Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Nový Jičín a jeho obyvatelé získali dvě krajské ceny za třídění odpadu

Nový Jičín patří v Moravskoslezském kraji k městům, která nejvíce třídí odpad. Za toto úsilí teď obdržel dvě ceny, a to za separaci komunálního odpadu a také za elektroodpad.

Do soutěže v třídění odpadu, kterou pořádá Moravskoslezský kraj se společností EKO-KOM, bylo zapojeno všech 300 obcí a měst kraje. Nový Jičín byl jediným městem, které zvítězilo ve dvou kategoriích. Vyhrálo Keramickou popelnici v oblasti separace komunálního odpadu, a to mezi městy s rozšířenou působností, a také zvítězilo mezi sídly nad 10 tisíc obyvatel v třídění elektroodpadu a převzalo Keramické sluchátko.

Ondřej Syrovátka (ZELENÍ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Je to pro nás takové znamení, že v těch snahách o snížení množství směsného komunálního odpadu jdeme správnou cestou.”
Eva Bártková, vedoucí Odboru životního prostředí, Nový Jičín: ”Musím říct, že my se snažíme na odboru životního prostředí vytvořit podmínky pro dobré třídění. Bez lidí, kteří třídí a uvědomují si důležitost a opravdu ty jednotlivé složky využitelného komunálního odpadu vkládají do těch nádob, bychom nezmohli vůbec nic.”

Velký podíl na vítězství ve sběru nefunkčních elektrozařízení mají i novojičínští školáci, pro které již několik let město vyhlašuje soutěž ve sběru elektroodpadu. A radnice podniká i další kroky, jak zvýšit podíl vytříděných odpadků.

Ondřej Syrovátka (ZELENÍ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Nechali jsme si zpracovat fyzickou analýzu komunálního odpadu, ta ukázala, že v běžných kontejnerech zůstává velké množství bioodpadu. Proto je to jedna ze složek odpadu, na kterou jsme se soustředili. Byl navýšen počet svozů ze dvou na tři během týdne. Občané také zaregistrovali, že jsme zavedli nádoby na třídění gastroodpadu, což je také významná položka, která v tom směsném odpadu byla.”

Lidé také mohou separovat kuchyňské oleje nebo plechovky. Radnice průběžně rozšiřuje síť kontejnerů na tříděný odpad a na velké akce nakoupila 30 tisíc vratných kelímků.

Občané za likvidaci odpadu zaplatí na poplatcích dohromady 11 a půl milionu korun, i tak město do odpadového hospodářství vkládá zhruba 30 milionů korun.

Eva Bártková, vedoucí Odboru životního prostředí, Nový Jičín: “Třídění odpadu už není jen otázka entuziasmu, je to naprostá nutnost. Jednak nám to přikazuje zákon, a jednak se to velmi projevuje finančně. Poplatek za ukládání odpadu na skládky pořád roste, pokud nebudeme třídit, tak ty částky budou obrovské, která za ukládání na skládku budeme muset vynakládat.”

Obyvatelé města za loňský rok vytřídili přes 2 tisíce tun odpadu. Přesto je nutné toto množství stále zvyšovat, schválená legislativa je v tomto neúprosná.

Eva Bártková, vedoucí Odboru životního prostředí, Nový Jičín: “My budeme potřebovat vytřídit od roku 2025 šedesát procent komunálního odpadu a v této chvíli je to asi 45 a půl procenta.”

Za dvojité vítězství v soutěži v třídění odpadu Nový Jičín kromě keramických trofejí získal také 60 tisíc korun. Ty město investuje zpět do odpadového hospodářství.

Nahlásit chybu


K tématu
VKUS-BUSTAN s.r.o.- Nový Jičín
Nový Jičín
od 9 450 do 18 900 Kč/měsíc

Detail

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. - Nový Jičín, Kopřivnice, Příbor a okolí
Nový Jičín
od 29 000 do 34 000 Kč/měsíc

Detail
Nový Jičín a jeho obyvatelé získali dvě krajské ceny za třídění odpadu
Vydáno 5. července 2022 7:59, Nový Jičín, Petra Dorazilová
Nový Jičín patří v Moravskoslezském kraji k městům, která nejvíce třídí odpad. Za toto úsilí teď obdržel dvě ceny, a to za separaci komunálního odpadu a také za elektroodpad.

Do soutěže v třídění odpadu, kterou pořádá Moravskoslezský kraj se společností EKO-KOM, bylo zapojeno všech 300 obcí a měst kraje. Nový Jičín byl jediným městem, které zvítězilo ve dvou kategoriích. Vyhrálo Keramickou popelnici v oblasti separace komunálního odpadu, a to mezi městy s rozšířenou působností, a také zvítězilo mezi sídly nad 10 tisíc obyvatel v třídění elektroodpadu a převzalo Keramické sluchátko.

Ondřej Syrovátka (ZELENÍ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Je to pro nás takové znamení, že v těch snahách o snížení množství směsného komunálního odpadu jdeme správnou cestou.”
Eva Bártková, vedoucí Odboru životního prostředí, Nový Jičín: ”Musím říct, že my se snažíme na odboru životního prostředí vytvořit podmínky pro dobré třídění. Bez lidí, kteří třídí a uvědomují si důležitost a opravdu ty jednotlivé složky využitelného komunálního odpadu vkládají do těch nádob, bychom nezmohli vůbec nic.”

Velký podíl na vítězství ve sběru nefunkčních elektrozařízení mají i novojičínští školáci, pro které již několik let město vyhlašuje soutěž ve sběru elektroodpadu. A radnice podniká i další kroky, jak zvýšit podíl vytříděných odpadků.

Ondřej Syrovátka (ZELENÍ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Nechali jsme si zpracovat fyzickou analýzu komunálního odpadu, ta ukázala, že v běžných kontejnerech zůstává velké množství bioodpadu. Proto je to jedna ze složek odpadu, na kterou jsme se soustředili. Byl navýšen počet svozů ze dvou na tři během týdne. Občané také zaregistrovali, že jsme zavedli nádoby na třídění gastroodpadu, což je také významná položka, která v tom směsném odpadu byla.”

Lidé také mohou separovat kuchyňské oleje nebo plechovky. Radnice průběžně rozšiřuje síť kontejnerů na tříděný odpad a na velké akce nakoupila 30 tisíc vratných kelímků.

Občané za likvidaci odpadu zaplatí na poplatcích dohromady 11 a půl milionu korun, i tak město do odpadového hospodářství vkládá zhruba 30 milionů korun.

Eva Bártková, vedoucí Odboru životního prostředí, Nový Jičín: “Třídění odpadu už není jen otázka entuziasmu, je to naprostá nutnost. Jednak nám to přikazuje zákon, a jednak se to velmi projevuje finančně. Poplatek za ukládání odpadu na skládky pořád roste, pokud nebudeme třídit, tak ty částky budou obrovské, která za ukládání na skládku budeme muset vynakládat.”

Obyvatelé města za loňský rok vytřídili přes 2 tisíce tun odpadu. Přesto je nutné toto množství stále zvyšovat, schválená legislativa je v tomto neúprosná.

Eva Bártková, vedoucí Odboru životního prostředí, Nový Jičín: “My budeme potřebovat vytřídit od roku 2025 šedesát procent komunálního odpadu a v této chvíli je to asi 45 a půl procenta.”

Za dvojité vítězství v soutěži v třídění odpadu Nový Jičín kromě keramických trofejí získal také 60 tisíc korun. Ty město investuje zpět do odpadového hospodářství.

Zdroj: https://polar.cz/zpravy/novojicinsko/novy-jicin/11000032244/novy-jicin-a-jeho-obyvatele-ziskali-dve-krajske-ceny-za-trideni-odpadu