Centrum provázení zahajuje činnost na Klinice dětského lékařství

  • 16. září 2020,
  • 9:37,
  • PR

Centrum provázení je nově také součástí Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava. Pracovníci Centra jsou připraveni poskytnout rodinám vážně nemocných dětí komplexní psychosociální pomoc a být jim průvodci v nelehké životní situaci. Službu, která donedávna v českém zdravotnictví zcela chyběla, mohou na půdě nemocnice využít rodiče dětí s vážným onemocněním, s těžkým zdravotním postižením, po vážném úraze nebo rodiče předčasně narozených dětí. Pracovníci centra podporují rodiny při čekání na diagnózu, od prvních okamžiků po sdělení diagnózy, při dlouhodobé hospitalizaci dítěte i po

Pracovníci centra podporují rodiny při čekání na diagnózu, od prvních okamžiků po sdělení diagnózy, při dlouhodobé hospitalizaci dítěte i po propuštění z nemocnice.

Pomůžeme rodinám s orientací v nových informacích, v prostředí a v neposlední řadě je podpoříme při zvládání krizové situace. Jde nám o pomoc při stabilizaci rodinného systému. Rodiče jsou pak schopni se lépe vyrovnat s novou situací a vědí, že v obtížné chvíli nejsou sami,“ přiblížila oblasti pomoci vedoucí Centra provázení ve FN Ostrava Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D., která působila na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity, kde je stále garantkou studijního programu Zdravotně-sociální péče.

„Provázení rodin je zahájeno po indikaci ošetřujícím lékařem. Podporujeme rodiny po dobu hospitalizace i po propuštění. Pomůžeme jim s orientací v oblasti sociální podpory, s hledáním podpůrné organizace, zdravotně-sociálních služeb i odborníků v místě bydliště, případně zprostředkujeme pomoc nadací,“ dodala magistra Kuzníková.

O vznik Centra provázení se na Klinice dětského lékařství FN Ostrava zasloužil její přednosta doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D., ve spolupráci s primářem MUDr. Tomášem Pískovským, Ph.D. a s podporou vedení FN Ostrava. „Aktuálně zahajujeme činnost Centra provázení, které je pátým fakultním zařízením v republice, a je určeno především pro rodiny našich hospitalizovaných dětských pacientů. Ve výhledu je ale spolupráce s dalšími pracovišti, kde bude pomoc ku prospěchu dětem a jejich rodinám,“ řekl docent Hladík.

Centrum provázení založila v roce 2014 Společnost pro mukopolysacharidosu, která tak zúročila 25 let zkušeností s podporou rodin dětí s těžkými metabolickými poruchami. Funguje v rámci fakultních nemocnic v Praze, Hradci Králové, Brně a dále v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí. Od letošního roku služby plně hradí zdravotní pojišťovny.David Dutka ČR
Ostrava
od 110 do 130 Kč/hod.

Detail

Easy Logistics, s.r.o. - Ostrava
Ostrava
od 20 000 Kč/měsíc

Detail

UXA VKP s.r.o.
Havířov
od 15 000 do 30 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků