Svatováclavský hudební festival uvede skladby vlámského klasicismu i Mozarta

  • 9. září 2019,
  • 12:04,
  • PR

Koncert v kostele je zážitek, o to více, když hlavní roli hraje unikátní basetový klarinet! Zásadní zahraniční host festivalu, belgický soubor Terra Nova Collective s dirigentem a renomovaným klarinetistou Vladem Weverberghem přijíždí na SHF vůbec poprvé. Díky tomuto dirigentovi-badateli s velkou vášní pro objevování neprávem zapomenutých vlámských skladatelů máme jedinečnou možnost slyšet symfonii předního skladatele poloviny 18. století Petera van Maldera psanou v galantním stylu.

Van Maldere tak bude čelit Mozartově genialitě v rámci jeho koncertu psaného pro unikátní basetový klarinet. Poutavý program zakončí Amadeův předchůdce Faber s jeho zřejmě nejzajímavější a hudebně nejpřitažlivější mší Marie Nanebevzaté, která jako jedna z prvních obsahuje part pro klarinet. Navštivte koncerty ve středu 11. 9. (19:00, Ostrava-Pustkovec – Kostel sv. Cyrila a Metoděje), nebo ve čtvrtek 12. 9. 2019 (18:00, Opava – Kostel sv. Vojtěcha). Více o programu a vstupenky online na www.shf.cz

Peterovi van Malderovi náleží v evropské historii klasické hudby jedinečné a významné místo. Jeho symfonická díla v sobě spojovala francouzské stylistické prvky, které kombinovala s vídeňskými a italskými vlivy, a právě díky tomu sehrál van Maldere zvláštní úlohu ve vývoji klasické symfonie 18. století. V důsledku toho je Brusel možno považovat za srovnatelný s jinými velkými centry, v nichž vznikala velká symfonická díla té doby, zejména Mannheim a jeho tzv. mannheimská škola, kterou založil český skladatel Jan Václav Stamic.

Rozvoj tzv. mannheimské školy a pařížské symfonie spolu s hudebními snahami Haydna, když byl ve službách šlechtického rodu Esterházyů, vedly od 70. let 18. století ke vzniku toho, co si dnes představujeme pod pojmem Klasická vídeňská symfonie.  Není pochyb o tom, že Peter van Maldere (1729–1768) byl předním skladatelem Habsburského Nizozemí poloviny 18. století. V té době by bylo v tomto regionu obtížné najít hudebníka s vyšší profesní prestiží než byl van Maldere, který byl v té době renomovaným houslovým virtuosem a kapelníkem u dvora prince Karla z Lothringie, regenta Habsburského Nizozemska. Za jeho vlády tak v Bruselu architektura, malba a hudba zaznamenala obrovský rozkvět. Dílo van Maldera a jeho propojení s tímto jedinečným společenským, kulturním a hudebním světem však stále zůstávají překvapivě málo probádány. Také Mozart byl obeznámen s van Malderovou hudbou a osobně se s ním setkal během své návštěvy v Bruselu v době svého účinkování na evropských podiích jako zázračné dítě. I on byl ovlivněn tzv. mannheimskou školou a rozmachem tzv. galantního stylu. A právě proto program obsahuje jak dílo van Maldera, tak i dílo Mozarta. Mezi Mozartovy poslední skladby patří jeho koncert pro basetový klarinet v A dur (KV 622).

Mozart se během svého pobytu ve Vídni spřátelil s vídeňským klarinetistou Antonem Stadlerem (1753–1812). Produktem tohoto přátelství bylo několik skvělých děl zkomponovaných pro tento hudební nástroj. Během 18. století však bylo pro klarinet napsáno mnoho skladeb, avšak žádný jiný skladatel neporozuměl tomuto nástroji tak jako Mozart. Dnes, o 250 let později, patří tato jedinečná díla stále mezi to nejlepší, co kdy bylo pro klarinet napsáno.

Video: Vlad Waverbergh a Terra Nova Collective – Mozartův koncert pro basetový klarinet v A dur :  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=eINvCAbhZcY

Basetový klarinet je klarinet s dolním nástavcem, což znamená, že jeho spodní rozsah je o dva celé tóny hlubší než u tradičního sopránového klarinetu. Tento větší tónový rozsah dává skladateli prostor pro vytvoření zcela odlišného typu hudební linky pro sólový nástroj, což umožňuje přirozený zvukový dialog mezi horní a spodní linkou. Basetový klarinet může napodobit a nahradit pasáž zpívanou ženským a mužským hlasem. Tento operní styl vždy výborně ilustrovala Mozartova poslední díla: jeho melodické linie, dokonce i v instrumentálních dílech, jsou plné lyrismu. V textu výše zmíněný koncertní plakát z roku 1794 inzeroval zařazení árie v doprovodu obligátního klarinetu z Mozartovy opery La clemenza di Tito, KV 621. Muselo jít buď o árii Sexta zvanou Parto, parto nebo Vitelliinu árii Non più di fiori, protože obě árie obsahují obligátní sólový part, první pro basetový roh a druhý pro basetový klarinet. Mezi těmito áriemi a koncertem pro basetový klarinet, KV 622 existují jasné souvislosti; obě árie skládal Mozart pro klarinetistu Antona Stadlera, který spolu s Mozartem přijel do Prahy na premiéru opery La clemenza di Tito. Průběh komponování skladby Non più di fiori byl podrobně popsán Robbinsem Landonem, který také díky Tysonově analýze papíru, který byl použit pro kompozici, ukázal, že druhá část árie byla složena dlouho před začátkem opery a byla do ní teprve později vložena.

Mimo jiné, tato neobvyklá árie, jejíž druhé téma se velmi podobá druhému tématu z klarinetového koncertu, zahrnuje obligátní sólovou linii pro basetový roh. Basetový roh, klarinet s hlubším rozsahem, laděný v F, který byl vyvinut v Čechách, dále rozvíjel Theodor Lotz. Mozart zkomponoval pro tento neobvyklý nástroj velké množství skladeb, přestože měl navždy zůstat na okraji zájmu klasické hudby. 

(shf)

UNIKÁTNÍ VLÁMSKÝ KLASICISMUS

Mozart / Faber / Maldere

Středa 11. 9. 2019, 19:00, Ostrava-Pustkovec – Kostel sv. Cyrila a Metoděje

Čtvrtek 12. 9. 2019, 18:00, Opava – Kostel sv. Vojtěcha

Terra Nova Collective (Belgie)

Vlad Weverbergh – dirigent, klarinet (Belgie)

Ars Brunensis 

Dan Kalousek – sbormistr 

Program: 

Pieter van Maldere (1729–1768): Symfonie D dur, op. 5/1

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791): Koncert A dur pro basetový klarinet a orchestr, KV 622

Johan Adam Faber (1692–1759): Missa Maria Assumpta

Více o programu a vstupenky online na www.shf.czJASPA Servis s.r.o., pracoviště Třinec
Třinec
od 13 000 Kč/měsíc

Detail

SATON s.r.o. - Ostrava
Ostrava
od 17 000 do 25 000 Kč/měsíc

Detail

KOKEŠ Steel Group s.r.o. - pracoviště Háj ve Slezsku
Háj ve Slezsku
od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků