Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Stavba nejvyšší budovy v Česku je v Ostravě na Karolině možná, potvrdil to průzkum

  • Ostrava,

Na pozemku bývalé koksovny Karolina je možné postavit nejvyšší budovu v Česku. Potvrdil to inženýrskogeologický průzkum, který probíhal od ledna letošního roku. Prováděl ho mezinárodní tým architektů, geotechnických inženýrů a specialistů na zakládání výškových staveb.

Ostravská společnost RT TORAX plánuje ve městě postavit nejvyšší budovu v České republice. Vyrůst by měla na pozemku označovaném jako Slza, který leží mezi ulicí 28. října a OC Nová Karolina. Provedený průzkum měl ověřit, zda je možné na tomto místě výškovou budovu postavit. Zkoumány byly inženýrskogelogické poměry lokality významně dotčené důlní činností a koksárenským provozem. Intenzivní průmyslová činnost probíhala na tomto území od poloviny 19. století.

Jiří Soukup, architekt Studia Anarchitekt: "První fází bylo shromáždění a studium veškerých dostupných archivovaných materiálů a plánů. Seznámili jsme se s historickými mapami dobývacích prostorů v dotčeném území i s moderními průzkumy provedenými při sanaci území před deseti lety."

Na základě shromážděných dat byl připraven plán průzkumných vrtů a odběrů vzorků zeminy. Během terénní fáze průzkumu, provedly specializované organizace celkem 10 vrtů do hloubky 12, 70 a 150 metrů.

Jindřich Vaněk, mluvčí společnosti RT Torax: "V nejhlubších vrstvách byl zkoumán stav bývalých dobývacích slojí. Celkem bylo identifikováno šest výrubů dobývacích slojí v hloubce okolo 150 metrů pod zemí. Nad dobývacím prostorem se nachází přibližně 90 metrů mocná vrstva jílů a pískovce, ze které bylo odebráno okolo 40 vzorků pro laboratorní zkoumání. V mělkých vrstvách, v hloubce přibližně 12 metrů byly odebrány vzorky zeminy a podzemní vody, u kterých proběhly testy na přítomnost kontaminačních látek."

Odebrané vzorky byly hodnoceny geology, geotechnickými specialisty a důlními inženýry. Závěrečné hodnocení provedl odborný tým specialistů z Rakouska a Německa. 

Jiří Soukup, architekt Studia Anarchitekt: "Ze závěrů všech zúčastněných odborníků vyplývá, že plánovanou stavbu je možné bezpečně založit a zakotvit v podloží. Rozhodující jsou geologické poměry v hloubce přibližně do 50 metrů. Prokázalo se, že jílová vrstva je dostatečně mocná a je podložena další silnou karbonskou vrstvou tvořenu převážně pískovcem a neogenními jíly. Prokázalo se také, že velikost ani stav bývalých důlních děl není pro budovu významný a lze zde bezpečně založit budovu až o výšce 200 m."
Jindřich Vaněk, mluvčí společnosti RT Torax: "S ohledem na celkové inženýrskogeologické poměry byl pro stavbu navržen speciální způsob založení s kombinací plošných a hlubinných prvků. Pilíře zapuštěné do hloubky přibližně 50 metrů budou podpírat tři nebo čtyři podzemní podlaží budovy."

Odborníci dále hodnotili stav a možnosti přesunutí blízkého odplyňovacího vrtu KM-1, který je umístěn přímo v místě budoucí výstavby. Průzkum v měkkých vrstvách zjistil výskyt zbytků základových konstrukcí bývalých průmyslových staveb, které nebyly odstraněny během poslední sanace území a mírně zvýšené hodnoty koncentrací škodlivých látek v mělkém podzemí.

Tomáš Häring, zakladatel společnosti RT Torax: "Jsme rádi, že výsledky průzkumu potvrdily náš záměr postavit na tomto místě výjimečnou budovu. Získali jsme také mnoho cenných informací pro finální dopracování podoby podzemní i nadzemní části stavby. Nyní můžeme dokončit architektonické a projekční práce a prezentovat budovu veřejnosti."

Nová budova ponese název Ostrava Tower !!! Bude mít 60 pater a výšku 238 metrů. Bude v ní obchodně administrativní centrum s hotelem a byty. Stát by měla do roku 2026. Náklady na stavbu se odhadují ve výši 2,6 miliardy korun.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy