Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Odborníci z VŠB vyrobili pro Zoo Ostrava reálné modely ptačích vajec

Ostrava-město |

Zaměstnanci Vysoké školy báňské vyrobili pro ostravskou zoologickou zahradu modely vajíček vybraných druhů ptáků. Zoo je používá u nezkušených ptačích párů, kteří díky tomu učí správně hnízdit. Kopie jsou k nerozeznání od orginálů.

Spolupráce mezi zoologickými zahradami a univerzitami v oblasti vzdělávání a výzkumu je vcelku běžná a častá. Někdy se ale urodí spolupráce velmi specifická až nezvyklá. V případě Zoo Ostrava se spolupráce týkala výroby podkladků – modelů vajec pro vybrané druhy ptáků, které vytvořili zaměstnanci Fakulty uměleckého slévárenství VŠB – Technické univerzity Ostrava. Podkladky jsou téměř k nerozeznání od těch skutečných. Při odchovu ptačích mláďat se občas stává, že zejména nezkušení rodiče neinkubují snůšku spolehlivě, hrozí rozbití vejce či vykutálení z hnízda.

Petr Vrána, zoolog: "Jelikož se v řadě případů jedná o vzácné a ohrožené druhy, snažíme se ptákům pomoci, aby zvýšili šanci na úspěšný odchov mláďat. Vejce proto ukládáme do umělé líhně (inkubátoru). Hnízdícím ptákům je ale třeba vložit do hnízda podkladek, jinak by ztratili zájem o hnízdění. Podkladek musí samozřejmě mít velmi podobný vzhled jako pravé vejce. Některé druhy ptáků jsou velmi vnímavé a jen tak nějaký podkladek nepřijmou. Důležitý je nejen vzhled, ale i tvar, váha a správné těžiště. Ptáci při inkubaci vejce pravidelně otáčejí, a tak můžou podkladky rozeznat."

Zoo Ostrava chová přes 120 druhů ptáků. Jejich vejce jsou velmi různorodá – velikostí i barvou.

Petr Vrána, zoolog: "Některá vejce mají specifickou kresbu. Ptáci hnízdící v otevřených hnízdech či přímo na zemi mají většinou vejce zbarvená tak, aby co nejvíce splývala s prostředím. Dutinoví ptáci a ti, co si umějí vejce ochránit, mají naopak vejce často pouze bílá."

Zaměstnanci Fakulty uměleckého slévárenství VŠB – Technické univerzity Ostrava vyrobili podkladky podle skutečných vajec. Jako materiál použili umělou pryskyřici, kterou vylili do připravených forem. „Vejce“ pak ručně dobarvili netoxickými barvami. Na fotografii 1 jsou modely vajec čáji chocholaté (velké bílé), satyra Temminckova (rezavě hnědé), dytíka velkého (skvrnité) a čejky australské (menší skvrnité). Na fotografii 2 jsou pak „vejce“ bernešky rudokrké (nazelenalé) a husy kuří (velké bílé).

Petr Vrána, zoolog: "Použití vhodných podkladků je pro chovatele ptáků důležitá součást jejich chovatelského úsilí. Věříme, že tento společný počin se stane důležitým mezníkem v naší snaze o udržení životaschopné populace vzácných ptačích druhů v lidské péči a pomůže i dalším chovatelům."
Nahlásit chybu


K tématu

V Ostravě bude nainstalován první kvantový počítač v Česku

2. července 2023 9:37 | Celý MS kraj | Jiří Cileček

V Lucemburku byla podepsána dohoda o pořízení a provozování kvantového počítače mezinárodního konsorcia LUMI-Q. Ten bude v roce 2024 instalován v Národním superpočítačovém centru IT4Innovations v Ostravě a stane se tak prvním českým kvantovým počítačem, který bude zároveň sloužit i široké evropské výzkumné komunitě.

Vědci v Ostravě odhalili důkaz o přítomnosti mikroplastů v důlních vodách

11. prosince 2023 19:55 | Celý MS kraj | Jiří Cileček

Vědci z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava jako první na světě potvrdili přítomnost mikroplastů v unikátních vzorcích vod, které byly odebrány z hloubky 700 metrů pod povrchem.

Univerzity v Ostravě rozjíždějí projekt na proměnu kraje v chytrý a zelený region

23. února 2024 18:23 | Ostrava-město | Jiří Cileček

Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) zahajuje s Ostravskou univerzitou a dalšími partnery projekt REFRESH. Má pomoci s hospodářskou, energetickou i ekologickou proměnou Moravskoslezského kraje. Využít chce výzkumy vědeckých týmů, které se zaměří na vývoj technologií pro udržitelnou energetiku, nové materiály nebo robotizaci a automatizaci v průmyslu. Projekt je největším v historii VŠB-TUO a z operačního programu Spravedlivá transformace je na něj vyčleněno 2,5 miliardy korun.


Městská policie v Havířově má nový moderní komisariát

Veškeré práce na rekonstrukci budovy v Kubelíkově ulici v Havířově jsou hotovy. Stavba prošla kolaudací a městská policie tak může spustit provoz nového komisariátu. Práce vyšly radnici na 44 milionů korun.

Středisko volného času Juventus hostilo nejlepší modeláře z celé ČR

Teď nás čeká malé ohlédnutí. Podíváme se na letošní 40. ročník soutěžní výstavy modelářů. Ukážeme vám do detailů nejpropracovanějších modely a podíváme se i na práci rozhodčích.

Radnice v rámci akce Brány památek dokořán ukázala svou historii i moderní prostory

Nový Jičín se připojil k výzvě Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a v rámci akce Brány památek dokořán otevřel veřejnosti prostory radnice, které nejsou běžně přístupné. Akci využili k návštěvě úřední budovy i školní skupiny.

Masturbace online neměla šťastný konec. Vyděrači chtěli za nezveřejnění videa 150 tisíc kč

V posledních dnech policisté evidují případy vydírání prostřednictvím sociálních sítí. V Ostravě pachatelům naletěl muž středního věku, který poslechl údajnou krásnou blondýnu a natáčel se mobilem při masturbování. Byl pak velmi překvapen, když po něm chtěla 150 tisíc, jinak video zveřejní na internetu.

Děti vyrábějí loga a erby městské části Hrabůvka v rámci oslav 100 let Velké Ostravy

Historická loga, erby a dominanty jednotlivých obvodů Velké Ostravy. Ty vznikají v rámci akce „Loguj!“ ve výtvarných dílnách ostravských knihoven. Minulý týden patřil Hrabůvce.

Děti ve Vítkovicích si budou hrát na novém hygienickém písku

Písek v pískovištích může být zdrojem závažných onemocnění. Radnice v Ostravě-Vítkovicích proto každoročně písek obměňuje. Použitý písek nekončí na skládce, ale je dál využíván např. při opravě chodníků.

V životických sadech mají kvůli počasí obavy o úrodu jablek

22. dubna 2024 20:30 | Havířov | Bára Kelnerová | Regionální zprávy POLAR

V roce 2018 sklidili v životických sadech rekordních 1 900 tun jablek. Letošní sklizeň může ohrozit počasí. Sady nyní nově vlastní město Havířov, které chce získat do vlastnictví pronajaté pozemky od zemědělského půdního fondu.

Ne nadarmo se zámku Nová Horka u Studénky přezdívá "malá Vídeň"

22. dubna 2024 17:45 | Studénka | Andrea Holeszová | Kam vyrazit

Od příchodu říšského hraběcího rodu Vetter von der Lilie do lůna úrodné krajiny podél Odry se z původně malé tvrze stává významné aristokratické sídlo, centrum hudební i výtvarné kultury.

Nemocnice Karviná-Ráj připravila pro páry čekající potomka předporodní pokoj v porodnici

22. dubna 2024 16:30 | Karviná | Monika Danková | Regionální zprávy POLAR

Nemocnice Karviná-Ráj investovala peníze do vybudování předporodního pokoje pro páry, které čekají na příchod svého potomka. Po celou dobu hospitalizace, v době porodu i po porodu, tak nemusí být partneři vůbec separováni.

Handicap centrum Škola života funguje ve Frýdku-Místku už 33 let

Handicap centrum Škola života letos oslaví své 33 narozeniny. Za tu dobu pomohlo už stovkám klientů s mentálním postižením. Stále s nimi pracuje a adaptuje je do společnosti. Od příštího roku se stacionář transformuje na centrum denních služeb.

Blíží se zápisy do mateřských škol. Registrace žádostí začala 19. dubna

Blíží se termín pro zápisy dětí do mateřských škol. V Ostravě ho má většina školek stanoven na 6. a 7. května, je ale nutné dítě nejprve registrovat do celoměstského portálu. Rodiče ale nemusejí mít obavy, protože míst je dostatek.

Vedení Ostravy-Jihu diskutuje s občany na veřejných setkáních

Ve Výškovické pobočce knihovny města Ostravy se konalo první veřejné setkání vedení obvodu s jeho obyvateli. Občané Jihu mohli přímo se starostou otevřeně probrat témata, které je trápí. Například situaci okolo bývalého obchodního centra Odra.

Ostrava považuje rozvoj cyklodopravy za jednu z priorit. Zásadní je ale bezpečnost

22. dubna 2024 11:59 | Ostrava-město | Tomáš Kořistka | Ostravské minuty

Rozvoj cyklodopravy je jednou z priorit vedení města. S tím samozřejmě souvisí bezpečnost, protože cyklisté považují za nejdůležitější, aby je při jízdě neohrožovala auta. Město proto klade důraz na kvalitní cyklostezky a pomáhají také strážníci, kteří se v rámci různých projektů a akcí na cykodopravu zaměřují.

Ostrava podpoří začínající podnikatele. Inspirace vzešla z programu Řemeslný akcelerátor

22. dubna 2024 10:56 | Ostrava-město | Tomáš Kořistka | Ostravské minuty

Ostrava chce pomoci začínajícím podnikatelům a proto vyhlásila nový dotační program. Jeho cílem je zvýšení konkurenceschopnosti, podpora inovací a technologií, ale také rozvoj podnikatelského prostředí.

Dny památek zaměřené na historii městského obvodu Ostrava-Jih se konaly už po deváté

22. dubna 2024 10:37 | Ostrava-Jih | Andrea Holeszová | Expres Ostrava-Jih

Již 9. ročník festivalu Dny památek na Jihu se konal od čtvrtka do neděle. Zahrnoval foto-přednášky, prohlídky bytového muzea či komentované vycházky. Festivalem provázel kronikář obvodu Petr Lexa Přendík.

Bikesharing je v Ostravě oblíbenou formou dopravy

22. dubna 2024 9:57 | Ostrava-město | Lukáš Zavadil | Dopravní revue

Bikesharing v Ostravě funguje už šestým rokem a získal si obrovskou oblibu. Jen za loňský byla kola společnosti Nextbike vypůjčena uživateli téměř v půl milionech případů a většinou svou trasu zvládli do 15 minut.

Odborníci z VŠB vyrobili pro Zoo Ostrava reálné modely ptačích vajec
Vydáno 31. března 2024 10:54, Ostrava-město, Jiří Cileček
Zaměstnanci Vysoké školy báňské vyrobili pro ostravskou zoologickou zahradu modely vajíček vybraných druhů ptáků. Zoo je používá u nezkušených ptačích párů, kteří díky tomu učí správně hnízdit. Kopie jsou k nerozeznání od orginálů.

podkládka vajec; zdroj foto: Zoo Ostrava/Petr Vrána

Spolupráce mezi zoologickými zahradami a univerzitami v oblasti vzdělávání a výzkumu je vcelku běžná a častá. Někdy se ale urodí spolupráce velmi specifická až nezvyklá. V případě Zoo Ostrava se spolupráce týkala výroby podkladků – modelů vajec pro vybrané druhy ptáků, které vytvořili zaměstnanci Fakulty uměleckého slévárenství VŠB – Technické univerzity Ostrava. Podkladky jsou téměř k nerozeznání od těch skutečných. Při odchovu ptačích mláďat se občas stává, že zejména nezkušení rodiče neinkubují snůšku spolehlivě, hrozí rozbití vejce či vykutálení z hnízda.

Petr Vrána, zoolog: "Jelikož se v řadě případů jedná o vzácné a ohrožené druhy, snažíme se ptákům pomoci, aby zvýšili šanci na úspěšný odchov mláďat. Vejce proto ukládáme do umělé líhně (inkubátoru). Hnízdícím ptákům je ale třeba vložit do hnízda podkladek, jinak by ztratili zájem o hnízdění. Podkladek musí samozřejmě mít velmi podobný vzhled jako pravé vejce. Některé druhy ptáků jsou velmi vnímavé a jen tak nějaký podkladek nepřijmou. Důležitý je nejen vzhled, ale i tvar, váha a správné těžiště. Ptáci při inkubaci vejce pravidelně otáčejí, a tak můžou podkladky rozeznat."

Zoo Ostrava chová přes 120 druhů ptáků. Jejich vejce jsou velmi různorodá – velikostí i barvou.

Petr Vrána, zoolog: "Některá vejce mají specifickou kresbu. Ptáci hnízdící v otevřených hnízdech či přímo na zemi mají většinou vejce zbarvená tak, aby co nejvíce splývala s prostředím. Dutinoví ptáci a ti, co si umějí vejce ochránit, mají naopak vejce často pouze bílá."

Zaměstnanci Fakulty uměleckého slévárenství VŠB – Technické univerzity Ostrava vyrobili podkladky podle skutečných vajec. Jako materiál použili umělou pryskyřici, kterou vylili do připravených forem. „Vejce“ pak ručně dobarvili netoxickými barvami. Na fotografii 1 jsou modely vajec čáji chocholaté (velké bílé), satyra Temminckova (rezavě hnědé), dytíka velkého (skvrnité) a čejky australské (menší skvrnité). Na fotografii 2 jsou pak „vejce“ bernešky rudokrké (nazelenalé) a husy kuří (velké bílé).

Petr Vrána, zoolog: "Použití vhodných podkladků je pro chovatele ptáků důležitá součást jejich chovatelského úsilí. Věříme, že tento společný počin se stane důležitým mezníkem v naší snaze o udržení životaschopné populace vzácných ptačích druhů v lidské péči a pomůže i dalším chovatelům."
Zdroj: https://polar.cz/zpravy/ostrava/ostrava-mesto/11000042341/odbornici-z-vsb-vyrobili-pro-zoo-ostrava-realne-modely-ptacich-vajec