Bílovec stihl ještě před uzavřením škol proškolit pedagogy malotřídních škol v distanční výuce

  • 30. října 2020,
  • 15:53,
  • PR

Po jarním uzavření základních, středních i vysokých škol stát prostřednictvím dotací pomohl dovybavit školy nezbytnou počítačovou technikou, pomoc svým školám však nabídly i některá města, jako například Bílovec. Ten prostřednictvím Místního akčního plánu II obce s rozšířenou působností Bílovec (MAP II ORP Bílovec) stihl ještě před podzimním uzavřením proškolit v distanční výuce všechny pedagogy pěti malotřídních škol.

Po březnovém uzavření škol jsme nechtěli nechat nic náhodě a hned na začátku školního roku jsme řešili, jak školám pomoci v případě, že by se situace opakovala,“ vysvětluje starostka města Bílovce Renata Mikolašová. „Projekt MAP II, který běží v Bílovci už od března 2018 a potrvá do prosince příštího roku, je zaměřen na rozvoj škol. Proto jsme se rozhodli právě prostřednictvím tohoto projektu připravit vzdělávací kurz distanční výuky, o který byl ze strany vedení škol velký zájem, což nás potěšilo.“

Kurz stihli v Bílovci doslova na poslední chvíli, poslední lekce se uskutečnila jen den před uzavřením základních škol, v pondělí 12. října. „Proškolili jsme celé kolektivy pěti malotřídních škol z Kujav, Velkých Albrechtic, Albrechtiček, Tísku a Staré Vsi,“ navazuje Jana Rybářová, manažer projektu MAP II. „Pedagogové se na dvou setkáních seznámili s tím, jak v on-line aplikaci G Suite pracovat, jak připravovat nejrůznější materiály, jak komunikovat s dětmi a třeba i s rodiči. Prakticky si vyzkoušeli, co při on-line vyučování vidí žáci a co pedagogové.

Z malotřídní základní školy ve Velkých Arbrechticích se školení zúčastnili všichni tři pedagogové, kteří zde vyučují dvě třídy s celkem 25 žáky. „Díky zmíněnému vzdělávacímu kurzu a také velmi ochotnému lektorovi, který nám velmi dobře dokázal práci s programem G Suite vysvětlit, jsme získali potřebné poznatky. Ty teď používáme v praxi při distanční výuce, kterou zvládáme dobře. Jen pro děti první a druhé třídy je tento způsob výuky obtížnější, protože potřebují pomoc rodičů. Proto se s těmito dětmi spojujeme hlavně v odpoledních hodinách,“ doplňuje ředitelka Základní školy a Mateřské školy Velké Albrechtice Elena Kolarovská.

Uzavření škol a omezení pohybu už na jaře zkomplikovalo plnění podmínek projektu MAP II.Měli jsme naplánováno spoustu zajímavých akcí pro děti, tak i pedagogy všech 21 mateřských škol, devíti malotřídních škol, šesti úplných základních škol nacházejících se v ORP Bílovec. Prostřednictvím nejrůznějších exkurzí, programů, školení a aktivit se nám v uplynulých dvou letech dařilo propojovat jednotlivé školy a pomáhat pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům i dětem získávat nové zkušenosti a dovednosti. Letos na jaře se však projekt v hodnotě 10 mil. korun, který je financován z 95 % z operačního programu VVV – Výzkum, věda, vzdělávání a z 5 % městem Bílovec, takřka zastavil. Museli jsme změnit většinu plánů zaměřených na spolupráci škol tak, aby alespoň některé projekty mohly být realizovány třeba po malých skupinách nebo on-line. Jakmile to situace dovolí, nebudou se určitě na plánovaných akcích setkávat všechny školy najednou jako dříve, ale připravíme vše tak, aby se na jednotlivých aktivitách postupně vystřídaly menší kolektivy. Nikdo tak o soutěže, exkurze a akce nepřijde, jen to bude složitější. Vše ale záleží na aktuálních opatřeních dané vládou. Rovněž komunikaci s jednotlivými Pracovními skupinami a Platformami jsme již od září nastavili on-line. Není to sice ono, ale jen tak se nám daří projekt naplňovat,“ dodává Jana Rybářová.David Dutka ČR
Ostrava
od 110 do 130 Kč/hod.

Detail

Česká distribuční k.s. - pracoviště Frýdek-Místek
Frýdek-Místek
od 3 650 do 7 300 Kč/měsíc

Detail

DOSON AZS s.r.o. - pracoviště Paskov - Celnice, kontaktní osoba pan Bc. Marián Kálna
Paskov
od 17 000 do 20 000 Kč/měsíc

Detail

Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků