Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Rodí se spolek lidí, kterým nejsou Hückelovy vily lhostejné

Skupina lidí, kterým není lhostejný stav a osud Hückelových vil, zakládá spolek pro jejich záchranu. Na podzim plánují vily znovu otevřít veřejnosti.

Myšlenka na vznik Spolku pro záchranu Hückelových vil je stará zhruba rok, kdy se v areálu konal první Kouzelný den. Na konci letošního června se skupina lidí, kterým není osud chátrajících památek lhostejný, rozhodla spolek oficiálně založit.

Radek Polách, předseda vznikajícího spolku: “Byla podána žádost o registraci Spolku pro záchranu Hückelových vil na Ministerstvo vnitra České republiky. Čekáme na odezvu a pevně doufáme, že tento spolek plně podpoří i aktivity města Nového Jičína jako vlastníka těchto nádherných skvostů architektury v Novém Jičíně.”

Mezi zakládající členy patří osoby spojené s Muzeem Novojičínska, se zdejším Státním okresním archivem, Klubem rodáků a přátel města a s novojičínskou radnicí.

Ondřej Syrovátka (ZELENÍ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Je v tom snaha sdružit lidi, kteří mají zájem o záchranu těchto objektů do nějakého spolku, který by následně sloužil k propagaci, k informování veřejnosti, případně i k podpoře města, které bude o záchranu těchto památek usilovat. Něco podobného vzniklo také u Kamenného divadla, kde vznikl podobný spolek, a poté ve spolupráci spolku a města se podařilo udělat záchranné práce, které vedly k jeho úpravě do dnešní podoby.”

Základním cílem spolku tedy bude hledání cest směřujících k rekonstrukci a budoucímu využití vil, a také pořádání kulturních a společenských aktivit.

Radek Polách, předseda vznikajícího spolku: “Vydávání určitých tiskovin, které podpoří informace o těchto nemovitých kulturních památkách, a také podporu kultury ve spolupráci s městským kulturním střediskem, Návštěvnickým centrem dalšími institucemi, které mají podíl na kulturní sféře Nového Jičína.”
Ondřej Syrovátka (ZELENÍ), 2. místostarosta Nového Jičína: ”Bude asi nějaká první schůze, kde ty záměry probereme. Nicméně takovou první věcí, kterou bychom určitě už mohli řešit letos, tak je probrání plánu na otevření toho areálu veřejnosti, ke kterému by také mohlo dojít ještě letos na podzim, aby si lidé zvykli, že je součástí našeho města.”
Radek Polách, předseda vznikajícího spolku: “Po oficiálním zapsání a registraci na ministerstvu vnitra oslovíme naše spoluobčany, kteří velmi silně podporující revitalizaci Hückelových vil a budeme se snažit získat další podporovatele a členy.”

Spolek hodlá také navazovat kontakty s odbornými institucemi, donátory a příslušníky rodiny původních majitelů a rovněž chce vyvíjet snahu získat alespoň něco z původních sbírek z Hückelových vil.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy