Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Děti si na školní obědy ještě počkají

  • Studénka,

Rekonstrukce školních kuchyní opět nabírá na zpoždění. Stavba nebyla převzata a schválena nebyla ani kolaudace. Žáci a učitelé, kteří se zrovna vrátili do škol, stejně jako cizí strávníci, si na obědy ze školních vývařoven budou muset ještě počkat nejméně do konce září.

Neúspěšné předání stavby komplikuje i právě začínající školní rok. Rodiče nebudou moci spoléhat na školní kuchyni, která dětem zajišťovala i svačiny a pitný režim.

Libor Slavík, starosta: V současné době zatím nemáme oficiálně předanou stavbu tady na Základní škole Františka kardinála Tomáška s tím, že čekáme na výzvy stavební společnosti k tomu, abychom dokončili předání, které bylo už dvakrát neúspěšné, kvůli poměrně velkým vadám, které bránily k tomu, abychom převzali staveniště a poskytli jej v plné míře dodavateli technologie.“

Na základní škole ve Studénce 1 byly v posledních dnech ukončeny stavební práce. Nyní se instaluje nové vybavení pro kuchařky a posledními úpravami probíhá i jídelna, ve které se mění linoleum.

Milan Stiller, ředitel ZŠ FKT: „V horním patře, kde je varna a výdejna stravy. Nicméně už teď víme, že 1. září v naší školní jídelně vařit nebudeme. Stojíme teď ve školní jídelně, kterou jsme také poupravili a zmodernizovali. Město nám zaplatilo opravu podlah. Máme vylito, bude pokládka nového lina. Stačí vymalovat a budeme se těšit na strávníky.“

V současné době není dokončena také klimatizace a vzduchotechnika. Námitky vyslovila také hygiena. Problémy byly i s obklady a dlažbou.

Libor Slavík, starosta: „Jsou tam křivé stěny, které jsou nově vyzděny. S kvalitou práce, kterou provádí stavební firma, samozřejmě nejsme spokojeni. Je to připomínkováno a bohužel nás to dohání v tom, že kuchyň nemůže být řádně spuštěna tak, jak jsme si plánovali.“

Na škole Sjednocení je situace nepříznivější. Prostory školní kuchyně a jídelny jsou prozatím ve stádiu hrubé stavby. Žáci si tak na obědy budou muset patrně počkat déle. Stejně jako učitelé a všichni zaměstnanci školy.

Jana Mantheeová, ředitelka ZŠ Sjednocení: „V této chvíli školní jídelna stále není hotová a bohužel se do 1. září nestihne postavit. V této chvíli se o termínu, kdy začneme znovu vařit, jedná.“

Nadále platí původní dohodnuté termíny, kdy by základní škola FKT začala vařit pro školky. Ten je stanoven na 20. září. Provoz pro samotnou školu by měl být zahájen o týden později. O termínech dokončení a zahájení zkušebního provozu na škole Sjednocení se stále jedná. Ani jedna ze staveb nebyla zatím převzata a zkolaudována.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy