvakrát více peněz, čas je do poloviny února

Nový Jičín vyhlásil další ročník participativního rozpočtu. Lidé mohou opět podávat své návrhy, jak zlepšit život ve městě. Letos je na jejich projekty vyčleněno více peněz.

Co se má ve městě vylepšit, nově postavit nebo opravit. O tom mohou rozhodovat také zdejší obyvatelé v rámci Projektů pro Nový Jičín, neboli participativního rozpočtu. Zdravé město Nový Jičín letos vyhlašuje jeho pátý ročník.

Lucie Hrdličková, koordinátorka Zdravého města Nový Jičín: “Může se přihlásit každý, kdo se pohybuje v Novém Jičíně. Není tam podmínkou, aby tady měl trvalý pobyt, takže to mohou být i studenti středních škol nebo lidé, kteří tady pracují. Věkový limit tam je 15 let. Od loňského roku jsme zavedli možnost i předkládání zástupci spolků, které tady mají nějakou působnost.”

V roce 2021 tak například předložil úspěšný projekt discgolfový klub a na území města se nově objevily čtyři koše na discgolf.

Projekty je možné předkládat do 11. února. Veškeré informace a podklady jsou na webu města v sekci „Participativní rozpočet“. Koordinátorka Zdravého města doporučuje před odevzdáním projekty se zástupci městského úřadu konzultovat, musí se totiž týkat pozemků a budov ve vlastnictví města a korespondovat s územním plánem.

Lucie Hrdličková, koordinátorka Zdravého města Nový Jičín: “Lidé se mohou obrátit na mne, kontakt je přímo v sekci participativní rozpočet. Ohledně využití budov a pozemků na Jitku Pospíšilovou, vedoucí odboru rozvoje a investic.”

Návrhy občanů dále projednají příslušné odbory města, následně je předkladatelé prezentují před komisí Zdravého města. Pokud je realizovatelných projektů více, rozhodují o jejich výběru hlasováním občané. Definitivně pak potvrdí finální výběr rada města.

Největší novinkou pro letošní rok je, že byla částka participativního rozpočtu navýšena na dvojnásobek, tedy z dosavadních 200 tisíc na 400 tisíc korun. Na jeden projekt je tak vyčleněno až 200 tisíc korun, dosud to byla polovina této částky.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Důvody byly asi dva. Jeden z nich je ten, že dochází k postupnému nárůstu cen prací, materiálů a všeho, takže se ukázalo, že těch sto tisíc už nestačí na to, aby ten projekt byl hodnotný a často jsme museli dělat to, že jsme ten projekt přijali, ale potom jsme ho museli omezit, osekat tak, aby se vešel do těch sto tisíc. Druhým důvodem bylo i to, abychom více motivovali občany, aby se do toho projektování pustili.”

Finálně schválené projekty se budou podle pravidel výzvy realizovat v letošním nebo příštím roce.

Lucie Hrdličková, koordinátorka Zdravého města Nový Jičín: “Některé ty projekty vyžadují komunikaci třeba s krajským úřadem. Některé práce související s projektem jsou závislé i sezónně. V předešlých letech byly třeba odloženy projekty z toho důvodu, že se musely projednat se zpracovateli různých studií a koncepcí, aby ty projekty zapadly do toho celkového směru a rozvoje města.”

To se například týkalo knihobudky ve Smetanových sadech. Loňský projekt Novojičínské houpačky, které by měly být umístěné pravděpodobně poblíž Svince, zase například vyžadují souhlas odboru životního prostředí.Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy