Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Rekonstrukce přírodní rezervace Bažantula bude letos dokončena

  • Studénka,

Práce na rekonstrukci rezervace Bažantula stále pokračují. Po vydatných deštích a tří týdenní pauze, která nastala kvůli povodním, se těžká technika dala znovu do pohybu.

Zdeňka Hrdá, zaměstnankyně CHKO Poodří: „Povodně tady proběhly ve dvou vlnách, byly postupně dvakrát zatopeny všechny čtyři rybníky. Nějak zvlášť se nám to do průběhu prací nepromítlo. Poté co voda za čtyři dny opadla, mohli pracovníci dál pracovat. Voda neprosákla do nižších vrstev a plynule odtekla.“

Povodně sice zásadně neovlivnily průběh prací, ale zasáhly do života místních živočichů.

Zdeňka Hrdá, zaměstnankyně CHKO Poodří: „Během povodní došlo k vyplavení snůšek obojživelníků, což byl v podstatě přirozený proces. Byly vyplavené žáby a nyní se vrací zpět. Postupně dochází k zarůstání rybničních pánví. Tam kde už práce skončily, už můžete vidět zarůstání rákosem, to bylo cílem projektu, aby rybníky měly nějaké literární pásmo a byly do určité míry zarostlé rákosovými porosty.“

Dokončen je rybník Malý Okluk, je hotový ostrov a pobřežní pásmo stojatých vod. Nyní pokračují práce v rybníku Velký Okluk. Poté se pracovníci přesunou na rybník Bažantula. Na závěr pak přijdou vyměnit výpustná zařízení. Těžká technika, která se v Poodří momentálně pohybuje, by jej mohla opustit zhruba do dvou měsíců. Finální dokončení projektu pak bude koncem roku.

Zdeňka Hrdá, zaměstnankyně CHKO Poodří: „Za mnou je hromada tříděného štěrku, který má přijít do rybníka Malý Okluk, na zpevnění ostrova po hladinu. Pak se budou zpevňovat ostrovy Bažantuly. Také štěrkem jen větší frakce a také hráze v určitých částech kolem požeráků.“

Po dokončení rekonstrukce rybníků budou následně všechny čtyři rybníky pronajaty.

Zdeňka Hrdá, zaměstnankyně CHKO Poodří: „Jsou to v podstatě botanické rybníky, takže rybí obsádka bude volena tak, aby botanika v rybnících byla zachována. Předpokládá se, že zde budou vysazeny ryby spíše menších kategorií. Bude to spíš obsádka kapra a lína s příměsí štiky a candáta, kteří eliminují výskyt nepůvodních druhů ryb jako je střevlička východní a karas stříbřitý.“

Rekonstrukcí přírodní rezervace Bažantula práce v Poodří nekončí. V příštích letech se bude muset zrekonstruovat také přírodní rezervace Kotvice.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy