Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ostrava ocení vysokoškolské studenty. Mohou získat až 100 tisíc korun

  • Ostrava,

Ostrava se dlouhodobě zaměřuje na kvalitní vzdělávání, které je klíčem k rozvoji města. Proto nyní vznikl nový program pro vysokoškolské studenty, díky kterému mohou získat 100 tisíc korun a titul Talent roku.

Zásadním předpokladem pro prosperitu a kvalitní život v Ostravě a celém našem kraji jsou vzdělaní lidé. Proto Ostrava dlouhodobě podporuje vysokoškolské studenty v rámci různých projektů. V minulých letech to byl především stipendijní program, který byl pro akademický rok 2020/21 kvůli pandemii zrušen. Vysokoškoláci ale mohou získat ocenění v rámci nového programu Talent roku.

Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora Ostravy: „Pokračovat v podpoře studentů považuji i nadále za velmi důležité. Je zapotřebí vytvářet podmínky pro jejich studium a další profesní uplatnění, stejně jako umět ocenit studijní úspěchy a vědecké výsledky nadaných jednotlivců. “

O titul Talent roku mohou nyní usilovat studenti vysokých škol nebo univerzit, studující v České republice i v zahraničí. Hodnoceny budou studijní a vědecké úspěchy v technických, přírodovědných, společenskovědních, humanitních studiích a uměleckých programech.

Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora Ostravy: "V uplynulých letech podpořilo město mnoho talentovaných mladých lidí. Někteří z nich náleží k uznávaným odborníkům ve svých oborech, ať už v oblasti vědy či kultury."
Titul a cena statutárního města Ostrava budou udělovány ve dvou kategoriích. V první se mohou o ocenění ucházet studenti bakalářského a magisterského studia, v další pak studia doktorského. Podmínkou je trvalý pobyt v Ostravě. O udělení titulu a ceny rozhodnou poté zastupitelé.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy