RBP obnovuje svoje Dny dárců krve

  • 21. června 2021,
  • 17:03,
  • PR

Zdravotní pojišťovna RBP pravidelně realizuje akce a kampaně na podporu dárcovství krve a kostní dřeně. v rámci svých programů trvale podporuje bezpříspěvkové dárce. „V České republice je v nemocničních transfuzních zařízeních evidováno přibližně 270.000 dobrovolných dárců, což je o 100.000 méně, než by byl optimální stav dle doporučení Rady Evropy. Naše akce směřující k podpoře dárcovství krve nebo kostní dřeně jsme v posledním roce museli z důvodu protipandemických opatření pozastavit, nyní se ale vracíme k pravidelným aktivitám,“ říká výkonný ředitel RBP Antonín Klimša.

Bezpříspěvkových dárců krve je v České republice dlouhodobě nedostatek. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky i transfuzních stanic počet dárců meziročně klesá a zároveň narůstá jejich věkový průměr. Nejvíce tedy v registru chybí mladí lidé od 18 do 35 let věku. „RBP má pro svoje klienty několik programů, které jsou zaměřeny na podporu dárcovství krve nebo kostní dřeně a na zvýšení počtu prvodárců. Svoje úsilí jsme již před časem spojili také s nadačním fondem Naděje, který je organizátorem projektu „450ml Naděje“,“ uvádí Antonín Klimša.

Zdravotní pojišťovna RBP podpořila v roce 2020 dobrovolné dárcovství krve a kostní dřeně svých pojištěnců částkou bezmála 7 milionů korun. V registru jejich klientů se loni objevilo i 300 nových prvodárců. Nyní zve svoje pojištěnce i širokou veřejnost k účasti na akcích realizovaných ve spolupráci s krevními centry v Moravskoslezském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Podporou dárcovství krve a kostní dřeně pokračujeme v našem dlouhodobém programu. Vedle podpory systému lékařské péče nám jde také o pocit sounáležitosti, solidarity ve společnosti. Dnes darujete krev vy, zítra ji může potřebovat třeba někdo z vašich blízkých,“ uzavírá Klimša.

Dárcem krve se může stát kdokoli ve věku od 18 do 65 let s váhou více než 50 kilogramů, který netrpí vážnější alergií, neprodělal zánět jater, ledvin, infarkt, nemá vysoký krevní tlak či srdeční vadu, není po transplantaci, neměl kapavku, TBC, není HIV pozitivní, promiskuitní a neužíval nitrožilně drogy.

Pojištěnci RBP z řad dobrovolných dárců krve, plazmy a kostní dřeně mohou využít finanční příspěvky v roční výši až 6 tisíc korun, konkrétně 3 tisíce korun pro dárce krve a další 3 tisíce korun pro dárce kostní dřeně. Ty pak mohou využít například na úhradu stomatologické péče nebo očkování nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, na nákup zdravotnických prostředků léčivých přípravků a doplňků stravy nebo na vícedenní ozdravné pobyty v ČR a na Slovensku.

„Jako motivaci pro prvodárce nabízí RBP příspěvek ve výši 1 213 Kč. Při splnění stanovených kritérií mají někteří dárci v RBP garantovánu také doživotní „bonusovou rentu“ ve výší 2,5 tisíce korun, bez ohledu na aktivní dárcovství. Součástí podpory dárcovství krve a kostní dřeně jsou vedle celoroční spolupráce zdravotní pojišťovny s krevními centry i speciální akce, konkrétně zaměřené na propagaci zdravého životního stylu,“ dodává Antonín Klimša.

RBP, zdravotní pojišťovna je největší regionální zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou v České republice. Registruje přes 430 tisíc pojištěnců, kteří mají k dispozici 41 poboček a spolupracuje s bezmála 14 tisíci smluvních lékařů. Svým klientům v rámci preventivních a bonusových programů poskytuje řadu příspěvků a celoročně pro ně pořádá i celou řadu zdravotně osvětových a prezentačních akcí. RBP je členem Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Angažuje se v rámci rozvoje inovativních lékařských postupů a projektů, podporuje prevenci a zdravý životní styl obyvatelstva a aktivně spolupracuje na řešení systémových otázek a principů českého zdravotnictví.

Více informací o službách, programech a aktivitách RBP naleznete na www.rbp213.cz.David & son s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 20 000 do 24 000 Kč/měsíc

Detail

Alarm K+K elektronika s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc

Detail

SHOBOD-STAV s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 16 800 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků